Tillsvidareanställning

25 juli 2017

Placering: Individ- och familjeomsorgen, ekonomiskt bistånd Du kommer att utreda och bedöma rätten till försörjningsstöd enligt gällande lagstiftning. Tillsammans med klienten försöker vi hitta lösningar som stärker hans eller hennes resurser och möjligheter att bli självförsörjande och leva ett självständigt liv. I detta arbete är det centralt att samarbeta internt inom Individ- och familjeomsorgen och externt med andra för klienten viktiga personer och myndigheter. Vi ser vårt uppdrag i ett helhetsperspektiv där vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt förhållningssätt och där personen som är i behov av hjälp sätts i centrum. Vi arbetar med socialt förändringsarbete där vi fungerar som ett stöd till den enskilde för att hitta vägar som ska leda till att enskilda kommer ut i egen försörjning. Detta arbete kräver stor samarbetsförmåga med andra myndigheter som t.ex. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunens arbetsmarknadsenhet m.fl.

2 undersköterskor med inriktning demens

12 juli 2017

Placering: Bromölla kommun, Korsvångsgårdens äldreboende. Att arbeta på Korsvångsgårdens demensboende innebär allmänt förekommande arbetsuppgifter inom vård och omsorg. Arbetet avser dag, kväll och helgtjänstgöring. Vi arbetar ansvarsfullt med kontaktmannaskapet där vi har medborgaren i focus. Du kommer att ingå i ett team bestående av enhetschef, undersköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut, där vi alltid utgår ifrån våra hyresgästers behov och önskemål. Vi kan erbjuda dig ett roligt och flexibelt arbete med kontinuerlig kompetensförsörjning.

Bromölla kommun söker kommunjurist

22 juni 2017

Placering: Kommunkansliet Arbetsuppgifter När vår kommunjurist nu väljer att gå vidare i arbetslivet söker vi en ny medarbetare som vill vara med och fortsätta utveckla Bromölla i en positiv riktning. I en kommun av Bromöllas storlek får du möjlighet att jobba brett och du blir en viktig del i vårt utvecklingsarbete såväl som specialist inom det juridiska området. Arbetsområdet är varierande och ska möta efterfrågan från såväl politiken som från kommunens verksamheter. I dag är kommunjuristen chef över kansli, arkiv, verksamhetsutveckling och överförmyndarverksamheterna utöver uppdraget som kommunens ende jurist. Stödet till den politiska verksamheten är en viktig del i uppdraget. Är du intresserad av uppdraget och har rätt egenskaper för att jobba i en organisation som har helheten i fokus – tveka inte att lämna in din ansökan!

Integrationshandledare till HVB-hem och Stödboende för EKB

29 mars 2017

Placering: Individ och familjeomsorgen Individ och familjeomsorgen omfattar verksamheter riktade till barn och familj, vuxenvård, försörjningsstöd, integration och ensamkommande barn och ungdomar. Bromölla kommun kommer, under förutsättning att erforderliga beslut fattas, överta driften av HVB och Stödboende från entreprenören och vi söker nu ett flertal Integrationshandledare både till HVB-verksamheten och till Stödboendet. Både tillsvidaretjänster och timvikariat. Arbetet innebär att ge ungdomarna det vuxenstöd som de behöver, skapa en välfungerande vardag, ge stöd i skolarbetet samt motivera till en aktiv och meningsfull fritid. Ungdomarna skall under trygga förhållanden få erfarenheter och kunskaper som hjälper dem till ökad självständighet och förbereder dem till vuxenlivet. Stödet skall vara utformat efter ungdomarnas förutsättningar och behov, enligt upprättad genomförandeplan. Verksamheten skall genom pedagogiskt arbete skapa en tydlig, strukturerad och meningsfull vardag för ungdomarna. Du skall vara ett professionellt vuxenstöd i ungdomarnas vardag på boendet och ansvara för deras dagliga omsorg. Utöver detta handlar uppdraget mycket om att motivera och aktivera ungdomarna. Arbetet innebär ett stort eget ansvar och förutsätter förmåga till samarbete och kreativt arbetssätt. Därutöver ingår att sköta praktiska sysslor i boendet som t ex matlagning, städning, tvätt och administrativa sysslor samt löpande dokumentation . Då ungdomarna under loven är lediga från skolan och för att hålla struktur i tillvaron har du och dina kolleger även en roll i att skapa balans mellan ledighet och aktiviteter i vardagen. En viktig uppgift blir att medverka i planering, vara kontaktperson och samverka med gode man, särskilt förordnad vårdnadshavare, socialsekreterare och andra myndigheter. Dessutom är du aktiv och verkar för integrationsprocesser och verksamhetsutveckling med målsättningen att barnen och ungdomarna skall bli självständiga och delaktiga medborgare. Genom ditt arbete medverkar du till att barnen och ungdomarna får ett tryggt och professionellt bemötande.

Semestervikarier sökes till omsorg och funktionsnedsättning i Bromölla

28 december 2016

Placering: Gruppboende, serviceboende, korttidstillsyn och personliga assistenter till funktionsnedsatta i eget boende. Här får du möjlighet att tillsammans med brukaren hitta på roliga saker under sommaren så som att bada, gå på bio, gå på marknader eller varför inte njuta av en glass i solen! Endast fantasin sätter gränser! Allt arbete utgår från att sätta brukarens behov, önskemål och förutsättningar i centrum. Ge stöd, service och omsorg till den enskilde i vardagen och på fritiden. Det kan ingå vissa sjukvårdande insatser på delegation. Ange vilket område du önskar anställning inom. Tillträde:Tjänsterna föregås av bredvidgång. Tidsbegränsad till: 20170626 - 20160820, men med möjlighet till förlängning och/eller tidigarelagd start. Semesterperioden är mellan 20170626 och 20170820. Tjänsterna är både dag och kväll samt vaken natt eller jour-natt. Ange om du kan arbeta en eller två perioder.