Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Gulsippans förskola

Gulsippans förskola

Välkommen till Gulsippans förskola!

Gulsippans förskola ligger centralt vid anrika Tiansgården omgiven av en grönskande park och ett grönområde. Förskolan har fyra avdelningar.

Så här arbetar vi - vår verksamhet

Våra tre nyckelord är - Trygg, Rolig och Lärande

Trygg - Vi vill att varje barn ska känna trygghet och mötas med värme och respekt. Detta arbetar vi med genom att:

  • Vara närvarande pedagoger. Att dagligen bekräfta och lyssna på barnens signaler, så barnen får sina behov tillgodosedda.
  • Miljön på förskolan ska vara anpassad efter den åldersgrupp som vistas på avdelningen.
  • Arbeta efter vår likabehandlingsplan, som främjar kamratskap, trygghet och människors lika värde.

Rolig - Vi vill att varje barn ska komma till förskolan förväntansfulla på vad dagen ska erbjuda. Detta arbetar vi med genom att:

  • Miljön på förskola ska vara inbjudande och föränderlig.
  • Verksamheten ska utgå ifrån varje barns intresse.
  • Barnen ska ha inflytande, och känna sig delaktiga i det dagliga arbetet.
  • Pedagogerna arbetar för att skapa en god kamratskap i barngruppen.

Lärande - Vi tar tillvara på barnens tankar och idéer för att stimulera och utmana barnen i deras lärande. Detta arbetar vi med genom att:

  • Ha ett temainriktat arbetssätt, där barnen kan påverka innehållet och inhämta nya kunskaper.
  • Främja leken, där barnen får ett lustfyllt lärande.
  • Vi pedagoger väcker barnens nyfikenhet och upptäckarglädje genom att erbjuda olika uttrycksformer, såsom skapande, sång och musik, naturvetenskap, teknik och rörelse i olika former. Språket är ett viktigt inslag i alla uttrycksformerna.

Plan mot kränkande behandling

Vi har en plan mot kränkande behandling som uppdateras varje år.

Plan mot kränkande behandling Gulsippans förskola 2023

Samverkan med hemmet

Inom förskolan är vi måna om att ha en god samverkan med vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna ska känna sig delaktiga och ha inflytande. Detta sker främst genom den dagliga kontakten mellan pedagog och vårdnadshavare men också via utvecklingssamtal, föräldramöten, gemensamma aktiviteter och sammankomster.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan görs av vårdnadshavare via avdelningens e-post, telefonnummer eller muntligt till avdelningens personal.

Registrering av schema

Vårdnadshavare med barn i förskola eller fritidshem ska löpande registrera aktuella schematider via InfoMentor. OBS! Gäller inte Törnsångarens förskola ännu, där lämnas schematider in med blankett tills annat meddelas.

InfoMentor

InfoMentor

Vi använder lärplattformen InfoMentor som ett verktyg för ökad kommunikation skola - elev, skola - vårdnadshavare. Logga in i InfoMentor

Mat i förskolan

Mat i förskolan

Samtliga dagar serveras minst tre sorters grönsaker, varma eller kalla. Soppdagar serveras mjukt bröd och hårt bröd med pålägg, någon grönsak eller fruktbit. Här finns matsedeln för förskolan

Läsårstider

Läsårstider

Här finns läsårstider för detta och kommande läsår. Läs mer

Kontakt

Gulsippans förskola
Tians väg 17, Bromölla
Box 18, 295 21 Bromölla

Ann-Sophie Bengtsson
tf Rektor
0456-82 21 61
(SMS 0709-17 11 61)
ann-sophie.bengtsson@bromolla.se

Cecilia Rosenqvist
Specialpedagog
0456-82 21 17
(SMS 0708-58 99 56)
cecilia.rosenqvist@skola.bromolla.se

Nyckelpigan
0456-82 21 76
(SMS 0709-23 30 74)
gulsippan.nyckelpigan1@skola.bromolla.se

Igelkotten
0456-82 21 77
(SMS 0709-23 30 73)
gulsippan.igelkotten@skola.bromolla.se

Humlan
0456-82 22 68
(SMS 0709-23 30 72)
gulsippan.humlan@skola.bromolla.se

Köket
0456-82 22 69
(SMS 0721-58 18 59)

Sidan senast uppdaterad: den 16 januari 2023