Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Kultur i förskolan

I Bromölla kommun har varje förskola ett eget så kallat bokombud/ombud kultur i förskolan. Dessa träffas, tillsammans med barnbibliotekarien och samordnaren för kultur i förskolan cirka tre gånger per termin.

Ombuden får ta del av vad som är på gång i barnbiblioteket och barnbibliotekarien presenterar nya inkomna barnböcker. På träffarna informeras om pågående kulturprojekt för förskolan och tillsammans planerar vi nya kommande lärorika projekt.

Alla kommunens 5-åringar erbjuds två gånger per år en kulturupplevelse i form av en föreställning eller motsvarande. 

 

För barnen födda 2016

I årets projekt “Intryck ger uttryck – sång blir saga” utgår vi från 17 traditionella barnsånger i sånghäftet som förskolorna arbetar med under hösten. Till varje sång finns det också förslag på barnböcker som passar till sångens tema/innehåll. Förskolorna har också fått förslag på hur de kan arbeta vidare med en sång. Det kan vara förslag på bland annat skapande, matematik, rim och ramsor, lekar, massage och rörelser.

Under våren ska barnen få skapa egna sagor utifrån en eller flera av de sångerna som finns i sånghäftet. De kommer sammanställas till en gemensam sagobok.

Under hösten har barnen deltagit i två digitala föreställningar. Det var ”Historien om en sång” och ”Sigrid och Draken”.

 

 Tidigare projekt

I 2020/2021 års projekt “Språk och kommunikation - intryck ger uttryck” utgår vi från de fyra årstidsböckerna med Mamma Måd, skrivna på rim. Projektet ska vara både läsfrämjande och skapa ett lustfyllt lärande som inspirerar till barnens eget skapande. Förhoppningen är också att projektet ska kunna bli ett startskott för en livslång läs- och skapandelust hos barnen.

Under projektet får barnen sjunga, dansa, leka, röra sig, läsa, lyssna, rimma, rita och skapa sig igenom de fyra böckerna liksom möjlighet att lära sig mer om hur natur, djur och lekar förändras under årstiderna.  I projekt får barnen chans att vara sig själva, där de får följa sin lust att skapa, leka, samspela, upptäcka och utforska både ord och naturupplevelser i sin närmiljö. De får uttrycka sig genom olika uttrycksmedel som till exempel rytmik, dans, sång mm. Med hjälp av årstidsböckernas QR-koder kan barnen både lyssna på böckerna som ljudböcker och musiksagor men också höra sångerna om respektive årstid.

Boken om våren kommer också kopplas både till en workshop och en bokkonsert med Mamma Måd. På workshopen kommer barnen få uppleva boken med kroppen genom att till exempel dansa och uttrycka olika känslor och föreställa sig olika djur. De får koppla orden i boken till rörelser och känslor. På bokkonserten projiceras illustrationerna från årstidsboken om våren på en stor filmduk samtidigt som Mamma Måd läser boken och sjunger sångerna som tillhör boken. Barnen är delaktiga under bokkonserten med sång och rörelser.

 

Kulturombud i förskolan

Backsippan                    Anna Gustavsson
Dalafuret                        Erica Johansson
Gulsippan                      Katarina Ek
Hasselbacken                Sarah Hellberg
Hoppetossan                  Marie Svensson/Christel Cahlås
Kyrkängen                      Barbro Holst
Rallarstugan/                  Carina Svensson
Humlelyckan                     
Törnsångaren                 Ulrika Bengtsson
Vita Sand                        Annsofi Hammarstedt
Samordnare för              Carina Svensson
Kultur i förskolan

Kontakt

Carina Svensson
Samordnare Kultur i förskolan
0768-52 51 50
carina.svensson@skola.bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 18 februari 2022