Kommentera Skriv ut
Förskolan 1912

Förskolan 1912

Välkommen till förskolan 1912!

Förskolan 1912 ligger i när anslutning till Alvikenskolan, låg- och mellanstadieskola och Humleskolan högstadiet. Förskolans närliggande natur med skog och nära till Ivösjön erbjuder olika naturupplevelser för att få ökad förståelse för natur och miljön.

Förskolan har fyra avdelningar småbarnsavdelningar Regnbågen1, Regnbågen 2, mellanbarnsavdelning Molnet och storbarnsavdelningen Solstrålen.

Grunderna för vår verksamhet

På Förskolan 1912 bildar omsorg, utveckling och lärande en helhet.

Syftet med verksamheten är att skapa en miljö som är rolig, trygg och lärorik samt att lägga grunden för ett livslångt lärande.

Tillsammans med familjen arbetar vi på Förskolan 1912 för att barnen ska få möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.

Pedagogernas roll är att vara en trygghet för barnen genom att vara lyhörda och skapa tillfällen för att väcka nyfikenhet och lust att lära.

Leken är ett viktigt redskap för att främja varje barns utveckling och lärande. och i leken utvecklar barnen det sociala samspelet, språket, att ta ansvar, visa hänsyn och respekt. Men även empati, självständighet, problemlösning och tillit till sin egen förmåga.

På förskolan arbetar vi med gemensamma projekt som genomsyrar verksamheten och löper som en röd tråd mellan avdelningarna.

Utevistelsen är en viktig del i barnens lärande och vi är ute varje dag i alla väder!

Likabehandlingsplan

Vi har en likabehandlingsplan- och plan mot kränkande behandling som uppdateras varje år. Alla medarbetare och alla barn informeras regelbundet och återkommande om lagen mot diskriminering samt annan kränkande behandling av barn i förskolan. Likabehandlingsplanens innehåll är ett processinriktat arbete där både personal, föräldrar och barn ska göras delaktiga. Likabehandlingsplan 1912-förskolan

Mat i förskolan

Måltiderna frukost och mellanmål lagas på förskolan. Lunch levereras från Tunnbyköket.

Öppethållande

Se kommunens tillämpningsföreskrifter

Mat i förskolan

Mat i förskolan

Samtliga dagar serveras minst tre sorters grönsaker, varma eller kalla. Soppdagar serveras mjukt bröd och hårt bröd med pålägg, någon grönsak eller fruktbit. Här finns matsedeln för förskolan

Läsårstider

Läsårstider

Här finns läsårstider för detta och kommande läsår. Läs mer

Kontakt

Förskolan 1912
Kyrkvägen 24-26, Bromölla
Box 18, 295 21 Bromölla

Ann-Sophie Bengtsson
Förskolechef
0456-82 21 61
(SMS 0709-17 11 61)
ann-sophie.bengtsson@bromolla.se

Cecilia Rosenqvist
Specialpedagog
0456-82 21 17
(SMS 0708-58 99 56)
cecilia.rosenqvist@skola.bromolla.se

Molnet
0456-82 23 11
(SMS 0709-17 10 01)

Solstrålen
0456-82 21 67
(SMS 0709-23 30 66)

Regnbågen
0456-82 26 65
(SMS 0709-17 11 19)

Sidan senast uppdaterad: den 29 maj 2017