Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Allergistandard

Miljö i skolan

Allergikommittén i Bromölla kommun har arbetat fram en allergistandard där syftet är att förebygga hälsoeffekter och symtom som har samband med inomhusmiljö och födoämnesöverkänslighet.

Astma, allergi och annan överkänslighet har blivit ett folkhälsoproblem som drabbar många barn och ungdomar. Orsakerna till uppkomsten av allergiska sjukdomar är inte helt klarlagda men de flesta är överens om att ärftlighet och faktorer i miljön har betydelse. Barn och ungdomar tillbringar stor del av sin tid i förskola och skola och för att förebygga besvär är anpassning av miljön viktigt.

Allergikommittén i Bromölla kommun har arbetat fram en allergistandard där syftet är att förebygga hälsoeffekter och symtom som har samband med inomhusmiljö och födoämnesöverkänslighet. Den ska också bidra till att öka kunskapen hos de verksamma i kommunen om allergier och inomhusmiljöns betydelse. Kommunens lokaler och miljöer måste så långt som möjligt kunna utnyttjas av alla, även de som är allergiska eller överkänsliga.

Allergistandard - hälsofrämjande skola och förskola i Bromölla kommun

Kontakt allergikomittén i Bromölla kommun

Lisa Sandberg
Rektor
0456-82 22 24
(SMS 0709-17 12 24)
lisa.sandberg@bromolla.se

Roger Jensen
Fastighetschef
0456-82 23 46
(SMS 0709-17 13 46 )
roger.jensen@bromolla.se

Åsa Persson
Allergikonsulent, Centralsjukhuset Kristianstad
044–309 13 55
asa.p.persson@kristianstad.se

Helen Högman
SBKF städservice
helen.hogman@sbkf.se

Annika Velin
Enhetschef, SBKF måltidsservice
0721-58 19 04
annika.velin@sbkf.se

Sidan senast uppdaterad: den 20 september 2017