Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Störningar och avbrott

Störningar och avbrott

Här hittar du aktuella störningar och avbrott i kommunen. Det gäller planerade arbeten som görs av Bromölla kommun, Bromölla Energi & Vatten (BEVAB) och Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT).

Vi som kan orsaka störningarna

  • Bromölla kommun ansvarar för skötseln av kommunens gat- och parkmark, genom Kommunteknik. Vi hyr även in underentreprenörer för vissa arbeten, exempelvis asfaltering och snöröjning.
  • Bromölla Energi & Vatten (BEVAB) är ett kommunalt el- och vattenbolag som levererar nätöverföringen av el till både lägenheter och industrier och vatten till abonnenter från såväl lägenhet som industri. Dotterbolaget Bromölla Fjärrvärme AB levererar fjärrvärme till både offentliga och privata kunder.
  • Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT) är ett samägt driftbolag som sköter driften av vatten- och avlopps anläggningar i Bromölla, Olofström, Osby och Östra Göinge kommuner. 

Oktober 2022

 

Asfaltering

Trafikverket genomför asfaltsarbeten genom tätorten Gualöv under vecka 40.

Schaktarbeten

Händelse och påverkan: På Ivetoftaområdet lägger Bevab ner elkablar, byter kabelskåp och gatubelysning med nya fundament och rörstolpar. Gatubelysningen kopplas om efterhand som schakten går framåt för att så lite som möjligt ska vara släckt. 

Plats: Delar av Allarpsvägen och delar av Sjövägen, Bromölla.

Tid: Grävstart 220824 - därefter områdesvis inkoppling

Ansvarig: BEVAB, Olofströms kraft är entreprenör.

Kontakt: Olofströms kraft AB, 0454 - 980 00, kund@okab.net

Grävningar vecka 39-40 2022

 

September 2022

Schaktarbeten

Händelse och påverkan: På Ivetoftaområdet lägger Bevab ner elkablar, byter kabelskåp och gatubelysning med nya fundament och rörstolpar. Gatubelysningen kopplas om efterhand som schakten går framåt för att så lite som möjligt ska vara släckt. 

Plats: Delar av Allarpsvägen och delar av Sjövägen, Bromölla.

Tid: Grävstart 220824 - därefter områdesvis inkoppling

Ansvarig: BEVAB, Olofströms kraft är entreprenör.

Kontakt: Olofströms kraft AB, 0454 - 980 00, kund@okab.net

Grävningar vecka 39-40 2022

Asfaltering

Asfaltsarbeten utförs på Verkstadsgatan och Bangårdsgatan i Bromölla under vecka 38 och 39.

Entreprenör: Skanska.

 

Sidan senast uppdaterad: den 6 oktober 2022