Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Kultur i förskolan

I Bromölla kommun har varje förskola ett eget så kallat bokombud/ombud kultur i förskolan. Dessa träffas, tillsammans med barnbibliotekarien och samordnaren för kultur i förskolan cirka tre gånger per termin.

Ombuden får ta del av vad som är på gång i barnbiblioteket och barnbibliotekarien presenterar nya inkomna barnböcker. På träffarna informeras om pågående kulturprojekt för förskolan och tillsammans planerar vi nya kommande lärorika projekt.

Alla kommunens 5-åringar erbjuds två gånger per år en kulturupplevelse i form av en föreställning eller motsvarande. 

 

Intryck ger uttryck – genom min kropp

Under läsåret 2022-2023 kommer Kultur i förskola arbeta med att barnen ska få uttrycka sig genom sin kropp genom olika uttrycksformer. Det kan till exempel vara genom dans, rytmik, rörelser, skapande, musik och sång. Varje avdelning har fått ett inspirationshäfte där det finns förslag på hur de kan arbeta med de olika uttrycksformerna.

Barnen kommer också få uppleva sagoyoga tillsammans med bibliotekarien på Kulturpunkten som läser en saga och förstärker den genom olika yogapositioner. Under hösten blir det en dansworkshop för barnen födda 2017 där barnen får dansa och uppleva ett sagoäventyr tillsammans med danspedagogen Cajsa. Till våren blir det Dansa en bok med dansgruppen Waileth & Bardon för barnen som är födda 2017 och 2018. Kulturprojektet kommer troligtvis avslutas med en utställning på biblioteket med alster som barnen har skapat under året.


Tidigare projekt

I 2021-2022 års projekt “Intryck ger uttryck – sång blir saga” utgick vi från 17 traditionella barnsånger i sånghäftet som förskolorna arbetade med under hösten. Till varje sång fanns det också förslag på barnböcker som passade till sångens tema/innehåll. Förskolorna fick också fått förslag på hur de kan arbeta vidare med en sång. Det var förslag på bland annat skapande, matematik, rim och ramsor, lekar, massage och rörelser.

Under våren skapade barnen egna sagor utifrån en eller flera av de sångerna som fanns i sånghäftet. De sammanställdes till en gemensam sagobok.

Under hösten deltog barnen i två digitala föreställningar och de var ”Historien om en sång” och ”Sigrid och Draken”. Föreställningen ”När Hjärtat svämmar över” fick barnen uppleva live under våren.

I 2020/2021 års projekt “Språk och kommunikation - intryck ger uttryck” utgick vi från de fyra årstidsböckerna med Mamma Måd, skrivna på rim. Under projektet fick barnen sjunga, dansa, leka, röra sig, läsa, lyssna, rimma, rita och skapa sig igenom de fyra böckerna liksom möjlighet att lära sig mer om hur natur, djur och lekar förändras under årstiderna.  I projekt fick barnen chans att vara sig själva, där de fick följa sin lust att skapa, leka, samspela, upptäcka och utforska både ord och naturupplevelser i sin närmiljö. De fick uttrycka sig genom olika uttrycksmedel som till exempel rytmik, dans, sång mm. Med hjälp av årstidsböckernas QR-koder kunde barnen både lyssna på böckerna som ljudböcker och musiksagor men också höra sångerna om respektive årstid.

Boken om våren kopplades både till en workshop och en bokkonsert med Mamma Måd. På workshopen fick barnen uppleva boken med kroppen genom att till exempel dansa och uttrycka olika känslor och föreställa sig olika djur. De fick koppla orden i boken till rörelser och känslor. På bokkonserten projicerades illustrationerna från årstidsboken om våren på en stor filmduk samtidigt som Mamma Måd läste boken och sjöng sångerna som tillhörde boken tillsammans med barnen.

 

Kulturombud i förskolan

Backsippan                    Anna Gustavsson
Dalafuret                       Nina Scherbel
Gulsippan                      Katarina Ek
Hasselbacken                Sarah Hellberg
Hoppetossan                 Marie Svensson/Christel Cahlås
Kyrkängen                      Barbro Holst
Rallarstugan/                 Carina Svensson
Humlelyckan                     
Törnsångaren                Helena Åkesson/Catrin Eriksson
Vita Sand                        Annsofi Hammarstedt
Samordnare för             Carina Svensson
Kultur i förskolan

 

Kontakt

Carina Svensson
Samordnare Kultur i förskolan
0768-52 51 50
carina.svensson@skola.bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 8 november 2022