Undersköterska, vikariat, dagtid

28 oktober 2020

Placering: Hemsjukvården, särskilt boende, Bromölla kommun Vi söker dig med intresse och engagemang för att arbeta i hemsjukvården i Bromölla kommun. Som undersköterska i hemsjukvården kommer du att ha ett nära samarbete med sjuksköterskorna och teamet. Du kommer att få göra ett antal patientbesök där du bland annat efter delegeringar lämnar ut dosrullar, iordningställer dosetter, ger insulin, inhalationer, ögondroppar samt lättare sårvård. Dina arbetsuppgifter kan även varar blodprovstagningar, skötsel av KAD och stomier mm. I arbete ingår en god samverkan med andra verksamheter och närstående. Vi arbetar omsorgsfullt och professionellt i nära kontakt med patienterna men även tillsammans med omvårdnadspersonalen och övriga i teamet. Arbetet är självständigt. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.

Enhetschef

27 oktober 2020

Placering: Särskilt boende Vi erbjuder ett utvecklande uppdrag som enhetschef inom särskilt boende i Bromölla kommun. De huvudsakliga arbetsuppgifterna som ingår i tjänsten är ledning, personal, budget- och arbetsmiljöansvar. Du är direkt underställd vård och omsorgschefen och kommer att ingå i ledningsgruppen bestående av 10 enhetschefer för särskilt boende, hemtjänst och hälso- och sjukvård. Du ansvarar för att driva enhetens fortsatta utveckling av kvalitet, teknik, metoder, rutiner och samverkansformer. Vårt ständiga fokus är att eftersträva och möjliggöra en hög kvalitet för den enskilde utifrån helhetssyn, kontinuitet och långsiktighet. Tjänsten innehåller en del administration. Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten.

IFo-Chef

26 oktober 2020

Placering: Stöd och omsorg Som chef för individ- och familjeomsorgen får du goda möjligheter att vara med och utveckla socialtjänsten i Bromölla kommun. Du ingår i Stöd och omsorgsverksamhetens ledningsgrupp som också inkluderar vård- och omsorg samt LSS-verksamhet. Du har fullt ledningsansvar för verksamhet, medarbetare, ekonomi och arbetsmiljö inom ditt verksamhetsområde, och har en helhetssyn och känsla för hur den verksamhet du leder kan bidra till att utveckla helheten. Du leder och styr avdelningen utifrån gällande lagstiftningar och politiska mål. Du utvecklar verksamheten vad gäller effektivitet, resursanvändning och kvalitet, i dialog med kollegor, chef, medarbetare och medborgare. Du är övergripande chef för enhetschefer inom individ- och familjeomsorg som är uppdelat i en vuxenenhet och en barn- och familjeenhet. Som ledare bör du vara tydlig, ha mod och god förmåga att entusiasmera samt förmåga att möta varje enskild individs behov och ge förutsättningar för att nå uppsatta mål. Bromölla kommun arbetar utifrån ett systemtänkande arbetssätt där vi har medborgaren i fokus.

Sjuksköterska, natt, tillsvidareanställning

23 oktober 2020

Placering: Kommunal hemsjukvård, ordinärt och särskilt boende Vi söker dig med intresse och engagemang för att arbeta som sjuksköterska i kommunal hemsjukvård. Du kommer att arbeta självständigt och möta patienten i dennes hem där du utgår från patientens behov. Det finns ett väl fungerande samarbete och närhet till kollegor inom ditt område och/eller andra yrkesprofessioner för rådgivning och utbyte av kompetens. I arbetsuppgifterna ingår att planera och strukturera arbetet med den enskilde patienten och dess närstående. Du bedömer och utför självständigt medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser samt följer upp och dokumenterar enligt gällande lagstiftning. Vi erbjuder dig ett stimulerande och flexibelt arbete med stort eget ansvar där du har möjlighet att vara med och göra skillnad. Vi erbjuder även individuell bredvidgång och möjlighet till friskvårdsbidrag. Låter det som ett arbete för dig? Välkommen med din ansökan redan idag!

