Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Nytt vädervarningssystem införs

Nytt vädervarningssystem införs

SMHI förnyar sitt system för vädervarningar. Den 26 oktober 2021 blir varningarna konsekvensbaserade och istället för siffror används symboler och färgerna gul, orange och röd. Varningarna kan anpassas efter lokala förhållanden och blir därmed mer relevanta och användbara.

Nya varningsnivåer – gul, orange och röd

Det nya systemet innebär att klass 1-, 2- och 3-varningar upphör. Vädervarningarna benämns istället gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste graden. De nya varningsnivåerna ger information om hur stora konsekvenser vädret kan medföra. En gul varning ska alltså inte tolkas som en klass 1-varning. Varje varningsnivå markeras också med en särskild symbol som kan tolkas även av den som har svårt att tyda färger.

Vilken är skillnaden jämfört med dagens vädervarningar?

En klass 1-varning för snöfall av dagens typ utgår oftast från nationella kriterier. Då innebär en förväntad snömängd en viss varningsklass, oavsett var i landet den kommer. I det nya systemet kan en vädervarning utfärdas för ett mindre geografiskt område, eftersom förutsättningarna kan variera.

Samhällsaktörer som regioner, kommuner och andra myndigheter har fått information och utbildning om det nya vädervarningssystemet. I Bromölla kommun finns nu rutiner för hur våra verksamheter ska agera vid olika vädervarningar.

– De konsekvensbaserade vädervarningarna blir enklare och tydligare att arbeta med. Vår planering och beredskap underlättas och kommuninvånarna kan lättare förstå våra budskap och förbereda sig för lägen som vi förväntar oss lokalt, säger Bromölla kommuns räddningschef Anders Olofsson.

Mer om de tre nivåerna

 
Gul varning


Vad ska du göra?

 • Var uppmärksam – särskilt på väderkänsliga platser
 • Vidta lämpliga förebyggande åtgärder om du bor eller vistas i ett utsatt område eller tillhör en riskgrupp

Det förväntade vädret kan innebära

 • Konsekvenser för samhället.
 • Vissa risker för allmänheten.
 • Vissa skador på egendom och miljö
 • Störningar i en del samhällsfunktioner

 
Orange varning


Vad ska du göra?

 • Undvik att exponera dig för vädret
 • Vidta lämpliga förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för miljö, liv och egendom

Det förväntade vädret kan innebära

 • Allvarliga konsekvenser för samhället.
 • Allvarliga skador på egendom och miljö
 • Störningar i samhällsfunktioner

 
Röd varning


Vad ska du göra?

 • Avstå helt från att exponera dig för vädret
 • Vidta förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för miljö, liv och egendom

Det förväntade vädret kan innebära

 • Mycket allvarliga konsekvenser för samhället
 • Stor fara för allmänheten
 • Mycket allvarliga skador på egendom och miljö
 • Omfattande störningar i samhällsfunktioner
Sidan senast uppdaterad: den 26 oktober 2021