Sånglärare med biämnen

15 januari 2018

Placering: Musikskolan Vår sånglärare skall vara föräldraledig och vi söker dig som kan ta över "rodret" för sången under tiden. Arbetsuppgifterna omfattar undervisning i sång och ensemble i musikskolan. Du kommer också att vara en del av det arbetslag som tillsamans med Humleskolans musiklärare har hand om Musikvalet åk 7-9. I övrigt ingår arbete inom ramen för olika projekt med sånginriktning, workshops för grundskolorna mm. Arbetsplatsträffar/gemensam planering deltar du också i. På vår blogg, https://musikskolanbromolla.wordpress.com, kan du se mer av vad vi jobbar med. Välkommen med din ansökan.

Fritidsledare

12 januari 2018

Placering: Fritidsgården Tunnan Vi söker en fritidsledare som ska arbeta med att stödja och utveckla ungdomars fritid. Som fritidsledare ska du leda, planera aktiviteter på och utanför fritidsgården. Vi söker Dig som är intresserad av att jobba med ungdomar i skolan och på fritidsgården. Huvudmålgruppen är 12-16 år. Du bör vara självständig, utåtriktad och ha lätt att få kontakt med såväl ungdomar som deras föräldrar. Arbetet bedrivs framförallt då barn och ungdomar är lediga från skolan och innebär både kvälls- och helgtjänstgöring (schemalagd tid).

Omsorg funktionsnedsättning och Socialpsykiatrin söker semestervikarier.

12 januari 2018

Placering: Gruppboende, serviceboende, korttidstillsyn, personlig assistans samt träffpunkten och boendestöd. Vi söker dig som brinner för att arbeta med människor! Allt arbete utgår från att sätta brukarens behov, önskemål och förutsättningar i centrum. Ge stöd, service och omsorg till den enskilde i vardagen och på fritiden. Det kan ingå vissa sjukvårdande insatser på delegation samt hygienarbete. Ange vilket område du önskar anställning inom. En arbetsdag är sällan den andra lik. Du kan göra allt från att stötta en brukare med att städa, handla, laga mat, duscha eller åka på marknader, konsert m.m. Endast fantasin sätter gränsen!

Socialsekreterare

09 januari 2018

Placering: Individ- och familjeomsorgen, ekonomiskt bistånd Du kommer att utreda och bedöma rätten till försörjningsstöd enligt gällande lagstiftning. Tillsammans med klienten försöker vi hitta lösningar som stärker hans eller hennes resurser och möjligheter att bli självförsörjande och leva ett självständigt liv. I detta arbete är det centralt att samarbeta internt inom Individ- och familjeomsorgen och externt med andra för klienten viktiga personer och myndigheter.Vi ser vårt uppdrag i ett helhetsperspektiv där vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt förhållningssätt och där personen som är i behov av hjälp sätts i centrum. Vi arbetar med socialt förändringsarbete där vi fungerar som ett stöd till den enskilde för att hitta vägar som ska leda till att enskilda kommer ut i egen försörjning. Detta arbete kräver stor samarbetsförmåga med andra myndigheter som t.ex. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunens arbetsmarknadsenhet m.fl.

Enhetschef Hälso- och sjukvård

09 januari 2018

Placering: Enhetschef hälso- och sjukvård Som chef för Hälso- och sjukvården ansvarar Du för medarbetare, ekonomi, kvalitet och det systematiska arbetsmiljöarbetet inom hela verksamheten som omfattar hemsjukvård och rehabilitering i det enskilda hemmet och på kommunens boende. Du ingår i enhetschefsgruppen och bidrar till att skapa samsyn inom hela Vård- och omsorgsverksamheten.

Semestervikarie till Äldreomsorgen

08 januari 2018

Placering: Äldreomsorgen Omvårdnadsarbete i äldreomsorgen innebär att stötta och hjälpa medborgare i den egna bostaden, korttiden eller i äldreboende. Inom äldreomsorgen i Bromölla har vi stort medborgarefokus med hög kvalitet och gott arbetsklimat i centrum.

Ekonomichef

05 januari 2018

Vi söker en ny medarbetare som vill vara med och bidra till att utveckla Bromölla i en positiv riktning. I en kommun av Bromöllas storlek förväntas att alla tar gemensamt ansvar för utvecklingen och du blir en viktig del av helheten Kommunens ekonomiarbete är centraliserat till en gemensam funktion, vilket innebär att ekonomienheten, utifrån ett helhetsperspektiv, arbetar för kommunens alla delar. Enheten består av sju medarbetare, för vilka ekonomichefen har arbetslednings- och utvecklingsansvar. I vardagen stöttas enhetens medarbetare i komplexa frågeställningar och bedömningar. Ekonomiavdelningens insatser och processer är under utveckling för att kunna ge politiker, verksamheter och kommunens bolag bästa möjliga stöd i ekonomiska frågor. Organisatorisk inplacering Ekonomienheten ingår i stödfunktionen Gemensam service, vilken leds av kommunchefen. Ekonomichefen ingår i förvaltningens ledningsgrupp, och har därmed också ansvar för förvaltningens helhet. Arbetsuppgifter Som ekonomichef medverkar du i verksamhetsutveckling i nära samarbete med andra tjänstemän och politiker. Ekonomichefen håller samman kommunens ekonomiska planerings- och uppföljningsprocesser, initierar proaktivt förbättringar i det ekonomiska arbetet och har ett övergripande ansvar för redovisning, bokslut, finansieringsfrågor samt ekonomiska rapporter och analyser. Egen handläggning inom kompetensområdet förekommer.

Undersköterskor till vikariepoolen, dag/nattjänstgöring

05 januari 2018

Placering: Vikariepoolen inom vård och omsorg Att arbeta som timvikarie innebär att ersätta ordinarie medarbetare inom vård och omsorg. Arbetet avser nattjänstgöring med allmänt förekommande arbetsuppgifter inom vård och omsorg där medborgaren är vårt focus. Vi kan erbjuda dig ett roligt och flexibelt arbete.

Legitimerad arbetsterapeut

04 januari 2018

Placering: Kommunal hemsjukvård Som arbetsterapeut arbetar du med att skapa förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi arbetar med patienter i åldersgruppen 20 år och uppåt. Arbetet omfattar bedömning, behandling, utprovning och förskrivning av hjälpmedel, delegering samt handledning av omvårdnadspersonal i aktiverande och rehabiliterande arbetssätt. Du gör också bedömning och skriver intyg för bostadsanpassning samt deltar i vårdplanering. Att medverka till god arbetsmiljö samt bidra till verksamhetens utveckling är också en given del i arbetet. Arbetet sker i nära samarbete med övriga professioner som finns omkring patienten såsom enhetchef, fysioterapeut, sjuksköterska, rehab-assistent, omvårdnadspersonal och biståndshandläggare. Du kommer att tjänstgöra i både ordinärt och vård/omsorgsboende.