Kommentera Skriv ut
Gulsippans förskola

Gulsippans förskola

Välkommen till Gulsippans förskola!

Gulsippans förskola ligger centralt vid anrika Tiansgården omgiven av en grönskande park och ett grönområde. Förskolan har fyra avdelningar. Våra öppet tider är 6.00-18.30 måndag till fredag.

Våra tre nyckelord är - Trygg, Rolig och Lärande


Trygg
Vi vill att varje barn ska känna trygghet och mötas med värme och respekt. Detta arbetar vi med genom att:

  • Vara närvarande pedagoger. Att dagligen bekräfta och lyssna på barnens signaler, så barnen får sina behov tillgodosedda.
  • Miljön på förskolan ska vara anpassad efter den åldersgrupp som vistas på avdelningen.
  • Arbeta efter vår likabehandlingsplan, som främjar kamratskap, trygghet och människors lika värde.

Rolig
Vi vill att varje barn ska komma till förskolan förväntansfulla på vad dagen ska erbjuda. Detta arbetar vi med genom att:

  • Miljön på förskola ska vara inbjudande och föränderlig.
  • Verksamheten ska utgå ifrån varje barns intresse.
  • Barnen ska ha inflytande, och känna sig delaktiga i det dagliga arbetet.
  • Pedagogerna arbetar för att skapa en god kamratskap i barngruppen.

Lärande
Vi tar tillvara på barnens tankar och idéer för att stimulera och utmana barnen i deras lärande. Detta arbetar vi med genom att:

  • Ha ett temainriktat arbetssätt, där barnen kan påverka innehållet och inhämta nya kunskaper.
  • Främja leken, där barnen får ett lustfyllt lärande.
  • Vi pedagoger väcker barnens nyfikenhet och upptäckarglädje genom att erbjuda olika uttrycksformer, såsom skapande, sång och musik, naturvetenskap, teknik och rörelse i olika former. Språket är ett viktigt inslag i alla uttrycksformerna.

Likabehandlingsplan

Vi har en likabehandlingsplan- och plan mot kränkande behandling som uppdateras varje år. Alla medarbetare och alla barn informeras regelbundet och återkommande om lagen mot diskriminering samt annan kränkande behandling av barn i förskolan. Likabehandlingsplanens innehåll är ett processinriktat arbete där både personal, föräldrar och barn ska göras delaktiga. Likabehandlingsplan Gulsippans förskola

Öppettider

Se kommunens tillämpningsföreskrifter

Mat i förskolan

Mat i förskolan

Samtliga dagar serveras minst tre sorters grönsaker, varma eller kalla. Soppdagar serveras mjukt bröd och hårt bröd med pålägg, någon grönsak eller fruktbit. Här finns matsedeln för förskolan

Läsårstider

Läsårstider

Här finns läsårstider för detta och kommande läsår. Läs mer

Kontakt

Gulsippans förskola
Tians väg 17, Bromölla
Box 18, 295 21 Bromölla

Ann-Sophie Bengtsson
Förskolechef
0456-82 21 61
(SMS 0709-17 11 61)
ann-sophie.bengtsson@bromolla.se

Cecilia Rosenqvist
Specialpedagog
0456-82 21 17
(SMS 0708-58 99 56)
cecilia.rosenqvist@skola.bromolla.se

Nyckelpigorna 1
0456-82 21 76
(SMS 0709-23 30 74)

Nyckelpigorna 2
0456-82 22 67
(SMS 0709-23 30 71)

Humlan
0456-82 22 68
(SMS 0709-23 30 72)

Igelkotten
0456-82 21 77
(SMS 0709-23 30 73)

Sidan senast uppdaterad: den 29 maj 2017