Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Förskolan 1912

Förskolan 1912

Välkommen till förskolan 1912!

Förskolan 1912 ligger i när anslutning till Alvikenskolan, låg- och mellanstadieskola och Humleskolan högstadiet. Förskolans närliggande natur med skog och nära till Ivösjön erbjuder olika naturupplevelser för att få ökad förståelse för natur och miljön.

Så här arbetar vi - vår verksamhet

På Förskolan 1912 bildar omsorg, utveckling och lärande en helhet.

Syftet med verksamheten är att skapa en miljö som är rolig, trygg och lärorik samt att lägga grunden för ett livslångt lärande.

Tillsammans med familjen arbetar vi på Förskolan 1912 för att barnen ska få möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.

Pedagogernas roll är att vara en trygghet för barnen genom att vara lyhörda och skapa tillfällen för att väcka nyfikenhet och lust att lära.

Leken är ett viktigt redskap för att främja varje barns utveckling och lärande. och i leken utvecklar barnen det sociala samspelet, språket, att ta ansvar, visa hänsyn och respekt. Men även empati, självständighet, problemlösning och tillit till sin egen förmåga.

På förskolan arbetar vi med gemensamma projekt som genomsyrar verksamheten och löper som en röd tråd mellan avdelningarna.

Utevistelsen är en viktig del i barnens lärande och vi är ute varje dag i alla väder!

Plan mot kränkande behandling

Vi har en plan mot kränkande behandling som uppdateras varje år.
Plan mot kränkande behandling Förskolan 1912 2021

Samverkan med hemmet

Inom förskolan är vi måna om att ha en god samverkan med vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna ska känna sig delaktiga och ha inflytande. Detta sker främst genom den dagliga kontakten mellan pedagog och vårdnadshavare men också via utvecklingssamtal, föräldramöten, gemensamma aktiviteter och sammankomster.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan görs av vårdnadshavare via avdelningens e-post, telefonnummer eller muntligt till avdelningens personal.

Mat i förskolan

Mat i förskolan

Samtliga dagar serveras minst tre sorters grönsaker, varma eller kalla. Soppdagar serveras mjukt bröd och hårt bröd med pålägg, någon grönsak eller fruktbit. Här finns matsedeln för förskolan

Läsårstider

Läsårstider

Här finns läsårstider för detta och kommande läsår. Läs mer

Kontakt

Förskolan 1912
Kyrkvägen 24-26, Bromölla
Box 18, 295 21 Bromölla

Regnbågen
0456-82 20 34
(SMS 0768-56 54 85)
forskolan1912.regnbagen@skola.bromolla.se

Molnet
0456-82 20 88
(SMS 0721-66 37 87)
forskolan1912.molnet1@skola.bromolla.se

Anna Georgsdotter
Rektor
0456-82 23 04
(SMS 0709-17 14 55)
anna.georgsdotter@bromolla.se

Åsa Holmqvist-Sturk
Specialpedagog
0456-82 21 45
(SMS 0709-17 11 45)
asa.holmqvist-sturk@bromolla.se

Köket
0456-82 21 09
(SMS 0702-65 00 86)

Sidan senast uppdaterad: den 30 december 2020