Lärare åk 7-9 i idrott & hälsa.

20 maj 2020

Placering: Humleskolan, Bromölla Vi söker lärare i idrott & hälsa (gärna med någon annan kombination). Sedvanliga arbetsuppgifter inom idrott & hälsa och utifrån ev. behörighet i andra ämnen. Bromölla kommun erbjuder alla högstadieelever ett populärt fotbollstillval och som idrottslärare är man även engagerad i det. Vi söker dig med ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, din bedömning av den enskilda eleven och med fokus på elevens bästa. Du reflekterar systematiskt över det praktiska arbetet och driver ditt utvecklingsarbete tillsammans med dina kollegor. Humleskolan är organiserad i fyra arbetslag där varje arbetslag har egna lokaler och även egen matsal. Vi arbetar med hälsa och välmående och behöver fler medarbetare till vårat härliga team!

Undersköterska

19 maj 2020

Placering: Bromölla kommun med aktuell placering på Lagunens äldreboende avdelning Ekan. Lagunens äldreboende består av fyra enheter och ligger i markplan med gemensamhetsutrymmen. Ekan och Skutan består av 40 lägenheter för särskilt boende.En av medarbetarna går nu vidare till tjänstgöring på natten och vi söker därför en ny kollega till enheten. Som undersköterska arbetar du utifrån Bromölla Kommuns värdegrund där bemötande är en viktig grund för god kvalitet i vår verksamhet. Vi ska förmedla trygghet och säkerställa att varje individ blir sedd i alla möten. Det innebär omtanke och medkänsla samt intresse och lyhördhet för individen. Vårt arbete utgår ifrån varje individs behov och önskemål. Vi arbetar utifrån socialtjänstlagen, och i arbetet utförs även arbetsuppgifter utifrån hälso- och sjukvårdslagen, efter delegering från sjuksköterska. Du kommer till en trevlig arbetsplats med kompetenta och duktiga kollegor där du får möjlighet att utvecklas. Vi lägger stor vikt vid kontaktmannaskapet och vi arbetar med kvalitetsregister såsom BPSD och Senior Alert. Vi dokumenterar i journalsystemet Treserva.

Byggnadsinspektör

19 maj 2020

Placering: Myndighetskontoret, Bromölla Byggkontoret är en del av Myndighetskontoret. På byggkontoret arbetar två byggnadsinspektörer och en bygglovsadministratör. Vi söker nu ersättare för en inspektör som börjar arbeta på annan ort. Du kommer att ingå i en liten grupp som tillsammans arbetar med ständiga förbättringar, utvecklar nya rutiner och mallar, uppdaterar information till webbsidan med mera. Dina arbetsuppgifter omfattar traditionella byggnadsinspektörs uppgifter så som handläggning av bygglov och anmälan, skriva fram ärenden till Myndighetsnämnden och fatta delegationsbeslut, tillsyn och rådgivning till allmänheten. Du kommer att hålla tekniska samråd och genomföra arbetsplatsbesök. En stor del av arbetet är att ge råd och information till allmänheten via telefon eller besök. I uppdraget ingår också att vara delaktig i kontorets utvecklings och förbättringsarbete. Eventuellt kommer du också att handlägga strandskyddsärenden. På Myndighetskontoret jobbar sammanlagt tio personer varav 3 på byggkontoret, sex miljöinspektörer en administratör tillika nämndssekreterare och en verksamhetschef.

Legitimerad arbetsterapeut

14 maj 2020

Placering: Hemsjukvården Bromölla kommun Som arbetsterapeut arbetar du med att skapa förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi arbetar med patienter i åldersgruppen 20 år och uppåt. Arbetet omfattar bedömning, behandling, utprovning och förskrivning av hjälpmedel, delegering samt handledning av omvårdnadspersonal i aktiverande och rehabiliterande arbetssätt. Du gör också bedömning och skriver intyg för bostadsanpassning samt deltar i vårdplanering. Att medverka till god arbetsmiljö samt bidra till verksamhetens utveckling är också en given del i arbetet. Arbetet sker i nära samarbete med övriga professioner som finns omkring patienten såsom enhetschef, fysioterapeut, sjuksköterska, rehab-assistent, omvårdnadspersonal och biståndshandläggare. Du kommer att tjänstgöra i både ordinärt och vård/omsorgsboende. Ditt medarbetskap kännetecknas av en aktiv och ansvarstagande roll där serviceanda och ett gott bemötande är i fokus. Arbetet innebär stor möjlighet att planera självständigt. Inom ramen av anställningen bidrar du till utveckling och förändringsarbete i linje med framtidens utmaningar. Vi erbjuder dig stöd av erfarna kollegor både inom yrket och i teamet.

Grundskollärare 4-6 eller 1-7

11 maj 2020

Placering Alvikenskolan Vi söker dig som vill vara med att forma och utveckla Alvikenskolan som är en F-6 skola med ca 410 elever. Vi söker en lärare som har behörighet att undervisa i årskurserna 4-6. Du kommer att ha ett tätt samarbete med ditt arbetslag och vi tror på det kollegiala lärandet. Du har ett stort engagemang och är väl medveten om skolans uppdrag. I tjänsten ingår mentorskap och du kommer att samarbetar på en skola som har som mål att ge elever trygghet och goda kunskaper genom ett tydligt ledarskap i klassrummet.

Omvårdnadspersonal – tillfälligt arbete till följd av Covid19

17 april 2020

Det viktiga arbetet med att vårda våra äldre och ta hand om dem som behöver stöd och assistans tar inte paus oavsett hur det ser ut i världen. Tvärtom är det kanske viktigare än någonsin att vi har bra och stabil personal som förstår vikten av trygghet när marken gungar lite. Med anledning av den pågående pandemin av coronaviruset (covid-19) förbereder vi oss just nu för att behovet av personal hastigt kan komma att öka. Därför ser vi nu över hur vi på ett bra sätt kan förstärka bemanningen på våra äldreboenden, inom hemtjänsten, på våra gruppbostäder inom LSS samt inom personlig assistans.

Legitimerad arbetsterapeut

02 april 2020

Som arbetsterapeut arbetar du med att skapa förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi arbetar med patienter i åldersgruppen 20 år och uppåt. Arbetet omfattar bedömning, behandling, utprovning och förskrivning av hjälpmedel, delegering samt handledning av omvårdnadspersonal i aktiverande och rehabiliterande arbetssätt. Du gör också bedömning och skriver intyg för bostadsanpassning samt deltar i vårdplanering. Att medverka till god arbetsmiljö samt bidra till verksamhetens utveckling är också en given del i arbetet. Arbetet sker i nära samarbete med övriga professioner som finns omkring patienten såsom enhetschef, fysioterapeut, sjuksköterska, rehab-assistent, omvårdnadspersonal och biståndshandläggare. Du kommer att tjänstgöra i både ordinärt och vård/omsorgsboende. Ditt medarbetskap kännetecknas av en aktiv och ansvarstagande roll där serviceanda och ett gott bemötande är i fokus. Arbetet innebär stor möjlighet att planera självständigt. Inom ramen av anställningen bidrar du till utveckling och förändringsarbete i linje med framtidens utmaningar. Vi erbjuder dig stöd av erfarna kollegor både inom yrket och i teamet.

Semestervikarie till Äldreomsorgen

07 januari 2020

Placering: Hemtjänst och särskilda boenden i Bromölla kommuns äldreomsorg. Omvårdnadsarbete i äldreomsorgen innebär att stötta och hjälpa medborgare i eget boende, korttidsboende eller i äldreboenden. Inom äldreomsorgen i Bromölla har vi stort medborgarfokus med hög kvalitet och gott arbetsklimat i centrum.

Semestervikarier till omsorg funktionsnedsättning

02 januari 2020

Inom omsorg funktionsnedsättning arbetar du som stödbiträde, stödassistent eller personlig assistent med att hjälpa och stötta människor som har olika typer av funktionsnedsättning i deras hem. Du kan arbeta i grupp- eller servicebostad eller hemma hos en person i deras privata hem. Grupp- och serviceboende Att få flytta till ett eget boende är något de flesta vill och som ger möjlighet till självständighet. Gruppbostad är ett hem för den som behöver stöd och service dygnet runt. Den egna lägenheten ligger i direkt anslutning till gemensamma lokaler där det finns möjlighet för de som bor på gruppbostaden att umgås med andra och äta gemensamt. Ditt uppdrag här är att stötta de som bor på gruppbostaden till att leva ett så självständigt liv som möjligt där ditt stöd kan innefatta allt ifrån omvårdnad till sociala aktiviteter. Personligassistans Som personlig assistent arbetar du i brukarens egna hem. Din uppgift är att hjälpa brukaren att leva ett så självständigt som är möjligt. Du hjälper brukaren att få vardagen att fungera och stöttar med personlig omvårdnad, skötsel av hemmet, matlagning och sociala aktiviteter . Det kan förekomma rökning och djur i hemmen, därför är det viktigt att du inte har allergi.