Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Dina rättigheter

Kommunstyrelsens individ- och familjeomsorg är den verksamhet som ansvarar för att insatserna erbjuds den enskilde.

Inom individ- och familjeomsorgen finns verksamheter som arbetar med försörjningsstöd, barn- och ungdomsvård, familjerättsfrågor samt en enhet som arbetar med vuxnas beroendeproblematik.

Inom individ- och familjeomsorgen handläggs även ärenden utifrån alkohollagen det vill säga tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker med mera.
 
Insatserna inom socialtjänsten regleras i olika sociala lagstiftningar som exempelvis  Socialtjänstlagen (SoL), Förvaltningslagen (FvL), Föräldrabalken (FB), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Bistånd i form av vård och behandling sker i huvudsak i frivilliga former. I de fall frivillig vård enligt socialtjänstlagen inte kan komma till stånd kan vård ges genom tvångslagstiftningen LVU och LVM.

Rätten till bistånd inträder så snart den enskilde behöver socialtjänstens insatser för sin försörjning eller livsföring i övrigt, om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Beslut inom socialtjänsten som gäller enskild person kan överklagas genom förvaltningsbesvär hos länsrätten och laglighetsprövning hos kammarrätten. Socialtjänstens tillsynsmyndighet är länsstyrelsen i Skåne län.

Länkar
Socialtjänstlagen
LVU
LVM
Förvaltningslagen
Alkohollagen

Kontakt

Anna-Marie Nilsson
Funktionschef
0456-82 25 01
anna-marie.nilsson@bromolla.se

Cajsa Buhr
Enhetschef
0456-82 23 29
cajsa.buhr@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 15 januari 2018