Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Trygghetsvandring Näsum

En trygghetsvandring är en strukturerad metod för att undersöka både den fysiska och den sociala miljön utifrån ett trygghetsskapande och brottsförebyggande perspektiv. Trygghetsvandringen används som ett verktyg för att ta reda på vad i miljön som upplevs som otryggt och vad som bör åtgärdas eller värnas och förstärkas. Metodens grundtanke är att främja samarbeten mellan olika kompetenser i samhället.

En trygghetsvandring blir också ett demokratiskt verktyg för medborgarna att förmedla sina åsikter till beslutsfattare.På en trygghetsvandring deltar representanter från kommunens verksamheter, politiker, polisen, räddningstjänsten och boende i området.

Trygghetsvandring Näsum

Inför trygghetsvandringen som genomfördes i Näsum den 15 februari 2018 valdes ett avgränsat område, Näsums skola, Hälsocentralen, centrala Näsum, gamla ICA och Bravastugan. Detta gjordes utifrån kartläggning över var det största behovet fanns baserat på polisens trygghetsmätningar, brottsstatistik och tidigare händelser. Trygghetsvandringen ägde rum mellan klockan 15 och 17.

Under vandringen fördes protokoll över iakttagelserna av närområdet, både positiva och negativa, och efter vandringen summerades aktörernas olika intryck och upplevelser. Efter vandringen dokumenterades även de områden som var föremål för synpunkter och åsikter med hjälp av fotografering.

Upplevelser som kom fram under vandringen

Stoppunkt 1: Näsum skola
Upplevelser Förslag förbättringar Information

Upplevelser som kom fram under vandringen: halt på skolgården, trasig skolbänk, takklättrare på fritidsgården, buskörande inne på skolgården, tillhåll på bryggan vid matsalen.

Projektering inför planerad ombyggnad av skolgården pågår. Skolpersonal och elever involverade i projektet för att möta behov och önskemål. TUV/Fastighet
Stoppunkt 2: Hälsocentralen Näsum
Upplevelser Förslag förbättringar Information

Ungdomar drar ut soptunnan vid ingång 7H och stänger in/gömmer sig i soputrymmet för att röka.
Risk att cigaretter tar fyr på kläderna.
Risk att taket vid ingången tar fyr och branden sprider sig över hela fastigheten.

Låsa dörren till soptunnan med hänglås. Bromöllahem 

Dåligt fungerande avrinningsbrunn.

Rensa brunn. Tekniska/
Gata och park
 
Stoppunkt 3: Centrala Näsum    
Upplevelser  Förslag till förbättringar  Information
Trottoar och asfalt på Kyrkvägen gropig och ojämn. Jämna ut/lägga ny asfalt  Trafikverket
Stoppunkt 4: Gamla ICA    
Upplevelser Förslag till förbättringar Information
Klotter på fastigheten Sanera klotter Ägare till fastigheten
  
Stoppunkt 5: Bravastugan    
Upplevelser Förslag till förbättringar Information
Klotter Sanera klotter Hembygdsföreningen

Trygghetsrådet kommer att följa upp att punkterna ovan åtgärdas.
Uppmaning till invånarna om vikten att polisanmäla alla brott.

Kontakt

Sanja Vojnikovic
Säkerhetsskyddschef
0456-82 26 56
(SMS 0708-27 75 42)
sanja.vojnikovic@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 29 mars 2018