Undersköterska till hemtjänsten i Bromölla

20 januari 2020

Placering: Hemtjänsten Rollen som undersköterska i hemtjänsten innebär att du får arbeta med något av det bästa och mest berikande som finns - att göra vardagen meningsfull för medborgarna i Bromölla. Du ingår i ett arbetslag som i teamanda arbetar för att tillgodose bistånd enligt socialtjänstlagen till ett antal medborgare i ordinärt boende. Det professionella förhållningssättet är en självklarhet hos oss, såväl i form av gott bemötande och förståelse för andra människors behov och känslor som i arbetet med omvårdnadsuppgifter och service. Vi söker en person som är duktig på att bygga relationer, alltid har ett gott bemötande gentemot medborgare och arbetskamrater, har god initiativ- och samarbetsförmåga samt ett brinnande intresse för att arbeta med äldre. I Bromölla tänker man annorlunda när det gäller Hemtjänst! Eftersom vi i arbetar i små team med ansvar för ett mindre antal medborgare så är kontinuiteten hög. Du har stort ansvar för att tillsammans med ditt team planera dagen så att medborgaren får det bästa av oss. Vi arbetar med medborgarfokus, vi har hela tiden medborgarens behov och önskemål i centrum. Det resulterar i nöjda medborgare och nöjda medarbetare. Vill du arbeta med hemtjänst på ett sätt som är unikt i Sverige och vara med och fortsätta utveckla hemtjänsten i Bromölla? Skicka in en ansökan till oss! Vi söker medarbetare för tillsvidareanställningar och vikariat.

Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast

16 januari 2020

Placering: Hemsjukvården Bromölla kommun Nu finns chansen att vara del i vår rehab-grupp och den fortsatta utvecklingen av kommunens rehabiliteringsinsatser. Rehabgruppen består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter samt rehab-assistenter. Vi har ett arbetssätt som innebär ett nära samarbete och där vi drar lärdom av varandras erfarenheter och kompetenser. Utöver den egna gruppen ingår vi även i större team med övriga professioner. Arbetet hos oss erbjuder flexibilitet och variation. Vi finns i en gemensam hälso- och sjukvårdsgrupp och är samlade under en chef. Hela gruppen utgår från gemensamma lokaler belägna i centrala Bromölla. Vi fördelar arbetet över kommunen och ansvarar själva för upplägg och planering av arbetet. Som fysioterapeut kommer du att utföra individuella bedömningar, utforma och genomföra fysioterapeutiska rehabiliteringsinsatser samt förskriva medicintekniska hjälpmedel. Du samverkar i team tillsammans med arbetsterapeuter, rehabassistent, sjuksköterska, dietist, omvårdnadspersonal, biståndshandläggare och enhetschef. Du strukturerar och planerar självständigt dina arbetsuppgifter. Patienterna finns inom kommunal hälso- och sjukvård och du besöker dem i deras hem, på vår korttidsenhet eller i särskilt boende.

Socialsekreterare

16 januari 2020

Placering: Individ- och familjeomsorgen, ekonomiskt bistånd Du kommer att utreda och bedöma rätten till försörjningsstöd enligt gällande lagstiftning. Tillsammans med klienten försöker vi hitta lösningar som stärker hans eller hennes resurser och möjligheter att bli självförsörjande och leva ett självständigt liv. I detta arbete är det centralt att samarbeta internt inom Individ- och familjeomsorgen och externt med andra för klienten viktiga personer och myndigheter. Vi ser vårt uppdrag i ett helhetsperspektiv där vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt förhållningssätt och där personen som är i behov av hjälp sätts i centrum. Vi arbetar med socialt förändringsarbete där vi fungerar som ett stöd till den enskilde för att hitta vägar som ska leda till att enskilda kommer ut i egen försörjning. Detta arbete kräver stor samarbetsförmåga med andra myndigheter som t.ex. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunens arbetsmarknadsenhet m.fl. För att lyckas i våra uppdrag agerar vi efter våra värdeord; bemötande, delaktighet och mod. Värdeorden är vår kompass i hur vi agerar i förhållande till vårt uppdrag, våra arbetsuppgifter och i relationen till de människor vi möter i arbetet. Tillsammans skapar vi en stimulerande arbetsplats där varje medarbetare får möjlighet att utvecklas och ta ansvar.

Enhetschef

16 januari 2020

Vi är fem enhetschefer som söker en ny kollega. Omsorg funktionsnedsättning befinner sig i en förändring och söker en enhetschef på 75%. Brinner du för ledarskap och kvalitet, skulle du beskriva dig som modig, driven, utvecklingsbenägen och strategisk? I så fall är du den kollega vi söker. Hos oss är det viktigt med ett gott samarbete och en positiv anda. Vi innehar olika styrkor och tillsammans utgör vi en dynamisk grupp med bred kompetens. De huvudsakliga arbetsuppgifterna på tjänsten är verkställighet av kontaktpersoner, ledsagare, avlösarservice samt personlig assistans där du har personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Tjänsten innehåller mycket administration där det krävs noggrannhet och förmåga att ha många bollar i luften samtidigt. Du kommer att ingå i verksamhetens ledningsgrupp. Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten.

