Sökresultat

Din sökning på över gav 12 träffar

Menade du: för kommun när
Sortera efter: Relevans / Datum / Alfabetiskt
 • Valjedeponin - otjänligt vatten i privata brunnar

  18 juni 2020 Nyhet

  av grundvattnet vid deponin visat halter som överskrider svenska gränsvärden för miljöfarliga ämnen.   ... provresultatomgångar är analyserade och visar överskridna värden för bensen, ftalater och nickel.   Vi

 • Översvämning

  19 november 2019 Webbsida

  Det kan hända att det ... inte säkert att du får hjälp om din källare översvämmas. De ansvarar för räddningsarbetet vid översvämningar ... hem eller be någon undersöka om din källare är översvämmad.

 • Elpriser

  4 november 2019 Webbsida

  anpassat de nya anslutningsavgifterna för att stämma överens med Energimarknadsinspektionens nya prismodell ... tillkommer en meteravgift för den del av ledningen som överstiger 200 meter. Anslutningsavgiften inom 600–1200

 • Vattenutmaning framtid

  12 november 2019 Webbsida

  vilka utmaningar står vi inför? Utmaning 1 - Övergödning Utmaning 2 - Dålig vattenstatus Utmaning 3 ... grundvattnet på riskerar att förorenas eller överexploateras på många ställen runt om i Sverige.

 • Reningsverket

  11 november 2020 Webbsida

  bland annat tvättmedel, och kväve som leder till övergödning och algblomning i vattnet.  Sjukdomsframkallande ... gallret tvättas i en renstvätt och det vatten som blir över rinner tillbaka in i reningsverket. Skräpet pressas

 • OM OSS

  4 oktober 2019 Webbsida

  Vi är ett hållbart bolag med stort förtroende hos våra kunder och utgör ... godaste i Sverige. Det är vi förstås mycket stolta över!  Inom Bromölla Energi och Vatten finns dessutom

 • Hjälpas åt med vattnet

  18 november 2019 Webbsida

  Återvinn och släng! Välj biltvätten! Rengör rätt! Överdosera inte! Lämna mediciner på apoteket! Undvik gul ... Svanen, Bra Miljöval och EU-blomman i butiken. Överdosera inte när du tvättar – kolla bruksanvisningen

 • Avtalsvillkor högspänning sida

  4 november 2019 Webbsida

  företag som med stöd av nätkoncessionansluter och överför el åt kunden. nätkoncession: tillstånd att dra ... fortsättningen Svenska kraftnät, som har det övergripande ansvaret för att landets produktion och förbrukning

 • VATTEN

  12 november 2019 Webbsida

  Vatten - Det viktigaste som finns! Kranvatten Spill- och avloppsvatten Dagvatten Hur ... Kranvatten är världens viktigaste livsmedel. Vi är stolta över att vårt kranvatten 2015 blev utsett till Sveriges

 • Kranvatten vs flaskvatten skillnad

  18 november 2019 Webbsida

  Det finns flera aspekter att ta hänsyn till när det gäller skillnaden mellan ... halter av till exempel fluor eller natrium att de överskrider Livsmedelsverkets rekommendationer.   Kranvatten

Resultat per sida: