Ungdomssekreterare/fältsekreterare

24 april 2017

Placering: Individ- och familjeomsorgen, öppenvården Vi söker en ny medarbetare till Individ- och familjeomsorgen. Tjänsten har sin huvudplacering inom öppenvården Barn och familj. Du kommer att arbeta med det förebyggande och uppsökande ungdomsarbetet i åldern 13-18 år, även arbete mot de yngre kan förekomma. Du ansvarar för verkställande av ungdomstjänst, har egna insatser både individuellt och i grupp, information i skolor om bland annat alkohol, droger och kriminalitet. Fältarbete på kväll och helg ingår. Du kommer att vistas ute i ungdomsmiljöer vid riskhelger, vara en god spanare på nya trender och ungdomskulturer. Du kommer att samarbeta nära med andra kollegor inom den egna förvaltningen men även med andra myndigheter som skola, polis, fritidsledare m fl.

Grundskollärare

24 april 2017

Placering: Alvikenskolan Vi söker dig som vill vara med att forma och utveckla Alvikenskolan som är en F-6 skola med ca 410 elever. Vi söker en lärare som har behörighet att undervisa i årskurserna 4-6. Du kommer att ha ett tätt samarbete med ditt arbetslag och vi tror på det kollegiala lärandet. Du har ett stort engagemang och är väl medveten om skolans uppdrag. I tjänsten ingår mentorskap och du kommer att samarbetar på en skola som har som mål att ge elever trygghet och goda kunskaper genom ett tydligt ledarskap i klassrummet. Rekrytering sker löpande.

Socialsekreterare

21 april 2017

Placering: Barn och familj I vårt förändrings- och utvecklingsarbete vill vi på ett mycket målinriktat sätt snabbare komma från utredning till behandling/insats. Vi vill hitta bra lösningar i samverkan med den enskilde och dennes nätverk och i samverkan med andra samhällsinsatser. Vi söker en ny medarbetare till Individ och familjeomsorgen. I ditt arbete som socialsekreterare ingår du i ett team av utredande och uppföljande socialsekreterare som har mångårig erfarenhet inom yrket. Din huvuduppgift är myndighetsutövning i enlighet med gällande lagstiftning. Dina arbetsuppgifter blir att utreda, bedöma, besluta om insatser enligt socialtjänstlagen och följa upp beslutade insatser samt bereda ärenden med stöd av LVU. Denna rekrytering gäller socialsekreterare med inriktning mot ensamkommande barn och ungdomar. Hos oss kommer du att ha ett ansvarsfullt uppdrag där du utreder barnens behov, föreslår åtgärder, fattar beslut och följer upp insatser för de ensamkommande barnen och ungdomarna. Barnen kommer direkt från utlandet, t ex från Afghanistan, Somalia, Eritrea, Syrien och Nordafrika. De flesta är 15-16 år vid ankomsten och behåller kontakten med oss tills de är 18-21 år gamla. Tjänsten innebär ett nära samarbete med barnens/ungdomarnas boende.

Legitimerad arbetsterapeut

13 april 2017

Placering: Kommunal hemsjukvård Som arbetsterapeut arbetar du med att skapa förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi arbetar med patienter i åldersgruppen 20 år och uppåt. Arbetet omfattar bedömning, behandling, utprovning och förskrivning av hjälpmedel, delegering samt handledning av omvårdnadspersonal i aktiverande och rehabiliterande arbetssätt. Du gör också bedömning och skriver intyg för bostadsanpassning samt deltar i vårdplanering. Att medverka till god arbetsmiljö samt bidra till verksamhetens utveckling är också en given del i arbetet. Arbetet sker i nära samarbete med övriga professioner som finns omkring patienten såsom enhetschef, fysioterapeut, sjuksköterska, rehab-assistent, omvårdnadspersonal och biståndshandläggare. Du kommer att tjänstgöra i både ordinärt och vård/omsorgsboende.

Turist- och fritidskonsulent

12 april 2017

Placering: Bromölla kommun, Kulturpunkten Som Turist- och fritidskonsulent kommer du att arbeta i en liten arbetsgrupp som är placerad på Kulturpunkten. Du kommer ha ett nära samarbete med verksamheterna på plats. Detta ställer stora krav på flexibilitet, samarbetsförmåga och förmåga att strukturera och ta ansvar för sitt arbete. Som turist- och fritidskonsulent kommer du att ansvara för utveckling av destinationen ur turism- och fritidsperspektiv, kommunens turistbyrå, fördelning av halltider, uppdatera kund- och företagskontakter inom Bromölla turism vilket innebär kontakt med turistentreprenörer och föreningar. Du kommer även att ansvara för boknings- och föreningsbidragssystemet FRI. Tjänsten innefattar administration såsom att redovisa bidragsansökningar. Du ska också arbeta med information på externa och interna webbplatser, sociala medier samt via trycksaker. Oregelbunden arbetstid förekommer.

1 undersköterska till Korsvångsgårdens korttidsenhet, Fyren

12 april 2017

Placering: Bromölla kommun, Korsvångsgårdens äldreboende Att arbeta på Korsvångsgårdens korttidsenhet innebär allmänt förekommande arbetsuppgifter inom vård och omsorg. Arbetet avser dag, kväll och helgtjänstgöring. Vi arbetar ansvarsfullt med kontaktmannaskapet där vi har medborgaren i focus. Du kommer att ingå i ett team bestående av enhetschef, undersköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut, där vi alltid utgår ifrån våra hyresgästers behov och önskemål. Vi kan erbjuda dig ett roligt och flexibelt arbete med kontinuerlig kompetensförsörjning.

Personalspecialist

11 april 2017

Placering: Till vår personalenhet söker vi en erfaren personalspecialist med gedigen erfarenhet av både strategiskt och operativt HR-arbete. Personalenheten utgör kommunens samlade HR-kompetens och är idag ett team bestående av personalchef och två personalspecialister. Uppdraget består i att: • erbjuda kommunens chefer, medarbetare och politiker stöd och rådgivning inom HR-området för att kunna leverera det kommuninvånarna efterfrågar. • omsätta politiskt fastställda ambitioner till rutiner i den dagliga verksamheten • utgöra en del i organisationens strategiska HR-kompetens, med ansvar för att lag- och avtalsrelaterade krav uppmärksammas i organisationsdesign, ledarskap och verksamhetsutveckling Som personalspecialist arbetar du i nära dialog med våra verksamhetsområden och fungerar som konsultativt stöd i alla typer av HR-frågor. Verksamhetsområdenas bredd och variationen i arbetsuppgifterna bidrar till personlig och yrkesmässig utveckling. Som personalspecialist är du genuint motiverad att vara med och utveckla Bromölla kommun som attraktiv arbetsgivare.

Lärare engelska, svenska, svenska som andra språk och spanska, åk 7-9

11 april 2017

Placering: Dalaskolan södra Vi söker dig som är legitimerad lärare i engelska, svenska, svenska som andra språk och eller spanska. Du ska: * kunna leda arbetet i klassrummet samt kunna entusiasmera och inspirera eleverna * ha förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och personal kopplad till skolan * kunna arbeta självständigt och samarbeta i olika grupper Mentorskap och klassföreståndarskap ingår i tjänsten. Vi ser att du tillsammans med övrig personal driver en verksamhet med eleven i centrum, där fokus ligger på att aktivt hitta strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som den personliga utvecklingen.

Lärare svenska och So-ämnen åk 7-9

11 april 2017

Placering: Dalaskolan Södra Vi söker dig som är legitimerad lärare i svenska och SO. Du har en stabil värdegrund, är trygg ledare i klassrummet och är intresserad av att arbeta med värdegrundsfrågor i vardagsarbetet. Vi söker dig som har erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd i olika former. Du har goda kunskaper av arbete med pedagogisk planering, bedömning av elevarbeten och betygssättning. Du ska även: * kunna entusiasmera och inspirera eleverna * ha förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och personal kopplad till skolan * kunna arbeta självständigt och samarbeta i olika grupper Klassföreståndarskap och mentorskap ingår i tjänsten.

Grundskollärare 1-7 Ma, Sv, Eng

07 mars 2017

Placering: Alvikenskolan Vi söker dig som vill vara med att forma och utveckla Alvikenskolan som är en F-6 skola med ca 410 elever. Vi söker en lärare som har något av ämnena ma, sv eller en i kombination med något annat ämne. Du kommer att ha ett tätt samarbete med ditt arbetslag och vi tror på det kollegiala lärandet. Du har ett stort engagemang och är väl medveten om skolans uppdrag. I tjänsten ingår mentorskap och du kommer att samarbetar på en skola som har som mål att ge elever trygghet och goda kunskaper genom ett tydligt ledarskap i klassrummet. Rekrytering sker löpande.