Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Farlig verksamhet

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. I Bromölla kommun finns två verksamheter som omfattas av lagstiftningen.

Vid vissa anläggningar kan verksamheten innebära fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljö. Sådana anläggningar klassas som farlig verksamhet enligt Lagen om skydd mot olyckor och det är Länsstyrelsen som i samråd med kommunen fattar beslut om vilka anläggningar det gäller. Vissa anläggningar som klassas som farlig verksamhet omfattas även av Sevesolagstiftningen som handlar om att vidta åtgärder för att förhindra och begränsa konsekvenserna vid en allvarlig kemikalieolycka.

I Bromölla kommun finns tre anläggningar som omfattas av Sevesolagstiftningen:

VMA, Viktigt meddelande till allmänheten
VMA är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Läs mer om VMA

Sidan senast uppdaterad: den 29 maj 2023