Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Barnhälsoteam

Arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd i förskolan.

Rektor har det övergripande ansvaret för barnhälsoarbetet på förskolan. Vi har en kommunövergripande arbetsgång för det pedagogiska arbetet kring barn i behov av särskilt stöd i förskolan.

Arbetsgången bygger på ett inkluderande arbetssätt med ett förebyggande arbete i fokus, där alla som arbetar i förskolan samverkar för att erbjuda en god miljö för lek, utveckling och lärande samt särskilt uppmärksammar och bistår de barn som av olika skäl behöver stimulans och stöd.

På varje förskola har vi sex barnkonferenser per år. För att få en god överblick i hela kommunen har vi dessutom barnhälsoteam, där rektor sammankallar den kompetens vi har på förskolenivå. Syftet med barnhälsoteam är att skapa en helhetsbild för vilka stödinsatser som pågår, vilka behov som finns framöver och kring goda exempel i arbetet för barn med särskilda rättigheter.  

Det finns tre specialpedagoger som arbetar i var sitt område inom förskolorna. De samverkar med specialpedagog i tal och språk, förskolekonsulent, socialen, logoped och barnhälsovården - allt för för barnens bästa.

Sidan senast uppdaterad: den 26 april 2024