Ekonom

23 maj 2019

Placering: Ekonomienheten Som ekonom kommer du att arbeta med budgetering, analys och uppföljning samt vara ekonomiskt bollplank till både verksamhetschef och enhetschefer. Du kommer att vara den ekonom som har störst fokus på den del av kommunens verksamhet som omfattar utbildning. I arbetsuppgifterna ingår också att producera beslutsunderlag och att vara behjälplig med bidragsansökningar. På ekonomienheten strävar vi efter att arbeta tillsammans i så stor utsträckning som möjligt så en mängd andra övergripande uppgifter finns också.

Lärare tidigare år, åk 1- 3.

22 maj 2019

Placering: Dalaskolan Norra, Grundskola I Bromölla kommun arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla och förbättra måluppfyllelse för eleverna, i samarbete med övriga arbetslag, för att hjälpa eleven att nå så långt som möjligt. Vi har höga mål med vår verksamhet där vi tror att bra relationer mellan elever och personal är en förutsättning för goda studieresultat och trevlig stämning på skolan. Vi söker en grundskollärare med placering på Dalaskolan Norra i åk 1-3 med start under ht-19. Vi söker dig, som precis som vi, har ett stort engagemang och en vilja att utvecklas tillsammans med kolleger och elever. Du samarbetar bra med andra, du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har förmåga att planera både i arbetslag och individuellt. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevernas nivå, din bedömning av den enskilda eleven och med fokus på elevens bästa. Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kolleger driver du utvecklingsarbete och tar gemensamt ansvar både för egen som gruppens planering och vidareutveckling.

Chef för tillväxt och utveckling

15 maj 2019

Placering: Kommunstyrelseförvaltningen Bromölla kommun. Samverkan över gränser med fokus på medborgarna är något som är prioriterat i Bromölla kommun. Hos oss händer det mycket. Verksamhetsområdet tillväxt & utveckling innefattar enheter för teknisk verksamhet, fastigheter, kultur och bibliotek, turism och fritid, arbetsmarknad samt näringslivsfrågor. Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för boende, upplevelser och företagsamhet. Med nyfikenhet och mod möjliggör vi aktiva möten. Som övergripande chef för de olika verksamheterna ledda av enhetschefer fungerar du som sammanhållande länk och har det övergripande personal-, budget- och ekonomiansvaret. I din roll som chef engagerar, motiverar och utvecklar du medarbetare genom ett tydligt och transparent arbetssätt. Du ingår i kommunförvaltningens högsta ledningsgrupp och rapporterar direkt till kommunchefen.

Lärare åk 7-9 i Idrott, Matematik, NO-ämnen.

15 maj 2019

Placering: Humleskolan, Bromölla Vi söker lärare i ovanstående ämnen, i någon kombination, heltid eller deltid efter ö.k. Vi söker dig med ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, din bedömning av den enskilda eleven och med fokus på elevens bästa. Du reflekterar systematiskt över det praktiska arbetet och driver ditt utvecklingsarbete tillsammans med dina kollegor. Skolan är organiserad i arbetslag kring eleverna för ökad integration över ämnesgränserna och för större möjlighet att styra och påverka resursernas användning. På Humleskolan har varje arbetslag egna lokaler med egen matsal. Vi är ett härligt team som arbetar med hälsa och välmående och behöver fler medarbetare till vårat lag! Kontakta oss så berättar vi gärna mer!

Vi söker undersköterska till Lagunen

15 maj 2019

Placering: Bromölla kommun, aktuell placering Lagunens äldreboende avdelning Skeppet & Pärlan. Lagunens äldreboende består av fyra enheter och ligger i markplan med gemensamhetsutrymmen. Ekan och Skutan består av 40 lägenheter för boende med normalt åldrande, Skeppet och Pärlan är demensboende och består av 38 lägenheter. En lägenhet finns för växelboende. Som undersköterska arbetar du utifrån Bromölla Kommuns värdegrund där bemötande är en viktig grund för god kvalitet i vår verksamhet. Vi ska förmedla trygghet och säkerställa att varje individ blir sedd i alla möten. Det innebär omtanke och medkänsla samt intresse och lyhördhet för individen. Vårt arbete utgår ifrån varje individs behov och önskemål. Vi arbetar utifrån socialtjänstlagen, och i arbetet utförs även arbetsuppgifter utifrån hälso- och sjukvårdslagen, efter delegering från sjuksköterska. Du kommer till trevliga arbetsplatser med kompetenta och duktiga kollegor där du får möjlighet att utvecklas. Vi lägger stor vikt vid kontaktmannaskapet och vi arbetar med kvalitetsregister såsom BPSD och Senior Alert. Vi dokumenterar i journalsystemet Treserva.

