Kommentera Skriv ut
Foto: Thomas Henrikson, MSB

Beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) inriktning är att alla som kan, ska klara försörjningen av mat, vatten, värme och information i minst tre dygn – minst 72 timmar – vid en samhällskris. Det kallas ofta 72-timmarsbudskapet. Samhällets resurser kommer inte att räcka till alla samtidigt utan måste först gå till de mest utsatta och hårdast drabbade. Andra kommer att få klara sig själva en tid. Hur länge går inte att säga, det beror bland annat på krisens omfattning.

Det finns en grundprincip i vårt samhälle som innebär att alla människor har ett ansvar för sitt eget liv och sin egendom. Den principen gäller även då samhället inte fungerar som vi är vana vid. Att klara försörjningen av mat, vatten, värme och information i minst tre dygn är ett minimum. Många har säkert redan den möjligheten, även om de personliga kraven måste sänkas. Självklart ökar möjligheten att klara en besvärlig vardag med nivån på den egna hemberedskapen. Och framför allt – ju högre den egna beredskapen är desto större blir möjligheten att hjälpa andra som inte har samma förutsättningar.

Poängen med 72-timmarsbudskapet är främst att få var och en att reflektera. Hur skulle du och dina anhöriga klara en situation då samhällets normala service och tjänster inte fungerar? Reflektion (riskmedvetenhet) är första steget till handling.

Krisberedskapsvecka ska ge reflektion

För att öka riskmedvetenheten hos medborgarna anordnar MSB en årlig krisberedskapsvecka med start 2017. Syftet med krisberedskapsveckan är att kommunerna, som står närmast medborgarna och har ett stort informationsansvar, ska genomföra olika aktiviteter för att uppmärksamma invånarna på lokala hot och risker och hur de kan förbereda sig om något skulle hända. Fokus ska ligga på händelser som innebär svåra störningar i samhället. Hur drabbar ett omfattande elavbrott just vår kommun och hur påverkar det alla som bor här? Eller; hur ser evakueringsplanen ut vid ett dammbrott och vad gäller för de som kan drabbas? 

Bromölla kommun deltar i Krisberedskapsveckan 2018 och genomför aktiviteter för att öka invånarnas beredskap inför svåra påfrestningar

Den 28 maj-3 juni är det dags för Krisberedskapsveckan 2018. Den nationella kampanjvecka för att få hushållen att reflektera över hur man tillgodoser behovet av mat, vatten, värme och kommunikation om viktig service i samhället är utslaget på grund av exempelvis extremt väder eller en it-attack.

I Bromölla kommun kommer bland annat följande aktiviteter att äga rum under veckan i samarbete med bland andra Frivilliga Resursgruppen – FRG:

 • FRG informerar om kampanjen och beredskap i hemmet. Tips på krislåda.
  Kulturpunkten, Hörsalen
  29 maj kl. 17-19, 31 maj kl. 10-12
 • Föreläsning ”72 timmar”
  Kulturpunkten, Hörsalen
  29 maj kl. 17.30-18.30, 31 maj kl. 17.30-18.30
 • Räddningstjänsten delar ut kampanjmaterial.
  Vecka 21-22
  Skolor, bibliotek, äldreboende, församlingshem, Kommunhuset, Arbetsförmedlingen, Ivetofta Sparbank, matbutiker med mera.
 • Myndigheten för säkerhet och beredskaps (MSB) skolmaterial används som utbildningspaket för lärare och högstadieelever.
  Vecka 22
Sidan senast uppdaterad: den 25 maj 2018