Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

VMA är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser. Varningssystemet innefattar information i radio och TV, samt i vissa fall utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik".

Radio och television är de primära kanalerna för att varna och informera allmänheten vid olyckor och andra allvarliga händelser. Ett meddelande sänds alltid i radio och TV, men vid vissa tillfällen kompletteras varningen genom att ljudsändare utomhus används. Utomhussignalen följs alltid av information i radio och TV. Viktigt meddelande till allmänheten kan även skickas till mobiler i ett visst område för att varna och informera.

När du hör signalen eller mottar varning via telefon ska du:

  • Läsa och följa instruktionerna noga
  • Gå inomhus.          
  • Stänga dörrar, fönster och ventiler.
  • Lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information.
  • Kolla SVT:s Text-TV sidan 100
  • Söka efter mer information på Krisinformation.se, informationsnumret 113 13 eller på kommunens webbplats.

Varningssystem utomhus 

Varningssystemet utomhus är installerade i de flesta större tätorter i Sverige. De kan användas för varning vid alla typer av faror. Ljudsändare finns i Bromölla och Nymölla.

Signalen låter i 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders paus emellan. När faran är över startas signalen Faran över - en enda lång ljudsignal på ca 30 sekunder.

Systemet testas reglebundet

Varningssystemet testas fyra gånger per år, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Då ljuder utomhussignalen i de tätorter som har varningssystemet och Sveriges Radio informerar om testet.

 

Sidan senast uppdaterad: den 10 juli 2023