Kommentera Skriv ut
Dalafurets förskola

Dalafurets förskola

Välkommen till Dalafurets förskola!

Dalafuret har tre avdelningar, småbarnsavdelning Liten, mellanavdelningen Mellan och storbarnsavdelningen Stor.

Grunderna för vår verksamhet

Vi på Dalafurets förskola arbetar utifrån att varje barn är viktigt. Pedagogens roll är att vara lyhörd mot barnen och skapa förutsättningar för lärande och utveckling.

Arbetsform och förhållningssätt utgår från värdegrunden i förskolans läroplan, Lpfö98.

Ledord på Dalafurets förskola är:

  • Alla barn är kompetenta.
  • Empati och omsorg.
  • Barns självständighet.
  • Utvecklande miljöer.
  • Leken som redskap för lärande.

Likabehandlingsplan

Vi har en likabehandlingsplan- och plan mot kränkande behandling som uppdateras varje år. Alla medarbetare och alla barn informeras regelbundet och återkommande om lagen mot diskriminering samt annan kränkande behandling av barn i förskolan. Likabehandlingsplanens innehåll är ett processinriktat arbete där både personal, föräldrar och barn ska göras delaktiga. Likabehandlingsplan Dalafurets förskola

Mat i förskolan

Måltiderna frukost och mellanmål lagas på förskolan. Lunch levereras från Tunnbyköket.

Öppethållande

Se kommunens tillämpningsföreskrifter

Mat i förskolan

Mat i förskolan

Samtliga dagar serveras minst tre sorters grönsaker, varma eller kalla. Soppdagar serveras mjukt bröd och hårt bröd med pålägg, någon grönsak eller fruktbit. Här finns matsedeln för förskolan

Läsårstider

Läsårstider

Här finns läsårstider för detta och kommande läsår. Läs mer

Kontakt

Dalafurets förskola
Vångagatan 24, Bromölla
Box 18, 295 21 Bromölla

Ann-Sophie Bengtsson
Förskolechef
0456-82 21 61
(SMS 0709-17 11 61)
ann-sophie.bengtsson@bromolla.se

Linda Dolk
Specialpedagog
0456-82 23 64

Liten
0456-82 23 18
(SMS 0709-23 30 70)

Mellan
0456-82 21 75
(SMS 0709-23 30 69)

Stor
0456-82 21 66
(SMS 0709-17 11 66)

Köket
0456-82 26 54

Sidan senast uppdaterad: den 29 maj 2017