Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Trygghetsvandring

Trygghetsvandring på skolorna

Trygghetsvandringar har under 2018 och 2019 genomförts på Dalaskolan Södra, Dalaskolan Norra och Humleskolan. Vandringarna har utgått från elevernas känslor och upplevelser av trygghet på skolorna.

En trygghetsvandring är en strukturerad metod för att undersöka både den fysiska och den sociala miljön utifrån ett trygghetsskapande och brottsförebyggande perspektiv. Den används som ett verktyg för att ta reda på vad i miljön som upplevs som otryggt och vad som bör åtgärdas eller värnas och förstärkas. Metodens grundtanke är att främja samarbeten mellan olika kompetenser i samhället.

En trygghetsvandring blir också ett demokratiskt verktyg för medborgarna att förmedla sina åsikter till beslutsfattare.På en trygghetsvandring deltar representanter från kommunens verksamheter, politiker, polisen, räddningstjänsten och boende i området.

Varför trygghetsvandringar på skolorna?

Syftet har varit att öka trivsel och trygghet i skolmiljön genom att utgå från elevernas känslor och upplevelser av trygghet. Det har varit tillfällen för elever och vuxna att samtala och ge förslag till förbättringar. Det var också ett sätt att öka elevernas engagemang och inflytande kring skolmiljön samt att utveckla god säkerhetskultur på skolorna utifrån gemensamma värderingar, attityder och kunskap. 


Några exempel som kom fram under vandringarna


Skadegörelse inomhus och utomhus

 • Ungdomar som på kvällar och helger vistas på skolans område och förstör, skräpar ner och skapar otrygg miljö.
 • Krossade fönsterrutor
 • Klotter
 • Nedskräpning
 • Förstörda dörrlås
 • Skadegörelse på väggar, tak och golv

Trafiksäkerhet

 • Buskörning med moped.
 • Otillåten körning och parkering med bilar.

Trygghet och trivsel

 • Trångboddhet orsakar bråk och dålig stämning
 • Bråk och kränkningar mellan elever
 • Dålig samhållning.
 • Otrygghetskänslor på grund av skadegörelse.
 • Bristande respekt, både mellan elever och elever och vuxna

Stölder

 • Stöld av skolmaterial (pennor, suddgummi, block med mera)
 • Stöld av personlig egendom (skor, jackor, mobiler)

Hur går vi vidare?

Genom dialog med elever, skolans personal, säkerhetsskyddschef, polis, fastighetspersonal och räddningstjänst diskuteras förslag till handlingsplan och förbättring.

Kontakt

Sanja Vojnikovic
Säkerhetsskyddschef
0456-82 26 56
(SMS 0708-27 75 42)
sanja.vojnikovic@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 20 mars 2019