Kommentera Skriv ut
Hasselbackens förskola

Hasselbackens förskola

Välkommen till Hasselbackens förskola!

Vår förskola ligger i lantlig miljö med närhet till hav, skogsdungar och ängsmark ca 6 km utanför tätorten Bromölla, i den vackra byn Edenryd. Kom gärna och hälsa på oss! Vår utegården är unik. Den erbjuder barn och vuxna många utmaningar och möjligheter i nära anslutning till skola och fotbollsplan. Det är en natur- och kulturförskola med projektet!

Edenryd genom barnens sinnen och de hundra språken i fokus

Vi har fyra avdelningar för förskolebarn till och med det år de börjar förskoleklass/skola. På Vinbäret och Smultronet vistas de yngre barnen och på Krusbäret finns de äldre barnen.  Vi arbetar projektinriktat och kvalitetsarbetet följs upp samt utvärderas via pedagogisk dokumentation och reflektion på olika sätt.


"Vision - Ge alla barn det som de behöver för att lyckas i livet”

På Hasselbackens förskola...

  • har alla lika värde
  • finns det tid och miljö som
  • utmanar och utvecklar

Hasselbackens ledord för alla som vistas på förskolan är

Trygghet, Glädje, Samverkan

 

Det görs möjligt genom att vi

  • bejakar varandras känslor, förmågor, intressen och behov
  • stödjer, respekterar och utmanar varandra
  • vill utvecklas och lära oss, både enskilt och i grupp
  • har en lärmiljö som inspirerar till lek och lärande både inom – och utomhus, där barnen får utmaningar, experimenterar, samtalar och provar på många olika sätt i de ”100 språken”
  • aktivt strävar efter att barnen får djupare relationer i sina upplevelser av sig själva och tillsammans med andra i en demokratisk anda
  • tar tillvara och låter barnens tankar och hypoteser bli utgångspunkten!

Likabehandlingsplan

Vi har en likabehandlingsplan- och plan mot kränkande behandling som uppdateras varje år. Alla medarbetare och alla barn informeras regelbundet och återkommande om lagen mot diskriminering samt annan kränkande behandling av barn i förskolan. Likabehandlingsplanens innehåll är ett processinriktat arbete där både personal, föräldrar och barn ska göras delaktiga. Likabehandlingsplan Hasselbackens förskola

Mat i förskolan

Vår mat lagas på Törnsångarens förskola genom SBKF:s försorg.

Öppettider

Se kommunens tillämpningsföreskrifter

Mat i förskolan

Mat i förskolan

Samtliga dagar serveras minst tre sorters grönsaker, varma eller kalla. Soppdagar serveras mjukt bröd och hårt bröd med pålägg, någon grönsak eller fruktbit. Här finns matsedeln för förskolan

Läsårstider

Läsårstider

Här finns läsårstider för detta och kommande läsår. Läs mer

Kontakt

Hasselbackens förskola
Östersjövägen 290, Edenryd
Box 18, 295 21 Bromölla

Marie Widerberg
Förskolechef
0456-82 23 88
(SMS 0709-17 14 47)
marie.widerberg@bromolla.se

Marie Jacobsson
Specialpedagog
0456-82 26 49
(SMS 0709-17 11 17)
marie.jacobsson@bromolla.se

Krusbäret
0456-82 25 78

Smultronet
0456-82 25 80

Vinbäret (telefonsvarare)
0456-82 25 79

Hallonet
0456-82 25 81

Sidan senast uppdaterad: den 16 juni 2017