Kommentera Skriv ut
Foto: MostPhotos

Pågående och planerade arbeten

Här informerar vi om pågående och planerade arbeten inom fastighet och bygg, gata och park samt trafik.

Trafik och gator


  • Trafikevrket bygger en dubbelriktad gång- och cykelväg genom Valje längs södra sidan av väg 2078 Sölvesborgsvägen från Östersjövägen till länsgränsen för att öka säkerheten för de oskyddade trafikanterna. Arbetet beräknas pågå från september till slutet av december 2018.

    Läs mer på på Trafikverkets webbplats
  • Under hösten (under förutsättningar att vädret tillåter) kommer Cleanosol AB via Peab att utföra målning av övergångsställe, väjningslinje, stopplinje cykelpassager samt farthinder. Målning kommer att utföras på alla gator och vägar inom Bromölla tätort och Valje tätort som kommunen är väghållare av.

  • Den nya besöksparkering till Näsums bibliotek är klar. I anslutning till parkeringen kompletteras parkeringsytan med nya cykelställ, tillgänglighetsanpassad gångpassage samt belysning för tryggare miljö, dessa arbeten kommer att färdigställas under augusti.

Parker och grönområden


Inget aktuellt just nu.


 Fastighet


Simhallen statusbesiktning/tillståndsbedömning  

Var? Simhallen

Vad? Tillståndsbedömning av betongkonstruktionen (bassänger) inför planerad renovering 2019.

Varför? För att kartlägga behovet av nödvändiga åtgärder inför projekteringen av planerad renovering.


Campingen   

Var? Campingen i Bromölla.

Vad? Byggåtgärder i servicebyggnaden.

Varför? Åtgärder efter klassificeringsbesök av SCR (Svensk Camping).


Edenryd skola (nybyggnation/tillbyggnad/renovering)

Var? Edenryd skola.

Vad? Projektering inför om-och tillbyggnad.

Varför? För att möta skolans, fritidshemmets och musikskolans behov av ändamålsenliga lokaler.


Kvarngården (nybyggnation/tillbyggnad/renovering)  

Var? Kvarngården i Bromölla (korttidsvistelse)

Vad? Projektering inför om-och tillbyggnad.

Varför? För att möta verksamhetens behov av ändamålsenliga lokaler.


Kontakt

Christer Björk
Kommuntekniker
0456-82 22 79
(SMS 0709-17 12 79)
christer.bjork@bromolla.se

Johan Lund
Projektingenjör
0456-82 20 04
johan.lund@bromolla.se

Farhad Asekzai
Trafikingenjör
0456-82 22 88
(SMS 0709-17 11 32)
farhad.asekzai@bromolla.se

Jesper Havelid
Teknisk chef
0456-82 20 19
(SMS 0709-17 13 19)
jesper.havelid@bromolla.se

Roger Jensen
Fastighetschef
0456-82 23 46
(SMS 0709-17 13 46 )
roger.jensen@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 7 januari 2019