Kommentera Skriv ut

Farlig verksamhet

Vid vissa anläggningar kan verksamheten innebära fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljö. Sådana anläggningar klassas som farlig verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor och det är länsstyrelsen som i samråd med kommunen fattar beslut om vilka anläggningar det gäller. Vissa anläggningar som klassas som farlig verksamhet omfattas även av Sevesolagstiftningen som handlar om att vidta åtgärder för att förhindra och begränsa konsekvenserna vid en allvarlig kemikalieolycka.

I Bromölla finns det två anläggningar som  omfattas  av Sevesolagstiftningen.

Läs mer om VMA - Viktigt Meddelande till Allmänheten

Sidan senast uppdaterad: den 31 maj 2016