Distriktsköterska/sjuksköterska

03 augusti 2020

Placering: Särskilt boende med 20 platser, Bromölla kommun Vi söker dig med intresse och engagemang för att arbeta som sjuksköterska i kommunal hemsjukvård. Tjänsten innefattar ett rullande schema om 10 veckor, mestadels dagtidsarbete samt arbete var femte helg. Du kommer att jobba som omvårdnadsansvarig på ett särskilt boende med 20 boendeplatser. I arbetsuppgifterna ingår att planera och strukturera arbetet med den enskilde patienten, dess närstående och ditt team. I teamet ingår enhetschef, arbetsterapeut, fysioterapeut och omvårdnadspersonal. Du bedömer, planerar och utför självständigt medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser samt följer upp och dokumenterar enligt gällande lagstiftning. Du leder och fördelar omvårdnadsarbetet samt handleder omvårdnadspersonalen. Det finns ett väl fungerande samarbete och närhet till kollegor inom ditt område och andra yrkesprofessioner för rådgivning och utbyte av kompetens. Vi erbjuder individuell bredvidgång, tillgång till mentor och friskvårdsbidrag.

Distriktsköterska/sjuksköterska

03 augusti 2020

Placering: Särskilt boende med 16 platser, Bromölla kommun Vi söker dig med intresse och engagemang för att arbeta som sjuksköterska i kommunal hemsjukvård. Tjänsten innefattar ett rullande schema om 10 veckor, mestadels dagtidsarbete samt arbete var femte helg. Du kommer att jobba som omvårdnadsansvarig på ett särskilt boende, demensavdelning, med 16 boendeplatser. I arbetsuppgifterna ingår att planera och strukturera arbetet med den enskilde patienten, dess närstående och ditt team. I teamet ingår enhetschef, arbetsterapeut, fysioterapeut och omvårdnadspersonal. Du bedömer, planerar och utför självständigt medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser samt följer upp och dokumenterar enligt gällande lagstiftning. Du leder och fördelar omvårdnadsarbetet samt handleder omvårdnadspersonalen. Det finns ett väl fungerande samarbete och närhet till kollegor inom ditt område och andra yrkesprofessioner för rådgivning och utbyte av kompetens. Vi erbjuder individuell bredvidgång, tillgång till mentor och friskvårdsbidrag.

HR-strateg

27 juli 2020

Placering: Kommunhuset i Bromölla. I Bromölla kommun arbetar vi efter våra värdeord; bemötande, delaktighet och mod. Värdeorden är vår kompass i hur vi agerar i förhållande till vårt uppdrag, våra arbetsuppgifter och i relationen till de människor vi möter i arbetet. Tillsammans skapar vi en stimulerande arbetsplats där varje medarbetare får möjlighet att utvecklas och ta ansvar. Vi arbetar med olika hälsofrämjande insatser och du erbjuds även subventionerad friskvård. Som HR-strateg kommer du få en central roll i vår strävan att göra en bra arbetsgivare ännu bättre och skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Tillsammans med oss på enheten kommer du få möjlighet att forma innehållet i tjänsten, dels utifrån det behov som finns och efterfrågas, och dels utifrån hur vi på bästa vis kan använda och matcha den samlade erfarenhet och kompetens som du tillför till oss på enheten. Utifrån kommunens arbetsgivar- och personalpolitik kommer ditt huvuduppdrag bli att utforma, strukturera, vidareutveckla och kvalitetssäkra våra strategier och processer inom HR. Du får arbeta brett inom området där du ser fram emot att anta kompetensförsörjnings- och rekryteringsutmaningen. Uppgiften att stärka och utveckla vårt arbetsgivarvarumärke samt att utarbeta en strategi för hur vi ska arbeta aktivt, strategiskt och långsiktigt med employer branding kommer vara en viktig uppgift för dig som HR-strateg. Visst operativt och konsultativt chefsstöd till verksamheterna kommer också att ingå.

Enhetschef

13 juli 2020

Placering: Särskilt Boende Söker du ett utvecklande och meningsfullt uppdrag som enhetschef inom särskilt boende? De huvudsakliga arbetsuppgifterna som ingår i tjänsten är ledning, personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för dina medarbetare. Du är direkt underställd vård och omsorgschefen och kommer att ingå i ledningsgruppen bestående av 10 enhetschefer för särskilda boende, hemtjänsten och hälso- och sjukvården. Vårt ständiga fokus är att eftersträva och möjliggöra en hög kvalitet för den enskilde utifrån helhetssyn, kontinuitet och långsiktighet. Vård och omsorg befinner sig i en utvecklande fas och en del av denna är av teknisk karaktär, tjänsten innehåller även en del administration. Vi lägger stor vikt vid ledarskapsförmågan som är en viktig faktor för att behålla och attrahera nya medarbetare. Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten.

Ekonomichef

30 juni 2020

Vår gemensamma värdegrund är den kompass som talar om hur vi ska interagera med våra medmänniskor. Den speglar de värderingar och synsätt som ligger till grund för verksamheterna inom vår kommun: Gott bemötande - I Bromölla kommun har vi en välkomnande attityd. I alla möten är vi professionella, vänliga och respektfulla. Delaktighet - Vi är alla en del av helheten och vi bidrar med kunskap, erfarenhet och engagemang för kommunens fortsatta utveckling. Mod - Utifrån medborgarnas behov vågar vi välja nya arbetssätt och alternativa lösningar för att genomföra vårt uppdrag Ekonomichefen leder och ansvarar för ekonomienheten samt kommunens ekonomiska processer. Kommunens ekonomiarbete är centraliserat till en gemensam funktion, vilket innebär att ekonomienheten, utifrån ett helhetsperspektiv, arbetar för kommunens alla delar. Enheten består av sju medarbetare, för vilka ekonomichefen har arbetslednings-, arbetsmiljö- och utvecklingsansvar. Som ekonomichef medverkar du i verksamhetsutveckling i nära samarbete med andra tjänstemän och politiker. Du håller samman kommunens ekonomiska planerings- och uppföljningsprocesser, initierar proaktivt förbättringar i det ekonomiska arbetet och har ansvar för budget, redovisning, bokslut, finansieringsfrågor samt ekonomiska rapporter och analyser m.m. Ekonomichefen har också ett koncernövergripande ansvar för att politiken får väl underbyggda beslutsunderlag i ekonomiska frågor. Egen handläggning inom kompetensområdet förekommer.