Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Snöplog

Snöröjning

Kommunteknik ansvarar för drift och underhåll av kommunala gator samt skötsel av parkområden, gräsytor, gång- och cykelvägar samt sommar- och vinterunderhåll av enskilda vägar.

Prioriterade vägar som ska vara snöröjda och halkbekämpade inom 3 timmar:
Allarpsv, Bangårdsg, Berners väg, Bruksg (del av), Bussterminalen, Dalag, Edenrydsv, Folkets Husg, Fågel Fenix väg, Godtemplarv, Grenv, Grödbyv, Hagagatan, Hermansensg (del av), Industrig, Jakobssons väg, Kronoparksv, Kråkeslättsv, Kyrkv (B-a), Liljenbergs väg, Långmossav, Mattias väg, Norregårdsv, Nyg/Kastanjev, Rattens gränd, Resv, Skogsv, Skåneg, Smedåkrav, Storg, Strandv, Tians väg, Verkstadsg, Villag, Vändstigen, Ågatan, Österg

Snöröjning ska påbörjas när snödjupet är 6 cm

Prioriterade gång- och cykelvägar som ska vara snöröjda och halkbekämpade inom 3 timmar:
Biblioteket, Dalafuret (delar av), Dalag/Tians väg, Folkets Husg, Grödbyv, Gualöv, Kapellv/Klockarv, Kyrkv, Nyg/Kastanjev, Nymölla, Storg, Tians väg, Torget, Valje, Ågatan, Öster (område), Österg

Snöröjning ska påbörjas när snödjupet är 4 cm

På övriga vägar och gång-och cykelvägar: inom 12 tim

Kommunens fastigheter
Kommunens fastigheter med ett snödjup på 4 cm, ska vara klara inom 6 timmar.

Skottning och halkbekämpning av gångbanor
 
Grundregeln för skottning och halkbekämpning av gångbanor är att fastighetsägaren har ansvaret utanför sin fastighet. Undantag är om snö från körbanan hamnar på gångbanan i samband med snöröjning, så behöver inte fastighetsägaren skotta och halkbekämpa gångbanan.

Kontakt

Christer Björk
Kommuntekniker
0456-82 22 79
(SMS 0709-17 12 79)
christer.bjork@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 7 september 2020