Söker morgonpigg, barnkär personlig assistent/barnskötare

18 september 2019

Placering: Bromölla Som assistent till ett barn, att göra morgonen innan skolan, så smidig som möjligt. Barnet har behov av stöd och hjälp i vardagen och lite omvårdnad. Finns även möjlighet att utöka tjänsten med avlösning, eftermiddag och helg.

Undersköterska dag/kväll, helgtjänstgöring.

18 september 2019

Placering: Bromölla kommun, f n Öllerbacka särskilt boende Du kommer att arbeta med omvårdnad, läkemedelshantering, dokumentation och rapportering. Du kommer även att arbeta med genomförandeplaner som är upprättade efter medborgarens behov. Värdegrunden är synlig i vårt arbete och våra centrala honnörsord är; Gott bemötande - i alla möten är vi professionella, vänliga och respektfulla. Delaktighet - vi är alla en del av helheten och vi bidrar med kunskap, erfarenhet och engagemang för kommunens fortsatta utveckling. Mod - utifrån medborgarens behov vågar vi välja nya arbetssätt och alternativa lösningar för att genomföra vårt uppdrag. Vi lägger stor vikt vid kontaktmannaskapet och arbetar med kvalitetsregister såsom BPSD och Senior Alert. Du kommer att ingå i ett team bestående av enhetschef, undersköterska, sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut, där vi alltid utgår från hyresgästens behov och önskemål. Vi dokumenterar i vårt verksamhetsprogram Treserva.

Modersmålslärare i Litauiska

16 september 2019

Placering: Bromölla kommuns skolor Modersmålslärare i litauiska samt studiehandledning på modersmålet.

Undersköterskor

12 september 2019

Placering: Bromölla kommun med aktuell placering på Lagunens äldreboende avdelning Skutan. Lagunens äldreboende består av fyra enheter och ligger i markplan med gemensamhetsutrymmen. Ekan och Skutan består av 40 lägenheter för boende med normalt åldrande, Skeppet och Pärlan är demensboende och består av 38 lägenheter. En lägenhet finns för växelboende. Som undersköterska arbetar du utifrån Bromölla Kommuns värdegrund där bemötande är en viktig grund för god kvalitet i vår verksamhet. Vi ska förmedla trygghet och säkerställa att varje individ blir sedd i alla möten. Det innebär omtanke och medkänsla samt intresse och lyhördhet för individen. Vårt arbete utgår ifrån varje individs behov och önskemål. Vi arbetar utifrån socialtjänstlagen, och i arbetet utförs även arbetsuppgifter utifrån hälso- och sjukvårdslagen, efter delegering från sjuksköterska. Du kommer till en trevlig arbetsplats med kompetenta och duktiga kollegor där du får möjlighet att utvecklas. Vi lägger stor vikt vid kontaktmannaskapet och vi arbetar med kvalitetsregister såsom BPSD och Senior Alert. Vi dokumenterar i journalsystemet Treserva.

Behörig lärare till särskild undervisningsgrupp

10 september 2019

Placering: Alvikenskolan Vi söker dig som vill vara med och forma och utveckla Alvikenskolan som är en F-6 skola med ca 420 elever. Vi är en skola som har mål att ge eleverna trygghet och goda kunskaper. Vi söker dig som vill arbeta i Alvikenskolans två särskilda undervisningsgrupper. Uppdraget bygger på att du kan skapa goda förutsättningar för elevens lärande i samarbete med pedagoger på skolan. Du kommer att ha ett tätt samarbete med arbetslaget och vi tror på det kollegiala lärandet. Du har ett stort engagemang och är väl medveten om skolans uppdrag.

Specialpedagog/speciallärare

09 september 2019

Placering: Alvikenskolan Vi söker dig som vill vara med och forma och utveckla Alvikenskolan som är en F-6 skola med ca 420 elever. Vi är en skola som har som mål att ge eleverna goda kunskaper i en trygg miljö där studiero råder. Vi söker dig som tillsammans med oss vill vara med och utveckla former för en god lärmiljö. Som specialpedagog/speciallärare är du en central person i organisationen, vilket kräver god social kompetens och samarbetsförmåga samt att du är positiv, flexibel och kommunikativ. Tillsammans med lärarna ansvarar du för stödinsatser riktade mot elever som har svårigheter i skolsituationen. Du utför pedagogiska utredningar, stöttar lärarna i upprättandet av åtgärdsprogram och extra anpassningar. Du arbetar både direkt mot eleverna - vilket innebär att du ger stöd till enskilda elever främst vad det gäller grunderna läs-, skriv och matematikutveckling, men också med handledning till pedagogerna. Vi har på skolan ett starkt elevhälsoteam som arbetar strukturerat och systematiskt med insatser på organisations-, grupp-, och individnivå samt har konsultation för pedagoger. Du kommer förutom EH-teamet att ha ett tätt samarbete med arbetslagen, då vi tror på ett nära samarbete i kollegial anda. Du har ett stort engagemang och är väl medveten om skolans uppdrag. Ni är två specialpedagoger/lärare på skolan som vardera ansvarar för var sitt stadie F-3, 4-6, men ni ansvarar också tillsammans för helheten av det specialpedagogiska stödet. Du kommer att verka aktivt i vårt utvecklingsarbete där vi kartlägger och analyserar elevresultat samt utvärderar och analyserar stödinsatser i syfte att leda våra elever mot målen utifrån vars och ens förutsättningar. Du bidrar i skolans utvecklingsarbete med fokus på elevernas kunskapsutveckling och har en god kunskap om elever i behov av särskilt stöd, framförallt ungdomar med neuropsykiatriska funktionsvariationer och vägleder i det arbetet elever och pedagoger utvecklande med kompensatoriska verktyg. I arbetsuppgifterna ingår att utreda, kartlägga, planera, genomföra och utvärdera .

