Vård- och omsorgschef

13 mars 2019

Placering: Stöd och Omsorg Som vård- och omsorgschef får du goda möjligheter att vara med och utveckla verksamheten som står inför många nya och viktiga utmaningar. Du ingår i Stöd och omsorgsverksamhetens ledningsgrupp som också inkluderar individ och familjeomsorg och LSS-verksamhet. Du har fullt ledningsansvar för verksamhet, medarbetare, ekonomi och arbetsmiljö inom ditt verksamhetsområde, men har en helhetssyn och känsla för hur den verksamhet du leder kan bidra till att utveckla helheten. Du leder och styr avdelningen utifrån gällande lagstiftningar och politiska mål. Du utvecklar verksamheten vad gäller effektivitet, resursanvändning och kvalitet, i dialog med kollegor, chef, medarbetare och medborgare. Du är övergripande chef för enhetschefer inom hemtjänst, särskilt boenden, Hsl samt biståndsbedömare. Din roll innebär också verksamhetschef för HSL vilket innebär ett nära samarbete med MAS. Som ledare bör du vara tydlig ha mod och god förmåga att entusiasmera samt förmåga att möta varje enskild individs behov och ge förutsättningar för att nå uppsatta mål

Biståndshandläggare sommarvikariat

13 mars 2019

Placering: Verksamhet vård och omsorg Vill du ha ett arbete där du gör skillnad för andra människor? Välkommen till oss i verksamhet Vård och omsorg i Bromölla kommun. Hos oss kommer du att arbeta i ett härligt gäng med stor arbetsglädje, där vi stöttar varandra i det dagliga arbetet. Vi söker en sommarvikarierande biståndshandläggare. Som biståndshandläggare ska du på ett rättssäkert sätt utreda, bedöma och fatta beslut utifrån aktuell lagstiftning samt följa upp fattade beslut. Arbetet utgår från ett helhetsperspektiv kring medborgaren och med dennes behov i centrum. Arbetet innebär omfattande kontakter med såväl den enskilde som med anhöriga, andra myndigheter och vårdgivare.

Biståndshandläggare

13 mars 2019

Placering: Verksamhet vård och omsorg Vill du ha ett arbete där du gör skillnad för andra människor? Välkommen till oss i verksamhet Vård och omsorg i Bromölla kommun. En av våra medarbetare har fått ny tjänst inom kommunen och vi söker nu ersättare. Hos oss kommer du att arbeta i ett härligt gäng med stor arbetsglädje, där vi stöttar varandra i det dagliga arbetet. Som biståndshandläggare ska du på ett rättssäkert sätt utreda, bedöma och fatta beslut utifrån aktuell lagstiftning samt följa upp fattade beslut. Arbetet utgår från ett helhetsperspektiv kring medborgaren och med dennes behov i centrum. Arbetet innebär omfattande kontakter med såväl den enskilde som med anhöriga, andra myndigheter och vårdgivare.

Enhetschef

13 mars 2019

Placering: Enhetschef särskilt boende Du har socionomexamen, social omsorgsexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Som enhetschef har du verksamhetsansvar som innebär att leda, planera och utveckla verksamheten. Du har verksamhet, ekonomi- personal- och arbetsmiljöansvar inom området. Som enhetschef ingår du i äldreomsorgens ledningsgrupp. Inom Vård- och omsorgsverksamheten arbetar enhetscheferna i ledningsteam tillsammans med rehab-personal och sjuksköterskor för att identifiera förbättringsområden på enheten. Vårt fokus är att ständigt eftersträva en ökad kvalitet för den enskilde. Vi har korta beslutsvägar och det finns stora möjligheter att arbeta med utveckling. I arbetsuppgiften ingår att verkställa beslut enligt gällande lagstiftning, budget, arbetsmiljö och personalansvar.

Enhetschef semestervikariat

13 mars 2019

Placering: Särskilt boende Vi söker nu enhetschef till särskilt boende Inom Vård- och omsorgsverksamheten arbetar enhetscheferna i ledningsteam tillsammans med rehab-personal och sjuksköterskor för att identifiera förbättringsområden på enheten. Vårt fokus är att ständigt eftersträva en ökad kvalitet för den enskilde. Vi har korta beslutsvägar och det finns stora möjligheter att arbeta med utveckling. I arbetsuppgiften ingår att verkställa beslut enligt gällande lagstiftning, budget, arbetsmiljö och personalansvar. Som enhetschef har du verksamhetsansvar och är direkt underställd vård och omsorgschefen och ingår i områdets ledningsgrupp.

Undersköterskor till Lagunen

27 februari 2019

Placering: Bromölla kommun med aktuell placering på Lagunens äldreboende. Lagunens äldreboende består av fyra enheter och ligger i markplan med gemensamhetsutrymmen. Ekan och Skutan består av 40 lägenheter för boende med normalt åldrande, Skeppet och Pärlan är demensboende och består av 38 lägenheter. En lägenhet finns för växelboende. Vi söker undersköterskor, 2 tjänster vikariat under 1 år, dessutom 2-3 undersköterskor för tillsvidareanställning och dessa tjänster tillsätts under förutsättning att ordinarie personal erhåller annat arbete. Som undersköterska arbetar du utifrån Bromölla Kommuns värdegrund där bemötande är en viktig grund för god kvalitet i vår verksamhet. Vi ska förmedla trygghet och säkerställa att varje individ blir sedd i alla möten. Det innebär omtanke och medkänsla samt intresse och lyhördhet för individen. Vårt arbete utgår ifrån varje individs behov och önskemål. Vi arbetar utifrån socialtjänstlagen, och i arbetet utförs även arbetsuppgifter utifrån hälso- och sjukvårdslagen, efter delegering från sjuksköterska. Du kommer till trevliga arbetsplatser med kompetenta och duktiga kollegor där du får möjlighet att utvecklas. Vi lägger stor vikt vid kontaktmannaskapet och vi arbetar med kvalitetsregister såsom BPSD och Senior Alert. Vi dokumenterar i journalsystemet Treserva.

Omsorg funktionsnedsättning och Socialpsykiatrin söker semestervikarier.

18 december 2018

Placering: Gruppboende, serviceboende, korttidstillsyn, personlig assistans samt träffpunkten och boendestöd. Vi söker dig som brinner för att arbeta med människor! Allt arbete utgår från att sätta brukarens behov, önskemål och förutsättningar i centrum. Ge stöd, service och omsorg till den enskilde i vardagen och på fritiden. Det kan ingå vissa sjukvårdande insatser på delegation samt hygienarbete. Ange vilket område du önskar anställning inom. En arbetsdag är sällan den andra lik. du kan göra allt från att stötta en brukare med att städa, handla, laga mat, duscha eller åka på marknader, konsert m.m. Endast fantasin sätter gränsen!

Semestervikarie till Äldreomsorgen

17 december 2018

Placering: Äldreomsorgen Omvårdnadsarbete i äldreomsorgen innebär att stötta och hjälpa medborgare i den egna bostaden, korttiden eller i äldreboende. Inom äldreomsorgen i Bromölla har vi stort medborgarefokus med hög kvalitet och gott arbetsklimat i centrum.