Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Tillfällig övernattning

Tillfällig övernattning i skolor, idrottsanläggningar med mera.

Kontakta alltid räddningstjänsten för besiktning eller rådgivning i samband med övernattningen.

Det är viktigt att du tar kontakt med räddningstjänsten i samband med tillfälliga övernattningar i lokaler som normalt är byggda för annan typ av verksamhet, till exempel skolor, idrottshallar eller klubblokaler. Anledningen till detta är att alla måste på ett säkert sätt kunna ta sig ut ur byggnaden i händelse av brand.

I god tid innan övernattningen kommer att ske, ska besked lämnas skriftligen på blanketten Checklista och anmälan tillfällig övernattning till räddningstjänsten.

Kontakt

Räddningstjänsten
Fågel Fenix väg 1
Box 18, 295 21 Bromölla
0456-82 20 00 vx
raddningstjansten@bromolla.se

Jourhavande räddningsledare
0709-17 10 50

Sidan senast uppdaterad: den 10 juli 2023