Distriktssköterska

23 oktober 2020

Placering: Hemsjukvården Bromölla Vi söker dig med intresse och engagemang för att arbeta som distriktssköterska i kommunal hemsjukvård. I arbetsuppgifterna ingår att planera och strukturera arbetet med den enskilde patienten, dess närstående och ditt team. I teamet ingår enhetschef, arbetsterapeut, fysioterapeut och omvårdnadspersonal. Du bedömer, planerar och utför självständigt medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser samt följer upp och dokumenterar enligt gällande lagstiftning. Du leder och fördelar omvårdnadsarbetet samt handleder omvårdnadspersonalen. Det finns ett väl fungerande samarbete och närhet till kollegor inom ditt område och andra yrkesprofessioner för rådgivning och utbyte av kompetens.

Lärare åk 7-9 i idrott & hälsa, tyska, matematik. Flera tjänster.

21 oktober 2020

Placering: Humleskolan Bromölla Vi söker lärare i idrott & hälsa, tyska, matematik. Två av våra lärare ska vara föräldralediga. Som lärare i matematik arbetar du i ett team med undervisningen där tre lärare delar på eleverna i två klasser. Bromölla kommun erbjuder också alla högstadieelever fotbollstillval och som idrottslärare kan man också vara engagerad i det. Som lärare i tyska arbetar du med åk 6-9. Tjänsten som lärare i tyska är på 60-75%, matematik 80% och idrott 80% eller enligt överenskommelse och beroende på din behörighet. Längden på vikariaten är för matematik under vårterminen och tyska samt idrott under både vår- och hösttermin kommande år. Vi söker dig med ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, din bedömning av den enskilda eleven och med fokus på elevens bästa. Du reflekterar systematiskt över det praktiska arbetet och driver ditt utvecklingsarbete tillsammans med dina kollegor. Humleskolan är organiserad i fyra arbetslag där varje arbetslag har egna lokaler och även egen matsal. Vi arbetar med hälsa och välmående och behöver fler medarbetare till vårat härliga team! Ange i din ansökan vilken typ av ämneskombination du har eller vilken tjänst du söker.

Kommundietist med kliniskt uppdrag

13 oktober 2020

Placering: Hemsjukvården Bromölla kommun Vi söker dig med intresse och engagemang för att driva och utveckla vårt nutritionsarbete inom äldreomsorgen, socialpsykiatri, LSS samt hälso- och sjukvård. Tjänsten innebär övergripande arbete med kost och nutrition inom vård och omsorg men även kliniskt nutritions arbete. Arbetet innebär tvärprofessionellt samarbete med enhetschefer, sjuksköterskor, omvårdnadspersonal, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och biståndshandläggare. Kommundietistens uppdrag är att: * Jobba kliniskt med nutritionsutredningar och nutritionsbehandling *Medverka i teamarbete *Planera och genomföra grundutbildningar för omvårdnadspersonal samt kostombud *Ansvara för handledning inom nutrition för kostombud *Arbeta med utveckling och implementering av rutiner, metoder och verktyg inom mat, nutrition och måltider. *Samarbeta med måltidsenheten kring utveckling av måltiderna inom kommunen Kommundietistens roll kräver en god förmåga till omvärldsbevakning och att hålla sig uppdaterad kring nationella riktlinjer samt internationell och nationell forskning. I tjänsten ingår även att delta aktivt i lokala, regionala och nationella nätverk. Inom kommunen pågår ett kontinuerligt arbete med att utveckla och kvalitetssäkra vård och omsorg, där du har möjlighet till att vara med och påverka detta arbete.

Timvikarie

12 oktober 2020

Placering: Alvikenskolan Vi söker dig som vill arbeta hos oss på Alvikenskolan som timvikarie, när någon ordinarie pedagog i skolan eller på fritidshemmet har frånvaro. Vi är en F-6 skola med ca 440 elever. Du är flexibel och mycket ansvarsfull samt har ett stort intresse för barn och elever. Du kommer samarbetar på en skola som har som mål att ge elever trygghet och goda kunskaper. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Rekrytering sker löpande.