Kommentera Skriv ut
Foto: MostPhotos

Pågående och planerade arbeten

Här informerar vi om pågående och planerade arbeten inom fastighet och bygg, gata och park samt trafik.

Trafik och gator


  • Under vecka 31 (under förutsättningar att vädret tillåter) kommer Cleanosol AB via Peab att utföra målning av övergångsställe, väjningslinje, stopplinje cykelpassager samt farthinder. Målning kommer att utföras på alla gator och vägar inom Bromölla tätort och Valje tätort som kommunen är väghållare av.

  • Under sommaren kommer det att anläggas en besöksparkering till Näsums bibliotek. Parkeringen kommer att ha parkeringsplats för funktionsnedsatta samt medföra bättre tillgänglighet till biblioteket. I anslutning till parkeringen kompletteras ytan med nya cykelställ, tillgänglighetsanpassad gångpassage samt belysning för tryggare miljö.Arbetet är påbörjat och kommer att färdigställs under augusti.

Parker och grönområden


Inget aktuellt just nu.


 Fastighet


Simhallen statusbesiktning/tillståndsbedömning  

Var? Simhallen

Vad? Tillståndsbedömning av betongkonstruktionen (bassänger) inför planerad renovering 2019.

Varför? För att kartlägga behovet av nödvändiga åtgärder inför projekteringen av planerad renovering.


Campingen   

Var? Campingen i Bromölla.

Vad? Byggåtgärder i servicebyggnaden.

Varför? Åtgärder efter klassificeringsbesök av SCR (Svensk Camping).


Edenryd skola (nybyggnation/tillbyggnad/renovering)

Var? Edenryd skola.

Vad? Projektering inför om-och tillbyggnad.

Varför? För att möta skolans, fritidshemmets och musikskolans behov av ändamålsenliga lokaler.


Kvarngården (nybyggnation/tillbyggnad/renovering)  

Var? Kvarngården i Bromölla (korttidsvistelse)

Vad? Projektering inför om-och tillbyggnad.

Varför? För att möta verksamhetens behov av ändamålsenliga lokaler.


Kontakt

Christer Björk
Kommuntekniker
0456-82 22 79
(SMS 0709-17 12 79)
christer.bjork@bromolla.se

Johan Lund
Trafikingenjör
0456-82 22 88
(SMS 0709-17 11 32)
johan.lund@bromolla.se

Jesper Havelid
Teknisk chef
0456-82 20 19
(SMS 0709-17 13 19)
jesper.havelid@bromolla.se

Roger Jensen
Fastighetschef
0456-82 23 46
(SMS 0709-17 13 46 )
roger.jensen@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 18 september 2017