Kommentera Skriv ut

Kulturpristagare

Kulturpriset 2017
Bromölla kommuns kulturpris 2017 tilldelades Byrackorna.

Kulturstipendiet 2017

2017 års kulturstipendium tilldelades Katja Hänninen.

Kulturpriset 2016
Bromölla kommuns kulturpris 2016 tilldelades Ingemar Valdemarsson och Thage Leo.

Kulturpriset 2015
Bromölla kommuns kulturpris 2015 tilldelades Ivetofta Hembygdsförening.

Kulturpriset 2014
Bromölla kommuns kulturpris 2014 tilldelades Teresa Holmberg.

Kulturstipendier 2014
2014 års kulturstipendium tilldelades Royal Hand studios.
Filmpalatsets stipendium tilldelades Alexander Klasson.

Kulturpriset 2013
Bromölla kommuns kulturpris 2013 tilldelades Troels Kirk.

Kulturstipendier 2013
2013 års kulturstipendium tilldelades Felicia Ferm.
Filmpalatsets stipendium 2013 tilldelades Douglas Nordenbelt.

Kulturpriset 2012
Bromölla kommuns kulturpris 2012 tilldelades Tunnbyringens folkdanslag.

Kulturstipendier 2012
2012 års kulturstipendium tilldelades Rebecca Lennartsson.
Filmpalatsets stipendium tilldelades Jessica Nordkvist.

Kulturpriset 2011
Bromölla kommuns kulturpris 2011 tilldelades trollkonstnär Marcus Persson.

Kulturstipendier 2011
2011 års kulturstipendium tilldelades bandet BEAT (Alexandra Bergh Nordström, Isabella Berntsson, Sofia Fransson och Christoffer Nilsson.
Filmpalatsets stipendium tilldelades Johanna Velin.

Kulturpriset 2010
Bromölla kommuns kulturpris 2010 tilldelas konstnär Bertil Westerlund.

Kulturstipendier 2010
2010 års kulturstipendium tilldelas Anton Alfredsson.
Filmpalatsets stipendium tilldelas Emelie Holmqvist.

Kulturpris 2009
Bromölla kommuns kulturpris 2009 tilldelas Iföverkens Industrimuseum.

Kulturstipendier 2009
2009 års kulturstipendium tilldelas Joel Karlsson.
Filmpalatsets stipendium tilldelas Markus Petersson.

Kulturpris 2008
2008 års pris tilldelas korgmakaren Arne Roslund.:

Kulturstipendier 2008
2008 års kulturstipendium tilldelades trummisen Niklas Nordström. Filmpalatsets stipendium tilldelades saxofonisten Emmie Berntsson.

Kulturpris 2007
2007 års pris tilldelas Byträffen Edenryd–Krogstorp-Åbys Tröskgrupp, för deras insatser att synliggöra och levandegöra skördekulturen från 1900-talets första hälft och bevarandet av gamla jordbruksmaskiner.

Kulturstipendie 2007
2007 års kulturstipendiet fick Ronja Pettersson för sitt spelande på harpa, och KUBENS kulturstipendium gick till saxofonisten Philip Dahlberg.

Kulturpris 2006
2006 års kulturpris 2006 gick till Anne-Christine Nilsson för hennes arbete med att synliggöra och förmedla kunskap om svensk, skånsk och utländsk matkultur.

Kulturpris 2005
Bromölla kommuns kulturpris 2005 gick till Carl-Axel Tholin  för den fotodokumentation av samhället som visar hur Bromölla såg ut på sjuttiotalet. Som släktforskare har han bidragit till bildandet av en lokal forskargrupp samt verkat som mentor och stöd för kommunens släktforskare.

Kontakt

Pernilla Tomasson
Kultur- och bibliotekschef
0456-82 22 59
(SMS 0709-17 12 59)
pernilla.tomasson@bromolla.se

Linnea Liliekvist
Kultursamordnare
0456-82 22 58
(SMS 0709-17 12 58)
linnea.liliekvist@bromolla.se

Kulturpunkten
Hermansens gata 22
Box 18, 295 21 Bromölla
0456-82 22 22
0456-82 22 63 (fax)
kulturpunkten@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 20 december 2017