Byggnader med skyddsrum ska ha en skylt som visar var skyddsrummet finns. Skyltarna ska alltid sitta uppe.

Äger du en fastighet med skyddsrum?

Om du äger en fastighet med skyddsrum äger du också skyddsrummet. Du är som ägare skyldig att vårda och underhålla skyddsrummet och se till att inget görs som kan skada inredning eller funktion. I skyddsrummet får du inte ha någon verksamhet som innebär risker för framtida skyddssökanden. Som fastighetsägare är du också ansvarig för att skyddsrummet kan ställas i ordning för skyddsrumsdrift inom 48 timmar.

Om du äger ett skyddsrum och vill bygga om eller ändra något i skyddsrummet, ska du alltid kontakta behörig sakkunnig som ska kontrollera och skriftligen intyga att det du vill göra uppfyller de bestämmelser som finns.

Ungefär vart tionde år besiktigar myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB,  skyddsrummet. Vid denna besiktning kontrolleras skyddsrummet och dess funktion.

Hitta ditt närmaste skyddsrum på kartan

Information om skyddsrum på MSBs webbsida

Information till dig som äger och ska undehålla ett skyddsrum