Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Barn, ungdom och familj

Det är inte alltid lätt att få relationerna till sina nära så bra som man skulle vilja. Att prata om det är en förutsättning för att gå vidare. Ju tidigare du söker hjälp, desto lättare kan det vara att lösa problemen.

Om du misstänker att ett barn far illa och/eller behöver skydd bör du anmäla detta till kommunens socialtjänst. Anmälan kan göras skriftligt eller muntligt. De uppgifter du behöver lämna är vem anmälan avser, vad som föranleder anmälan, var barnets finns och vem som gör anmälan.

Kontakta mottagningstelefonen om det gäller anmälan om barn som far illa eller om du behöver rådgivande samtal.

Individ- och familjeomsorgens mottagningstelefon: 0456-82 26 21. Mottagningstelefonen är öppen:

Måndag 13-14.30
Tisdag 10-12
Onsdag 13-14.30
Torsdag 10-12
Fredag 10-12

Om det uppstår en akut situation utanför kontorstid kan du ringa Socialjour 040-676 90 58.

Kontakt

Anna-Marie Nilsson
Funktionschef
0456-82 25 01
anna-marie.nilsson@bromolla.se

Kate Hörmarker
Enhetschef
0456-82 26 10
kate.hormarker@bromolla.se

Linda Kjellberg
Socialsekreterare
0456-82 25 14
linda.kjellberg@bromolla.se

André Jöraas
Socialsekreterare
0456-82 25 73
andre.joraas@bromolla.se

Anna Roskvist
Socialsekreterare
045682 23 51
anna.roskvist@bromolla.se

André Möllerström
Behandlare
0456-82 25 89
andre.mollerstrom@bromolla.se

Dzenita Poturkovic
Behandlare
0456-82 25 29
dzenita.poturkovic@bromolla.se

Evelina Hafström
Coach
0456-82 25 13
evelina.hafstrom@bromolla.se

Ervina Marchlewski
Coach
0456-82 25 86
ervina.marchlewski@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 11 april 2024