Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Sök/boka lokal eller idrottshall

Välkommen till Bromölla kommuns bokningssystem på Internet!

Här kan du söka ledig tid och skicka bokningsförfrågan. Är du registrerad användare kan du även boka själva och sköta det mesta som rör dina bokningar. Du kan även registrera dig som användare direkt på webben och därefter sköta dina bokningar.   


Klicka på länken för att komma till bokningssystemet

Avtal vid hyra av kommunala lokaler
Här hittar du information om vad som gäller vid hyra av kommunala lokaler.
Avtal vid hyra av kommunala lokaler

Information om dina personuppgifter
Vi är måna om din integritet. Vi behöver spara och behandla efterfrågade personuppgifter om dig då underlaget för din tilltänkta bokning kan komma att utgöra räkenskapsinformation för vilket vi, enligt lag, är skyldiga att bevara.

Under hela den tid vi behandlar personuppgifterna följer vi de bestämmelser som finns i lagstiftningen kring personuppgifter samt allmänna handlingar. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra den rättsliga förpliktelse som åvilar oss genom bokföringslagens krav på bevarande av räkenskapsinformation. Dina personuppgifter kommer att bevaras i sju år efter utgången av det kalenderår då bokningen eller beviljat bidrag bokfördes som en affärshändelse hos oss. Efter utgången av bevarandetiden kommer dina personuppgifter att gallras.   

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra kommunala enheter såsom exempelvis vår ekonomiavdelning. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med andra myndigheter eller med en annan tredje part, under förutsättning att vi har laglig rätt till det eller är skyldiga att göra det enligt lag. Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen i Bromölla kommun. Du kan kontakta oss som personuppgiftsansvarig om du vill använda dig av din rätt till att få information om de personuppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina personuppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kommunstyrelsen@bromolla.se.

Du når vårt dataskyddsombud på dataskydd@sydarkivera.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att inge klagomål till tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen och du hittar deras kontaktuppgifter på www.datainspektionen.se.

Här kan du läsa om hur Bromölla kommun behandlar personuppgifter

Kontakt

Maria Björk
Fritidssamordnare
0456-82 22 57
(SMS 0709-17 13 32 )
maria.bjork@bromolla.se

Hans Forsberg
Biblioteksassistent
0456-82 23 85
hans.forsberg@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 6 april 2022