Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Snöröjning

Snöröjning

Snöröjning och halkbekämpning sköts av våra entreprenörer och Bromölla kommun. På denna sida får du en samlad bild av hur vi jobbar på vintern samt svar på vanliga frågor som rör vår snöröjning.

Snöröjning och halkbekämpning av gator och vägar

Gator och cykelvägar snöröjs och halkbekämpas utifrån fastställda riktlinjer, oavsett dag och tid. Prioriteringsordningen för snöröjning kan ni se på kartan. Enskilda vägar och vägar som ägs av Trafikverket har kommunen inte ansvar för.

Prioriterade vägar som ska vara snöröjda och halkbekämpade först:

Allarpsvägen, Bangårdsgatan, Berners väg, Bruksgatan (del av), Bussterminalen, Dalagatan, Edenrydsvägen, Folkets Husgatan, Fågel Fenix väg, Godtemplarvägen, Grenvägen, Grödbyvägen, Hagagatan, Hermansensgatan (del av), Industrigatan, Jakobssons väg, Kronoparksvägen, Kråkeslättsvägen, Kyrkvägen (B-a), Liljenbergs väg, Långmossavägen, Mattias väg, Norregårdsvägen, Nygatan/Kastanjevägen, Rattens gränd, Resvägen, Skogsvägen, Skånegatan, Smedåkravägen, Storgatan, Strandvägen, Tians väg, Verkstadsgatan, Villagatan, Vändstigen, Ågatan, Östergatan

Snöröjning ska påbörjas när snödjupet är 6 cm

Prioriterade gång- och cykelvägar som ska vara snöröjda och halkbekämpade först:

Biblioteket, Dalafuret (delar av), Dalagatan/Tians väg, Folkets Husgatan, Grödbyvägen, Gualöv, Kapellvägen/Klockarvägen, Kyrkvägen, Nygatan/Kastanjevägen, Nymölla, Storgatan, Tians väg, Torget, Valje, Ågatan, Öster (område), Östergatan

Snöröjning ska påbörjas när snödjupet är 4 cm

Övriga vägar och gång- och cykelvägar

Dessa snöröjs och halkbekämpas när prioriterade vägar och gång- och cykelvägar är snöröjda och halkbekämpade.

Kommunens fastigheter

Kommunens fastigheter plogas när det är ett snödjup på 4 cm.

Fastighetsägarens ansvar

Grundregeln för skottning och halkbekämpning av gångbanor är att fastighetsägaren har ansvaret utanför sin fastighet. Undantag är om snövallar bildas i samband med snöröjning, då behöver inte fastighetsägaren skotta och halkbekämpa gångbanan.

Postlådor, soptunnor och infarter är det fastighetsägarens ansvar att skotta fram. Fastighetsägaren är också ansvarig för att undanröja istappar och tung snö som kan falla från tak.

Du sköter om gångbanan

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för den vardagliga skötseln av gångbanan utanför din fastighet. I det här sammanhanget är en gångbana inte nödvändigtvis en trottoar, utan det utrymme som behövs för fotgängare. 

  • Gångbanan utanför din fastighet ska vara ren och snygg och det ska finnas tillräckligt utrymme för fotgängare att passera på denna.
  • Är gångbanan inte tydligt avskild har du ansvar för området utanför din fastighet. Även fastighetens tillfart mellan körbana och fastighet är ditt ansvar.
  • Är hela utrymmet mellan två fastigheter gångyta har du och den andra fastighetsägaren ansvar för halva ytan var.
  • På vissa ställen finns cykelbana eller plantering mellan fastigheten och gångbanan. Det har ingen betydelse, gångbanan utanför är fortfarande ditt ansvar.
  • Reglerna omfattar även obebodda fastigheter. Fastighetsägare är den som äger fastigheten eller den som enligt fastighetstaxeringslagen ska anses som fastighetsägare.

Väghållning

Det finns fler väghållare än Bromölla kommun. Väghållaren ansvarar för drift och skötsel på sina vägar. Det kan vara en myndighet, en samfällighet, vägförening eller en privatperson.

Sopning av gator

Efter vintern sopar kommunen gator, vägar och gång- och cykelvägar rena från sand och grus. Vi startar när risken för halka är över och prognosen visar vårväder.


Frågor och svar


När börjar ni snöröja? 

Snöröjning ska påbörjas när snödjupet är 6 centimeter på bilvägar och 4 centimeter på gång- och cykelvägar.

Varför ställer ni inte in plogen så att skäret tar närmare marken?

Vid snöfall dagtid eller vid kraftiga snöfall hinner ofta gatorna bli hårt packade av trafiken innan vi hinner ploga. Snöplogarna har fjädrande skär för att förhindra skador på gator, maskiner och maskinförare. Fjädringen gör att plogbladet inte kommer igenom hårt packad snö.

Varför transporteras inte snön bort?

Bortforsling av snö sker i undantagsfall där snövallar är siktskymmande och hindrar framkomlighet för busstrafiken. Åtgärden är kostsam och har en påverkan på miljön då snön räknas som avfall.

Varför plogas inte cykelvägen eller gatan där jag bor?

Gång- och cykelvägar samt gator snöröjs och halkbekämpas efter ett prioriteringssystem. Generellt prioriteras huvudgator, framkomlighet för räddningsfordon och busstrafik, gator som ansluter till Trafikverkets vägar och centrum före utkanterna. Större cykelstråk prioriteras på samma sätt. Eftersom huvudgator och större cykelstråk ska hållas öppna händer det ibland att vi måste börja om med de högre prioriterade stråken utan att ha hunnit till lokal- och villagator samt andra cykelbanor.

Vem har ansvaret att skotta utanför min lägenhet?

Det är fastighetsägaren som ansvarar för det. Det gäller både stora och små fastighetsägare till bostadsrättsföreningar, hyreshus, butiker, restauranger och privata bostäder.

Kommunen plogar upp snö på gångbanan efter att jag skottat rent, vad kan jag göra?

Tyvärr är det svårt för oss att undvika. Som fastighetsägare får du göra så gott du kan. Om det har kommit stora mängder snö kan hela gångbanan fyllas när vi plogar för att säkerställa framkomligheten på gatorna. I sådana lägen behöver du inte skotta din gångbana. Däremot måste du säkerställa att hålla in- och utfarter fria, samt att det fungerar för postutlämning och sophämtning.

Om det är mer normala snömängder ska du som fastighetsägare försöka hålla rent på en del av gångbanan, så att det går att ta sig fram. Kommunen har inte möjlighet att transportera bort snön, och det innebär att det ibland behöver ligga snövallar längst kantstenslinjen eller närmast fastighetsgräns på gator som saknar gångbana.

Hur anmäler jag om det inte blir snöröjt?

Ta först reda på vem som är väghållare för den gata där problemet finns. Det finns olika väghållare för olika typer av vägar. Det kan vara Trafikverket, kommunen, vägföreningar/samfällighetsföreningar eller enskilda fastighetsägare.

Kom ihåg att vänta med felanmälan, det kan ta ett antal timmar innan bostadsgatorna är snöröjda. Se kartan på denna sida vilken prioritet vägarna plogas utifrån.

Kontakt

Christer Björk
Gatuingenjör
0456-82 22 79
(SMS 0709-17 12 79)
christer.bjork@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 26 april 2024