Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Kvinnojour och mansjour

Om du eller någon närstående är i akut behov av skydd ska du ringa SOS Alarm på telefonnummer 112.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsätts för hot och/eller våld. De har öppet dygnet runt och du ringer hit gratis oavsett var du bor. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen. De erbjuder tolkservice på de flesta språk som talas i Sverige.

Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid på uppdrag av regeringen.

Telefonnummer: 020-50 50 50

Nationella mansjouren

Nationella mansjouren är belägen i Stockholm, men ger samtalsstöd åt både män och kvinnor i hela landet via telefon. Hit kan du vända dig med alla slags relationsproblem, umgängesproblem, missbruksproblem, samt problem med aggressioner och våld.

Telefonnummer: 08-30 30 20

Relationsvåldscentrum - mot våld i nära relationer

Relationsvåldscentrum i Kristianstad är en kommunövergripande samverkan mellan Kristianstad, Östra Göinge, Bromölla och Osby. Verksamheten är en öppen och kostnadsfri professionell samtalsmottagning med tidsbeställda besök för alla berörda kommuninvånare.

Relationsvåldscentrum vänder sig till:

  • Barn och ungdomar som upplevt/bevittnat våld och/eller själva utsatts för våld.
  • Unga män/pojkar som har problem med aggression och ilska och/eller använder våld i nära relationer.
  • Kvinnor utsatta för våld och kvinnor som använder våld.
  • Män utsatta för våld och män som använder våld.
  • Barn/ungdomar, kvinnor och män utsatta för hedersrelaterat våld och/eller förtryck.

Relationsvåldscentrum

044-13 50 40
RelaRelationsvåldscentrum Kristianstads kommun

Sidan senast uppdaterad: den 18 juli 2024