Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Faderskap och föräldraskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta måste faderskapet bekräftas i en formell handling. Det är först när denna undertecknats som barnets juridiska rättigheter såsom t.ex. arvsrätt, försörjningsskyldighet och möjligheten att bära faderns efternamn börjar gälla.
 
I samband med att ett barn till ogifta föräldrar föds får kommunen information om det från folkbokföringen. Modern ombeds genom brev från familjerätten i kommunen, att ta kontakt för att bestämma en tid för föräldrarna att komma till familjerätten för att underteckna handlingarna. Är föräldrarna ett par bokas en gemensam tid, eller så kan tid bokas separat med modern och fadern.

Föräldrarna kan även underteckna handlingarna innan barnet är fött. Föräldrarna ges även möjlighet att anmäla om gemensam vårdnad om de är överens. En faderskapsbekräftelse bevaras för all framtid.
Vid samkönat föräldraskap ska föräldraskapet fastställas även om föräldrarna är gifta.


När det är oklart vem som är fader
I vissa fall uppstår tveksamhet om vem som är barnets fader. Den man som kvinnan uppgivit kan känna sig osäker på om han verkligen är fadern. Han har då rätt att begära DNA-prov vilket genomförs och bekostas av familjerätten.

Faderskapsutredning läggs ner
Det kan även inträffa att kommunen lägger ner en påbörjad faderskapsutredning. Det sker vanligast på grund av att det inte går att få fram tillräckligt med uppgifter för bedömningen, modern eller särskilt förordnad förmyndare samtycker till adoption av barnet eller om det finns särskilda skäl att anta att en fortsatt utredning skulle vara till men för barnet eller utsätta modern för påfrestningar som skulle innebära fara för hennes psykiska hälsa. Om modern och fadern till barnet är gifta med varandra registreras faderskapet automatiskt och föräldrarna har gemensam vårdnad.

Kontakt

Elin Olsson
Socialsekreterare
0456–82 20 15
(SMS 0709–17 13 07)
elin.olsson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 16 januari 2018