Grundskolelärare åk 7-9 i svenska SO engelska och tyska

09 september 2019

Placering: Dalaskolan södra Lärare i svenska, SO, engelska och tyska Du ska: * kunna leda arbetet i klassrummet samt kunna entusiasmera och inspirera eleverna * ha förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och personal kopplad till skolan * kunna arbeta självständigt och samarbeta i olika grupper Mentorskap och klassföreståndarskap ingår i tjänsten. Vi ser att du tillsammans med övrig personal driver en verksamhet med eleven i centrum, där fokus ligger på att aktivt hitta strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som den personliga utvecklingen.

Legitimerad arbetsterapeut med kvalitetsuppdrag

29 augusti 2019

Som arbetsterapeut arbetar du med att skapa förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi arbetar med patienter i åldersgruppen 20 år och uppåt. Arbetet omfattar bedömning, behandling, utprovning och förskrivning av hjälpmedel, delegering samt handledning av omvårdnadspersonal i aktiverande och rehabiliterande arbetssätt. Du gör bedömning och skriver intyg för bostadsanpassning samt deltar i vårdplanering. I uppdraget ingår även vissa inriktade kvalitetsuppgifter, att vara omvärldsspanare och att vara drivande i utvecklingsfrågor för rehabilitering ur ett patientsäkert och evidensbaserat perspektiv. Arbetet sker i nära samarbete med övriga professioner som finns omkring patienten såsom enhetschef, fysioterapeut, sjuksköterska, rehabassistent, MAS, omvårdnadspersonal och biståndshandläggare.

Behörig Sva-lärare

21 augusti 2019

Placering: Alvikenskolan Vi söker dig som vill vara med och forma och utveckla Alvikenskolan som är en F-6 skola med ca 420 elever. Vi är en skola som har som mål att ge eleverna trygghet och goda kunskaper. Vi söker dig som tillsammans med oss vill vara med och utveckla ett nytt arbetssätt kring sva/studiehandledning kombinerat med modersmålet via digitala läromedel och metoder. Arbetssättet är inte påbörjat, vilket innebär att du kommer få en framträdande ledande och utvecklande roll i uppbyggnadsarbetet. Uppdraget bygger på att du har goda digitala kunskaper och intresse för nya undervisningsmetoder samt förmågan att skapa förutsättningar för elevens individuella lärande i samarbete med pedagoger på skolan. Du kommer att ha ett tätt samarbete med arbetslagen, då vi tror på det kollegiala lärandet. Du har ett stort engagemang och är väl medveten om skolans uppdrag. Rekrytering sker löpande.

Grundskollärare åk 4-6, kan ev. innefatta Försteläraruppdrag.

19 augusti 2019

Placering: Dalaskolan Norra, Grundskola I Bromölla kommun arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla och förbättra måluppfyllelse för eleverna, i samarbete med övriga arbetslag, för att hjälpa eleven att nå så långt som möjligt. Vi har höga mål med vår verksamhet där vi tror att bra relationer mellan elever och personal är en förutsättning för goda studieresultat och trevlig stämning på skolan. Vi söker en grundskollärare med placering på Dalaskolan Norra i åk 4-6 med start under ht-19. Tjänsten är under detta läsår i en åk 6. Tjänsten kan ev. innefatta försteläraruppdrag, med lång erfarenhet och kunskap inom skolutveckling. Vi söker dig, som precis som vi, har ett stort engagemang och en vilja att utvecklas tillsammans med kolleger och elever. Du samarbetar bra med andra, du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har förmåga att planera både i arbetslag och individuellt. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevernas nivå, din bedömning av den enskilda eleven och med fokus på elevens bästa. Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kolleger driver du utvecklingsarbete och tar gemensamt ansvar både för egen som gruppens planering och vidareutveckling.