Semestervikarie till Äldreomsorgen

08 januari 2020

Placering: Hemtjänst och särskilda boenden i Bromölla kommuns äldreomsorg. Omvårdnadsarbete i äldreomsorgen innebär att stötta och hjälpa medborgare i eget boende, korttidsboende eller i äldreboenden. Inom äldreomsorgen i Bromölla har vi stort medborgarfokus med hög kvalitet och gott arbetsklimat i centrum.

Legitimerad arbetsterapeut

03 januari 2020

Placering: Hemsjukvården Bromölla kommun Som arbetsterapeut arbetar du med att skapa förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi arbetar med patienter i åldersgruppen 20 år och uppåt. Arbetet omfattar bedömning, behandling, utprovning och förskrivning av hjälpmedel, delegering samt handledning av omvårdnadspersonal i aktiverande och rehabiliterande arbetssätt. Du gör också bedömning och skriver intyg för bostadsanpassning samt deltar i vårdplanering. Att medverka till god arbetsmiljö samt bidra till verksamhetens utveckling är också en given del i arbetet. Arbetet sker i nära samarbete med övriga professioner som finns omkring patienten såsom enhetschef, fysioterapeut, sjuksköterska, rehab-assistent, omvårdnadspersonal och biståndshandläggare. Du kommer att tjänstgöra i både ordinärt och vård/omsorgsboende. Ditt medarbetskap kännetecknas av en aktiv och ansvarstagande roll där serviceanda och ett gott bemötande är i fokus. Arbetet innebär stor möjlighet att planera självständigt. Inom ramen av anställningen bidrar du till utveckling och förändringsarbete i linje med framtidens utmaningar. Vi erbjuder dig stöd av erfarna kollegor både inom yrket och i teamet.

Legitimerad arbetsterapeut/ arbetsterapeutstuderande, semestervikariat

03 januari 2020

Placering: Hemsjukvården Bromölla kommun Vi erbjuder ett omväxlande och självständigt arbete med placering i hemsjukvården där du ingår i tvärprofessionella team bestående av fysioterapeut, sjuksköterska, enhetschef, dietist och rehabassistent. Arbetsuppgifterna består bland annat av bedömning, träning, behandling, hjälpmedelsförskrivning, uppföljning samt handledning av personal. Är du studerande till arbetsterapeut arbetar du med delegerade arbetsuppgifter av legitimerad personal Du kommer att tjänstgöra i både ordinärt och vård/omsorgsboende.

Fysioterapeut/ fysioterapeutstuderande, semestervikariat

03 januari 2020

Placering: Hemsjukvården Bromölla kommun Vi erbjuder ett omväxlande och självständigt arbete med placering i hemsjukvården där du ingår i tvärprofessionella team bestående av arbetsterapeut, sjuksköterska, enhetschef, dietist och rehabassistent. Arbetsuppgifterna består bland annat av bedömning, träning, behandling, hjälpmedelsförskrivning, uppföljning samt handledning av personal. Är du studerande till fysioterapeut arbetar du med delegerade arbetsuppgifter av legitimerad personal Du kommer att tjänstgöra i både ordinärt och vård/omsorgsboende.

Semestervikarier till omsorg funktionsnedsättning

03 januari 2020

Inom omsorg funktionsnedsättning arbetar du som stödbiträde, stödassistent eller personlig assistent med att hjälpa och stötta människor som har olika typer av funktionsnedsättning i deras hem. Du kan arbeta i grupp- eller servicebostad eller hemma hos en person i deras privata hem. Grupp- och serviceboende Att få flytta till ett eget boende är något de flesta vill och som ger möjlighet till självständighet. Gruppbostad är ett hem för den som behöver stöd och service dygnet runt. Den egna lägenheten ligger i direkt anslutning till gemensamma lokaler där det finns möjlighet för de som bor på gruppbostaden att umgås med andra och äta gemensamt. Ditt uppdrag här är att stötta de som bor på gruppbostaden till att leva ett så självständigt liv som möjligt där ditt stöd kan innefatta allt ifrån omvårdnad till sociala aktiviteter. Personligassistans Som personlig assistent arbetar du i brukarens egna hem. Din uppgift är att hjälpa brukaren att leva ett så självständigt som är möjligt. Du hjälper brukaren att få vardagen att fungera och stöttar med personlig omvårdnad, skötsel av hemmet, matlagning och sociala aktiviteter . Det kan förekomma rökning och djur i hemmen, därför är det viktigt att du inte har allergi.

Grundskollärare 4-6 årskurs

03 januari 2020

Placering: Rektorsområde Näsum/Gualöv, främst Gualöv skola Mentorskap är den viktigaste delen av lärares uppdrag, där värdegrund och trygghet är centrala delar. Som lärare hos oss är det av största vikt att arbeta studiemotiverande och med elevens eget lärande. Studieteknik är en nyckel till god måluppfyllelse och är därav en stor del av vårt arbete. Arbetsuppgifter såsom att planera, genomföra och analysera resultatet av undervisning är centrala uppgifter i lärarens profession. Reflektions- och utvecklingsarbete sker i nära samarbete med kolleger samt specialpedagog/speciallärare och mig som rektor. Ditt arbete ska vila på beprövad erfarenhet och den senaste forskningen. Läraren är den viktigaste och mest bidragande delen till elevernas utveckling och lärande. Som lärare hos oss kommer du att ingå i en stor utbildningssatsning för ökad måluppfyllelse.