Lärare tidigare år, åk 1- 3 och åk 4-6

07 maj 2019

Placering: Dalaskolan Norra, Grundskolan I Bromölla kommun arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla och förbättra måluppfyllelse för eleverna, i samarbete med övriga arbetslag, för att hjälpa eleven att nå så långt som möjligt. Vi har höga mål med vår verksamhet där vi tror att bra relationer mellan elever och personal är en förutsättning för goda studieresultat och trevlig stämning på skolan. Vi söker två grundskollärare med placering på Dalaskolan Norra i åk 1-3 och en i åk 4-6 med start under ht-19. Vi söker dig, som precis som vi, har ett stort engagemang och en vilja att utvecklas tillsammans med kolleger och elever. Du samarbetar bra med andra, du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har förmåga att planera både i arbetslag och individuellt. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevernas nivå, din bedömning av den enskilda eleven och med fokus på elevens bästa. Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kolleger driver du utvecklingsarbete och tar gemensamt ansvar både för egen som gruppens planering och vidareutveckling.

Fritidspedagog och idrottslärare

02 maj 2019

Placering: Dalaskolan norra, Grundskola I Bromölla kommun arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla och förbättra måluppfyllelse för eleverna, i samarbete med övriga arbetslag, för att hjälpa eleven att nå så långt som möjligt. Vi har höga mål med vår verksamhet där vi tror att bra relationer mellan elever och personal är en förutsättning för goda studieresultat och trevlig stämning på skolan. Vi söker en Lärare i fritidshem för arbete på fritids/fritidsklubb, för elever i åk 1- 6 samt idrottslärare i åk 1- 6 inför nästa läsår. Vi söker dig som, precis som vi, har ett stort engagemang och en vilja att utvecklas tillsammans med kolleger och elever. Du samarbetar bra med andra, du lyssnar, kommunicerar och löser konfliker på ett konstruktivt sätt. Du har förmåga att planera både i arbetslag och individuellt. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevernas nivå, din bedömning av den enskilda eleven och med fokus på elevens bästa. Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kolleger driver du utvecklingsarbete och tar gemensamt ansvar både för egen som gruppens planering och vidareutveckling.

Specialpedagog/ Speciallärare

01 april 2019

Placering: Dalaskolan norra, Grundskola I Bromölla kommun arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla och förbättra måluppfyllelse för eleverna, i samarbete med övriga arbetslag, för att hjälpa eleven att nå så långt som möjligt. Vi har höga mål med vår verksamhet där vi tror att bra relationer mellan elever och personal är en förutsättning för goda studieresultat och trevlig stämning på skolan. Vi söker en specialpedagog/ speciallärare i de tidiga åren med legitimation för arbete i åk 1-6, med placering i liten grupp/ särskola i åk 1-5, som är i behov av särskilt stöd. Vi söker dig som, precis som vi, har ett stort engagemang och en vilja att utvecklas tillsammans med kolleger och elever. Du samarbetar bra med andra, du lyssnar, kommunicerar och löser konfliker på ett konstruktivt sätt. Du har förmåga att planera både i arbetslag och individuellt. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevernas nivå, din bedömning av den enskilda eleven och med fokus på elevens bästa. Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kolleger driver du utvecklingsarbete och tar gemensamt ansvar både för egen som gruppens planering och vidareutveckling.

Vård- och omsorgschef

12 mars 2019

Placering: Stöd och Omsorg Som vård- och omsorgschef får du goda möjligheter att vara med och utveckla verksamheten som står inför många nya och viktiga utmaningar. Du ingår i Stöd och omsorgsverksamhetens ledningsgrupp som också inkluderar individ och familjeomsorg och LSS-verksamhet. Du har fullt ledningsansvar för verksamhet, medarbetare, ekonomi och arbetsmiljö inom ditt verksamhetsområde, men har en helhetssyn och känsla för hur den verksamhet du leder kan bidra till att utveckla helheten. Du leder och styr avdelningen utifrån gällande lagstiftningar och politiska mål. Du utvecklar verksamheten vad gäller effektivitet, resursanvändning och kvalitet, i dialog med kollegor, chef, medarbetare och medborgare. Du är övergripande chef för enhetschefer inom hemtjänst, särskilt boenden, Hsl samt biståndsbedömare. Din roll innebär också verksamhetschef för HSL vilket innebär ett nära samarbete med MAS. Som ledare bör du vara tydlig ha mod och god förmåga att entusiasmera samt förmåga att möta varje enskild individs behov och ge förutsättningar för att nå uppsatta mål

Omsorg funktionsnedsättning söker fler semestervikarier.

17 december 2018

Placering: Gruppboende, serviceboende, korttidstillsyn, personlig assistans samt träffpunkten och boendestöd. Vi söker dig som brinner för att arbeta med människor! Allt arbete utgår från att sätta brukarens behov, önskemål och förutsättningar i centrum. Ge stöd, service och omsorg till den enskilde i vardagen och på fritiden. Det kan ingå vissa sjukvårdande insatser på delegation samt hygienarbete. Ange vilket område du önskar anställning inom. En arbetsdag är sällan den andra lik. du kan göra allt från att stötta en brukare med att städa, handla, laga mat, duscha eller åka på marknader, konsert m.m. Endast fantasin sätter gränsen!