Kommentera Skriv ut
Vägnamn

Vägnamn i Bromölla kommun

Vad heter vägen som du bor på? Vet du varifrån namnet kommer? Nyfiken?

Då ska du läsa Vägnamn i Bromölla kommun.pdf, som är framtagen av Bromölla kommuns ortnamnskommitté.

Ett samhälle befinner sig i ständig förändring och våra vägnamn bär på ett historiskt kulturarv och ger en inblick och koppling till historisk tid. Ett vägnamn ska även vara lokaliserande och lätt att hitta till, till exempel för brandkår, ambulans och polis, därför ska i möjligaste mån likalydande namn inom närområdet undvikas. De ska även vara lätta att skriva, uttala och uppfatta.

Namn på allmänna platser, såsom gator, vägar, torg och parker, som kommunen är huvudman för, fastställs i Bromölla kommun av kommunstyrelsen efter förslag från ortnamnskommittén. Ortnamnskommittén ansvarar sedan för att namnets ursprung och kulturhistoriska förankring dokumenteras. I kommunen finns idag 325 namngivna vägar och om dessa kan du läsa mer i denna skrift. Årtalen i skriften syftar på det år då beslutet om vägnamnet togs. I skriften finner du även en bokstavs- och sifferkombination, t ex D7. Denna kombination beskriver var du hittar vägen i Bromöllas turistkarta.

Köp eller ladda ner
Du kan köpa ett tryckt exemplar av skriften för 25 kr på Bromölla bibliotek eller ladda ner den gratis här på sidan.

"Vägen blir till medan du går", citat av Ferdinand Finne (1910-1999).

Kontakt

Pernilla Tomasson
Kultur- och bibliotekschef
0456-82 22 59
(SMS 0709-17 12 59)
pernilla.tomasson@bromolla.se

Linnea Liliekvist
Kultursamordnare
0456-82 22 58
(SMS 0709-17 12 58)
linnea.liliekvist@bromolla.se

Kulturpunkten
Hermansens gata 22
Box 18, 295 21 Bromölla
0456-82 22 22
0456-82 22 63 (fax)
kulturpunkten@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 21 november 2016