Timvikare

11 november 2019

Placering: Alvikenskolan Vi söker dig som vill arbeta hos oss på Alvikenskolan som timvikarie, när någon ordinarie pedagog har frånvaro. Vi är en F-6 skola med ca 420 elever. Du är flexibel och mycket ansvarsfull samt har ett stort intresse för barn och elever. Du kommer samarbetar på en skola som har som mål att ge elever trygghet och goda kunskaper. För oss är det viktigt med eleven i centrum. Rekrytering sker löpande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Behörig lärare till särskild undervisningsgrupp

11 november 2019

Placering: Alvikensskola Vi söker dig som vill vara med och forma och utveckla Alvikenskolan som är en F-6 skola med ca 420 elever. Vi är en skola som har mål att ge eleverna trygghet och goda kunskaper. Vi söker dig som vill arbeta i Alvikenskolans två särskilda undervisningsgrupper. Uppdraget bygger på att du kan skapa goda förutsättningar för elevens lärande i samarbete med pedagoger på skolan. Du kommer att ha ett tätt samarbete med arbetslaget och vi tror på det kollegiala lärandet. Du har ett stort engagemang och är väl medveten om skolans uppdrag.

Lärare åk 7-9 i Svenska/SvA och/eller SO.

29 oktober 2019

Placering: Humleskolan Bromölla Vi söker lärare i något eller några av ämnena svenska, svenska som andraspråk och SO i någon kombination. Heltid eller deltid efter ö.k. Vi söker dig med ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, din bedömning av den enskilda eleven och med fokus på elevens bästa. Du reflekterar systematiskt över det praktiska arbetet och driver ditt utvecklingsarbete tillsammans med dina kollegor. Humleskolan är organiserad i fyra arbetslag där varje arbetslag har egna lokaler och även egen matsal. Vi arbetar med hälsa och välmående och behöver fler härliga medarbetare till vårat team!

Legitimerad Fysioterapeut/sjukgymnast

18 oktober 2019

Placering: kommunal hemsjukvård Nu finns chansen att vara del i vår trivsamma rehab grupp och den fortsatta utvecklingen av kommunens rehabiliteringsinsatser. Rehabgruppen består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter samt rehab assistenter. Gruppen kännetecknas av sitt engagemang, kompetens och arbetar med mycket glädje i vardagen. Vi har ett arbetssätt som innebär ett nära samarbete och där vi drar lärdom av varandras erfarenheter och kompetenser. Utöver den egna gruppen ingår vi även i större team med övriga professioner. Arbetet hos oss erbjuder flexibilitet och variation. Vi finns i en gemensam hälso- och sjukvårdsgrupp och är samlade under en chef. Hela gruppen utgår från gemensamma lokaler belägna i centrala Bromölla. Vi fördelar arbetet över kommunen och ansvarar själva för upplägg och planering av arbetet. Som fysioterapeut kommer du att utföra individuella bedömningar, utforma och genomföra fysioterapeutiska rehabiliteringsinsatser samt förskriva medicintekniska hjälpmedel. Du samverkar i team tillsammans med arbetsterapeuter, rehab assistent, sjuksköterska, dietist, omvårdnadspersonal, biståndshandläggare och enhetschef. Du strukturerar och planerar självständigt dina arbetsuppgifter. Du träffar patienter i varierande åldersgrupper från 17 år och uppåt som har behov av rehabilitering. Patienterna finns inom kommunal hälso- och sjukvård och du besöker dem i deras hem, på vår korttidsenhet eller i särskilt boende. När du anställs hos oss får du en egen mentor för att få en bra introduktion i vår verksamhet och i ditt arbete. Tillsammans har vi erfarenhet och kompetens och hjälps åt.

Grundskollärare 1-7 med undervisning i åk 1-3

04 oktober 2019

Placering: Alvikenskolan Vi söker dig som vill vara med att forma och utveckla Alvikenskolan som är en F-6 skola med ca 420 elever. Vi söker en lärare som har behörighet att undervisa i årskurserna 1-3. Du kommer att ha ett tätt samarbete med ditt arbetslag och vi tror på det kollegiala lärandet. Du har ett stort engagemang och är väl medveten om skolans uppdrag. I tjänsten ingår mentorskap och du kommer att samarbetar på en skola som har som mål att ge elever trygghet och goda kunskaper genom ett tydligt ledarskap i klassrummet.