Kommentera Skriv ut

Parkeringstillstånd

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas.

Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet. Ett tillstånd får endast utfärdas till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand.

Ansökan görs genom att fylla i en ansökningsblankett.
Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

För att kunna få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade behöver du skicka in en ansökan och ett läkarintyg till:

Bromölla kommun
Myndighetskontoret
Box 18
295 21 Bromölla

Ansökningsblankett kan skickas hem med posten (kontakta Bromölla kommuns växel), laddas ner från kommunens webbplats eller hämtas från kommunens reception.

På ansökningsblanketten ska du fylla i personuppgifter, skäl för ansökan och om du ansöker parkeringstillståndet för förare eller passagerare. OBS! Du kan inte söka parkeringstillstånd för båda!

Läkarintyget innehåller en beskrivning om sökandes tillstånd och funktionsnedsättning, bedömning om gångförmåga/antal meter, varaktighet, om du behöver regelmässigt hjälp utanför fordonet samt beskrivning av behovet av hjälp.

Informationsfolder om parkeringstillstånd

 

Transportstyrelsens information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Kontakt

Agnes Nemeth
0456-82 26 06
agnes.nemeth@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 16 mars 2016