Kommentera Skriv ut

Miljö i skolan

En arbetsgrupp har på initiativ från allergikommittén tagit fram en allergistandard för kommunens skolor och förskolor.

Alla inom skola och barnomsorg blir vinnare på en god inomhusmiljö.

Trivseln kommer att öka, sjukdagarna blir färre. Allergikerna blir mindre beroende av sin medicin. Idag finns kunskap om hur besvär både kan förebyggas och minskas.

Kommunfullmäktige antog 2004 förslaget som en rekommendation vid om- och tillbyggnad och vid den löpande verksamheten i kommunens skolor och barnomsorg. Syftet med standarden är att förebygga hälsoeffekter och symtom som har samband med innemiljön och att underlätta tillvaron för barn som har allergier, astma eller annan överkänslighet.

Allergistandarden håller på att revideras. Kontakta Allergikommittén för mer information.

Allergikommittén i Bromölla

Agneta Centervall
Törnsångaren
0456-82 22 24, 0709-17 12 24
Agneta.Centervall@bromolla.se

Annika Olsson
Myndighetskontoret
0456-822 245, 0709-171 245
Annika.Olsson@bromolla.se

Elisabeth Lindgren
Skolhälsovården
Humleskolan
0456-82 21 35, 0709-171 135
Elisabeth.Lindgren@bromolla.se

Rebecka Nilsson
SBKF
Rebecka.nilsson@sbkf.se

Helena Högman
SBKF
Helen.hogman@sbkf.se

Kerstin Ek
Dalaskolan Norra
0456-82 21 46, 0709-171 146
Kerstin.Ek@bromolla.se

Roger Jensen
Fastighetsenheten
0456-82 23 46, 0709-171 346
Roger.Jensen@bromolla.se

Åsa Persson
Allergikonsulent
Centralsjukhuset, Kristianstad
044-309 13 55
asa.p.persson@skane.se

Allergistandard - Så här vill vi ha det inom skolor och barnomsorg i Bromölla kommun

Sidan senast uppdaterad: den 5 mars 2016