Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Våld i nära relationer

Stöd vid hot och våld

Hot och våld förekommer i många familjer. Någon gång i livet kan du hamna i en situation som känns ohanterbar och det känns omöjligt att själv hitta en lösning. Vänd dig till socialkontoret som kan erbjuda dig stöd och rådgivning.

Vill du veta mer?
Här finns länkar till olika myndigheter och frivilliga organisationer som kan ge dig stöd, hjälp och i vissa fall skydd.

Kriscentrum Kristianstad
044-13 50 40
0733-13 40 27
www.kristianstad.se/kriscentrum

BRIS - Barnens rätt i samhället
Kvinnofridslinjen
Kvinnofridsportalen
Kvinnojouren i Kristianstad
Kvinnojouren i Sölvesborg
Nätverk för kvinnors rätt mot mäns våld - Terrafem
Polisen
Tjejjouren Lotus
Stulen barndom

Välj att sluta -Telefonlinjen för dig som riskerar att skada den du älskar

 

Kontakt

Anna-Marie Nilsson
Enhetschef
0456-82 25 01
(SMS 0709-17 14 99)
anna-marie.nilsson@bromolla.se

Cajsa Buhr
Enhetschef
0456-82 23 29
(SMS 0709-17 12 43)
cajsa.buhr@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 17 mars 2021