Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Kultur i förskolan

I Bromölla kommun har varje förskola ett eget så kallat bokombud/ombud kultur i förskolan. Dessa träffas, tillsammans med barnbibliotekarien och samordnaren för kultur i förskolan cirka tre gånger per termin.

De får då ta del av vad som är på gång i barnbiblioteket och barnbibliotekarien presenterar nya inkomna barnböcker. På träffarna informeras om pågående kulturprojekt för förskolan och tillsammans planerar vi nya kommande lärorika projekt.

Alla kommunens 5-åringar erbjuds två gånger per år en kulturupplevelse i form av en föreställning eller motsvarande. 

Program för 2021

För alla barn födda 2015 och 2016

I årets projekt “Språk och kommunikation - intryck ger uttryck” utgår vi från de fyra årstidsböckerna med Mamma Måd, skrivna på rim. Projektet ska vara både läsfrämjande och skapa ett lustfyllt lärande som inspirerar till barnens eget skapande. Förhoppningen är också att projektet ska kunna bli ett startskott för en livslång läs- och skapandelust hos barnen.

Under projektet får barnen sjunga, dansa, leka, röra sig, läsa, lyssna, rimma, rita och skapa sig igenom de fyra böckerna liksom möjlighet att lära sig mer om hur natur, djur och lekar förändras under årstiderna. I projekt får barnen chans att vara sig själva, där de får följa sin lust att skapa, leka, samspela, upptäcka och utforska både ord och naturupplevelser i sin närmiljö. De får uttrycka sig genom olika uttrycksmedel som till exempel rytmik, dans, sång mm. Med hjälp av årstidsböckernas QR-koder kan barnen både lyssna på böckerna som ljudböcker och musiksagor men också höra sångerna om respektive årstid.

Boken om våren kommer också kopplas både till en workshop och en bokkonsert med Mamma Måd. På workshopen kommer barnen få uppleva boken med kroppen genom att t.ex. dansa och uttrycka olika känslor och föreställa sig olika djur. De får koppla orden i boken till rörelser och känslor. På bokkonserten projiceras illustrationerna från årstidsboken om våren på en stor filmduk samtidigt som Mamma Måd läser boken och sjunger sångerna som tillhör boken. Barnen är delaktiga under bokkonserten med sång och rörelser.

Tidigare projekt

Under läsåret 2019/2020 deltog barnen i projektet ”Barns rätt till kultur” som grundar sig på flera utav barnkonventionens artiklar, bland annat nummer 31, där det står att barnen har rätt att delta i det kulturella och konstnärliga livet. Barnen fick under året ”Jazza med Mimi” då de fick sjunga, låta och lyssna på musik utifrån sina förutsättningar tillsammans med jazzsångerskan Mimi Terris. Under ett halvår fick barnen också delta i ett konstprojekt tillsammans med Wanås Konst ute på förskolorna. Barnen skapade egna konstverk av träbitar i olika storlekar och former. Några förskolor namnsatte sina konstverk medan andra gjorde en liten berättelse om konstverket.

Klicka på förskolans namn och se barnens konstverk:  Backsippan, Dalafuret, Gulsippan, Hasselbacken, Humlelyckan, Kyrkängen, Törnsångaren och Vita Sand. Barnen fick vid det andra tillfället skapa tre konstverk genom att prova på tre olika tekniker och material. Många förskolor har arbetat vidare med konstprojektet på olika sätt. De har bland annat vävt in konsten och skapandet med avdelningens tema. Här är några tips från kommunens förskolor. Inspiration av konstprojektet.

2018/2019 deltog barnen i projektet ”Kulturen genom våra sinnen”. I föreställningen Mitt i musiken fick barnen vara mitt i musiken när stråkorkestern Musica Vitae spelade för och med barnen. I projektet fick barnen också uppleva konsten med sina sinnen när de besökte Wanås Skulpturpark. Projektet fortsatte under våren 2019. Då fick barnen delta i en workshop och se föreställningen ”När hjärtat svämmar över”. Det är en varm föreställning om känslor för alla som vågar och inte vågar med Anders Larsson och Allan Skrobe.

Kulturombud i förskolan

Backsippan                     Anna Gustavsson
Dalafuret                        Erica Johansson
Gulsippan                       Ann-Sofie Pålsson
Hasselbacken                  Lisa Joelsson
Hoppetossan                   Marie Svensson
Kyrkängen                      Birgitta Pihl
Rallarstugan/                  Carina Svensson
Humlelyckan                     
Törnsångaren                 Vakant
Vita Sand                       Annsofi Hammarstedt
Samordnare för              Carina Svensson
Kultur i förskolan

Kontakt

Carina Svensson
Samordnare Kultur i förskolan
0768-52 51 50
carina.svensson@skola.bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 29 oktober 2021