Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Servicemeddelanden

Servicemeddelanden

Här hittar du aktuella servicemeddelanden inom kommunens olika områden. Det gäller bland annat planerade arbeten som görs av Bromölla kommun, Bromölla Energi & Vatten (BEVAB) och Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT). Du kan även läsa om större akuta händelser här eller få hänvisning till information på en annan plats.

Vi gör arbeten på kommunens mark

  • Bromölla kommun ansvarar för skötseln av kommunens gat- och parkmark, genom Kommunteknik. Vi hyr även in underentreprenörer för vissa arbeten, exempelvis asfaltering och snöröjning.
  • Bromölla Energi & Vatten (BEVAB) är ett kommunalt el- och vattenbolag som levererar nätöverföringen av el till både lägenheter och industrier och vatten till abonnenter från såväl lägenhet som industri. Dotterbolaget Bromölla Fjärrvärme AB levererar fjärrvärme till både offentliga och privata kunder.
  • Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT) är ett samägt driftbolag som sköter driften av vatten- och avlopps anläggningar i Bromölla, Olofström, Osby och Östra Göinge kommuner. 

Asfalteringsarbete vid Tomsabo badplats

[23-05-09] Under veckan kommer det att utföras asfalteringsarbete av sista delen av Kopparsträdet, ner mot Tomsabo badplats. Arbetet beräknas vara klart senast på fredag den 12 maj, kl. 12. Boenden berörs inte av arbetet. Informationstavlor finns uppsatta vid infarten från Östersjövägen.

Tomsabo.JPG

Hotellvägen i Näsum blir permanent väg

[23-04-28] Hotellvägen har tidigare varit en provisorisk väg. Den 2 maj  påbörjas arbetet med att anlägga en permanent väg. Trafiken kommer inte att påverkas.

Bron vid Lagunen plockas bort

[2023-03-16] Bron över dammen i det lilla grönområdet utanför Lagunens äldreboende har genomgått en besiktning. Det visade sig att bron är så pass rötskadad att den inte går att reparera. Den är just nu avspärrad eftersom det finns risk för att den går sönder eller rasar vid belastning. På grund av detta kommer bron snart att plockas bort. I dagsläget finns det inte några planer på att ersätta den med en ny.

Schaktarbete längs Klintvägen och Ängsvägen

BEVAB/Olofströms kraft lägger ner hög- och lågspänningskablar, byter kabelskåp och gatubelysning med nya fundament och rörstolpar längs Klintvägen och Ängsvägen. Gamla belysningstolpar kommer att släckas efter hand och senare kopplas nya stolpar in. 
Infokarta Klintvägen-Ängsvägen.png
Tid: Schaktarbete pågår vecka 16-19.
Ansvarig: BEVAB, Olofströms kraft är entreprenör.
Kontakt: Olofströms kraft AB, 0454-980 00, kund@okab.net

Schaktarbete längs Grenvägen och Ringvägen

BEVAB/Olofströms kraft lägger ner hög- och lågspänningskablar, byter kabelskåp och gatubelysning med nya fundament och rörstolpar längs Grenvägen upp till Rinvägen. Gamla belysningstolpar kommer att släckas efter hand och senare kopplas nya stolpar in. 

Tid: Grävstart vecka 11 - arbetet kommer pågå i ca. 3-4 veckor.
Ansvarig: BEVAB, Olofströms kraft är entreprenör.
Kontakt: Olofströms kraft AB, 0454-980 00, kund@okab.net

Ny lekplats i Valje

Vi bygger en ny lekplats vid Vidriksbergsvägen i Valje. 

Till lekplatsens sida

Valje-lekplats_798.jpg


Ny lekplats Järnvägslyckan

Mellan Ågatan och Bromölla station växer en ny lekplats fram. 

Till lekplatsens sida

Lekplats-Järnvägslyckan_798.jpg


Åfåran - ny gång- och cykelväg i centrala Bromölla


Ungefärlig sträckning för den nya gång- och cykelvägen.

Ett gång- och cykelstråk byggs nu längs den tidigare å-fåran i centralorten Bromölla. Sträckningen går från Skansbron till järnvägsstationen och byggs som en grusad gång med belysning och parkbänkar. Ett upphöjt övergångsställe anläggs över Ågatan för att skydda gång- och cykeltrafiken. Arbetet börjar intill Storgatan, vid Bröderna, under vecka 50 och beräknas bli klart till våren 2023.

Huvudentreprenör:
FASAB
Frågor: Gatuingenjör Christer Björk, christer.bjork@bromolla.se


Aspvägen/Östra gränd/Östergatan

Arbetet med att anlägga nya Aspvägen vid Östra gränd och Östergatan pågår. På Aspvägen planeras 10 nya tomter. Information om arbete som ska utföras kring Aspvägen, Östra gränd och Östergatan publiceras löpande.

Aspvägen.PNG

Bild på man i en lift som lagar en gatlampa

Felanmälan

Hittar du fel på platser som är kommunens ansvarsområden hjälper du oss genom att göra en felanmälan. Felanmälan - registrera ditt ärende direkt i systemet

Sidan senast uppdaterad: den 9 maj 2023