Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Backsippans förskola

Backsippans förskola

Välkommen till Backsippans förskola!

Backsippans förskola ligger i nära anslutning till Dala Norra, en låg och mellanstadieskola, där de flesta av våra barn fortsätter efter sin tid på förskolan. Den närliggande naturen med skog och ängar erbjuder våra barn stora möjligheter till upplevelser och äventyr.

Förskolan har tre avdelningar, en småbarnsavdelning Björnbäret samt två storbarnsavdelningar, Lingonet och Blåbäret. Detta innebär att barnen bara behöver byta avdelning en gång under sin förskoletid.

Så här arbetar vi - vår verksamhet

Vi arbetar mycket med det mångkulturella eftersom vi har många barn på förskolan med ett annat hemspråk. Detta gör också att vi har mycket kontakt med modersmålslärare i flera språk.

Backsippans verksamhet grundar sig (förutom Läroplan för förskolan (LpFö), barnkonventionen och utbildningsverksamhetens visionsdokument) på följande:

  • Vi har ett gott samarbete genom hela förskolan, är flexibla och har en helhetssyn.
  • Vi har ett gott humör, vilket smittar av sig på barnen.
  • Vi har många pedagogiska diskussioner för att utveckla verksamheten och oss pedagoger.
  • Vi är närvarande, trygga och kompetenta pedagoger som finns hos barnen för att stötta och vidareutveckla dem i deras lärande.
  • Vi framhäver att alla är olika men alla är lika mycket värda.
  • Vi trivs tillsammans och det påverkar alla som kommer till oss.
  • Vi har en förskola där pedagogerna är självständiga men med en stöttande chef.
  • Vi arbetar för ett lustfyllt och livslångt lärande.

Plan mot kränkande behandling

Vi har en plan mot kränkande behandling som uppdateras varje år.
Plan mot kränkande behandling Backsippans förskola

Samverkan med hemmet

Inom förskolan är vi måna om att ha en god samverkan med vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna ska känna sig delaktiga och ha inflytande. Detta sker främst genom den dagliga kontakten mellan pedagog och vårdnadshavare men också via utvecklingssamtal, föräldramöten, gemensamma aktiviteter och sammankomster som till exempel familjekväll i försommartid.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan görs av vårdnadshavare via avdelningens e-post, telefonnummer eller muntligt till avdelningens personal.

Förskolan i sociala medier

Läs om vad som händer på förskolan i vår blogg.
Här kommer adressen: http://backsippan.wordpress.com

Mat i förskolan

Mat i förskolan

Samtliga dagar serveras minst tre sorters grönsaker, varma eller kalla. Soppdagar serveras mjukt bröd och hårt bröd med pålägg, någon grönsak eller fruktbit. Här finns matsedeln för förskolan

Läsårstider

Läsårstider

Här finns läsårstider för detta och kommande läsår. Läs mer

Kontakt

Backsippans förskola
Folkets Husgatan 60, Bromölla
Box 18, 295 21 Bromölla

Marie Widerberg
Rektor
0456-82 23 88
(SMS 0709-17 14 47)
marie.widerberg@bromolla.se

Linda Dolk
Specialpedagog
0456-82 23 64
(SMS 0709-17 10 91)
linda.dolck@skola.bromolla.se

Björnbäret
0456-82 23 83
(SMS 0709-17 12 04)
backsippan.bjornbaret@skola.bromolla.se

Blåbäret
0456-82 21 81
(SMS 0709-17 12 06)
backsippan.blabaret@skola.bromolla.se

Lingonet
0456-82 21 69
(SMS 0709-17 11 99)
backsippan.lingonet@skola.bromolla.se

Köket
0709-84 94 37

Sidan senast uppdaterad: den 28 januari 2020