Kommentera Skriv ut

Viktigt meddelande till allmänheten,  VMA

VMA är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser. Varningssystemet innefattar information i radio och TV, samt i vissa fall utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik".

Information i radio och TV 
Radio och television är de primära kanalerna för att varna och informera allmänheten vid olyckor och andra allvarliga händelser. Ett VMA sänds alltid i radio och TV, men vid vissa tillfällen kompletteras varningen genom att ljudsändare utomhus används. Utomhussignalen följs alltid av information i radio och TV.

Efter att ett VMA har sänts ut, kan allmänheten söka vidare information på till exempel webbplatsen Krisinformation.se, informationsnumret 113 13 eller på kommunens webbplats.
  
Varningssystem utomhus 
Varningssystemet utomhus är installerade i de flesta större tätorter i Sverige. De kan användas för varning vid alla typer av faror. Ljudsändare finns i Bromölla och Nymölla.

Signalen i utomhuslarmet består av 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders paus emellan.

När faran är över startas signalen Faran över - en enda lång ljudsignal på ca 30 sekunder.  

Test av VMA
Varningssystemet testas fyra gånger per år, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Då ljuder utomhussignalen i de tätorter som har varningssystemet och Sveriges Radio informerar om VMA-testet.

Kompletterande kanal för information om VMA
Från och med den 1 september 2014 kan VMA-information även spridas via fast och mobil telefoni i områden som den som begär VMA bestämmer. Då togs ett system för automatisk uppringning med talmeddelanden i bruk som ett komplement till övriga varningskanaler.

Länkar
Länsstyrelsens krisinformation

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

SOS Alarm

Kontakt

Jourhavande räddningsledare
0709-17 10 50

Sidan senast uppdaterad: den 21 juni 2016