Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Servicemeddelanden

Servicemeddelanden

Här hittar du aktuella servicemeddelanden inom kommunens olika områden. Det gäller bland annat planerade arbeten som görs av Bromölla kommun, Bromölla Energi & Vatten (BEVAB) och Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT). Du kan även läsa om större akuta händelser här eller få hänvisning till information på en annan plats.

Vi gör arbeten på kommunens mark

  • Bromölla kommun ansvarar för skötseln av kommunens gat- och parkmark, genom Kommunteknik. Vi hyr även in underentreprenörer för vissa arbeten, exempelvis asfaltering och snöröjning.
  • Bromölla Energi & Vatten (BEVAB) är ett kommunalt el- och vattenbolag som levererar nätöverföringen av el till både lägenheter och industrier och vatten till abonnenter från såväl lägenhet som industri. Dotterbolaget Bromölla Fjärrvärme AB levererar fjärrvärme till både offentliga och privata kunder.
  • Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT) är ett samägt driftbolag som sköter driften av vatten- och avlopps anläggningar i Bromölla, Olofström, Osby och Östra Göinge kommuner. 

Ny lekplats i Valje

Vid Vidriksbergsvägen i Valje bygger vi en ny lekplats. 

Till lekplatsens sida

Valje-lekplats_798.jpg

Ny lekplats Järnvägslyckan

Mellan Ågatan och Bromölla station växer en ny lekplats fram. 

Till lekplatsens sida

Lekplats-Järnvägslyckan_798.jpg

Avverkning kring Strandängen

Sydved gallrar och fäller träd i området kring Strandängen på uppdrag av Bromölla kommun.
Flera dåliga träd har upptäckts och behöver avverkas av säkerhetsskäl. Samtidigt utförs en del gallring för att skapa en vital och välmående skog i framtiden. Det mesta virket och riset körs ut ur skogen men lite virke och toppar får ligga kvar för att gynna djur- och växtlivet.

Arbetet pågår under 2-3 veckor. Under tiden ber vi er visa hänsyn till både maskiner och de som sågar manuellt. Är stigen eller leden avstängd är det viktigt att du respekterar det, för din egen säkerhet.

Vi jobbar för att störningen i samband med avverkningen ska bli så liten som möjligt!

Frågor:

Maja Skog, parkingenjör
maja.skog@bromolla.se 

 

Grävning på Baldersgatan i Bromölla

Baldersgatan är avstängd under perioden 9-20 januari, medan BEVAB genomför VA-arbeten. Pilar anger körriktningen för fordon under grävningstiden. 

Entreprenör: SBVT 
Kontaktperson:
Jesper Jönsson, 010-211 97 48

VA-arbeten längs Brantingsgatan

Brantingsgatan är avstängd mellan Per-Albins gata och Nygatan under perioden 9-20 januari, medan BEVAB byter ut VA-ledningar. Tillfälliga skyltar anger var fordon kan köra under grävningarna. Arbetet genomförs i två etapper, med början vid Nygatan.

Entreprenör: SBVT 
Kontaktperson:
Jesper Jönsson, 010-211 97 48

Åfåran - ny gång- och cykelväg i Bromölla

Ungefärlig sträckning för den nya gång- och cykelvägen.

Ett gång- och cykelstråk byggs nu längs den tidigare å-fåran i centralorten Bromölla. Sträckningen går från Skansbron till järnvägsstationen och byggs som en grusad gång med belysning och parkbänkar. Ett upphöjt övergångsställe anläggs över Ågatan för att skydda gång- och cykeltrafiken. Arbetet börjar intill Storgatan, vid Bröderna, under vecka 50 och pågår i omkring två månader.

Huvudentreprenör:
FASAB
Frågor: Gatuingenjör Christer Björk, christer.bjork@bromolla.se

Schaktarbete på Ivetoftaområdet

Händelse och påverkan: På Ivetoftaområdet lägger Bevab ner hög- och lågspänningskablar, byter kabelskåp och gatubelysning med nya fundament och rörstolpar. Gamla belysningstolpar kommer att släckas efter hand och senare kopplas nya stolpar in. 

Plats: Oruddsvägenn/Idens väg, Bromölla.
Tid: Grävstart 220824 - därefter områdesvis inkoppling
Ansvarig: BEVAB, Olofströms kraft är entreprenör.
Kontakt: Olofströms kraft AB, 0454 - 980 00, kund@okab.net

Arbetet har gått långsammare än beräknat på grund av vintern, men har påbörjats igen den 9 januari 2023.


 

Aspvägen

Arbetet med att anlägga nya Aspvägen vid Östra gränd och Östergatan pågår. På Aspvägen planeras 10 nya tomter. Information om arbete som ska utföras kring Aspvägen, Östra gränd och Östergatan publiceras löpande.

Aspvägen.PNG

Bild på man i en lift som lagar en gatlampa

Felanmälan

Hittar du fel på platser som är kommunens ansvarsområden hjälper du oss genom att göra en felanmälan. Felanmälan - registrera ditt ärende direkt i systemet

Sidan senast uppdaterad: den 16 januari 2023