Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Torg

Torghandel

På Ifötorget finns endast tillfälliga platser. I anslutning till Ifötorget finns en plats för tillfällig uppställning av serveringsvagn, placering längs med Storgatan (se F1 på kartan).

Plats för tillfällig uppställning av serveringsvagn utgör ”fast plats” enligt föreskriften, där polistillstånd för uppställning över en längre period kan erhållas efter kommunens godkännande. Särskilt avtal för uppställningen tecknas med kommunen.

Plats för tillfällig uppställning av serveringsvagn intill Markislagret (F2).

Platsernas placering framgår av upprättade kartor
Tillfälliga platser på Ifötorget (T1 – T6)
Plats för tillfällig uppställning av serveringsvagn intill Ifötorget (F1).

Karta finns i dokumentet – Lokala ordningsföreskrifter för torghandel.

Anmälan
Anmälan om torgplats skall göras till ekonomikontoret. Se kontakt till
höger. Betalningen kan göras kontant eller debiteras senare.

Avgifter
Avgiften för en tillfällig plats är 100 kr/dag
Avgiften för en tillfällig uppställningsplats är 2 000 kr/månad. Kostnader för elförbrukning med mera debiteras separat.

Sidan senast uppdaterad: den 26 januari 2021