Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Arbete mot våldsbejakande extremism

Kommunens uppgift och prioritering är att förebygga att personer radikaliseras och går till våldsbejakande extremism. När det inte lyckas, finns olika möjligheter att arbeta med dessa grupper och individer som riskerar att skada sig själv eller andra.

Begreppet våldsbejakande extremism avser rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

I Sverige består den våldsbejakande extremismen av i huvudsak
tre miljöer:

  • vit makt-miljön
  • den autonoma miljön (samlingsnamn på olika vänsterextrema politiska grupper som har socialistisk eller anarkistisk ideologi)
  • den våldsbejakande islamistiska miljön

Kommunens ansvar och uppdrag

Kommunens ansvar för förebyggande insatser gäller personer upp till 18 år och i vissa fall upp till 21 år.

Om en person övergått till kriminalitet och brottslig verksamhet är det polisen, och i vissa fall säkerhetspolisen, som ansvarar för brottsbekämpning.


Socialtjänsten i kommunen kan hjälpa

Personer som är på väg in i eller som vill lämna en våldsbejakande extremistisk miljö, och deras anhöriga, kan vända sig till socialtjänsten i kommunen för att få råd, stöd och hjälp. Kontaktperson är Britt Gunnarsson, Chef Individ- och familjeomsorgen.

Civilsamhällesaktörer på nationell nivå

Exit
Exit på Fryshuset är en verksamhet där du som aktiv i nationella rörelser kan få hjälp att lämna dessa. Även anhöriga kan få hjälp hos Exit.

Läs mer på Fryshuset webbplats

Hjälpkällan
Hjälpkällan hjälper dig som lämnar en sluten rörelse och ger även stöd till anhöriga.

Läs mer på Hjälpkällans webbplats

IKOS
IKOS hjälper personer som vill lämna våldsbejakande miljöer och även personer som funderar på att närma sig en våldsbejakande miljö samt anhöriga.

För kontakt och mer information ring 076-948 63 64.

Orostelefon om radikalisering
I mars månad startade Rädda Barnens orostelefon om radikalisering på nytt. Orostelefonen vänder sig till personer som vill lämna en våldsbejakande miljö, och deras anhöriga. Telefonen är öppen helgfria vardagar, kl. 9-12. På onsdagar har de även kvällsöppet kl. 17-20.

Telefon: 020-100 200
E-post: orostelefonen@rb.se

Mer information om Rädda barnens orostelefon


Stöd för att motverka och förebygga våldsbejakande extremism:

Riktlinje och handlingsplan

Lokal handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism

Lokal samordningsgrupp

Ett team bestående av representanter från elevhälsa, ungdomscentret Nätet, individ- och familjeomsorgen, tillväxt- och utveckling, Bromöllabolagen, skydd- och säkerhet och polisen.

Nationellt kunskapsutbyte

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) utvecklar det kunskapsbaserade och sektorövergripande arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism på nationell, regional och lokal nivå.

Läs mer på Center mot våldsbejakande extremism (CVE)


Har du misstankar om brott?

Polisen
Har du misstankar om att något olagligt hänt eller kan komma att hända med kopplingar till extremism, då bör du kontakta polisen.

Polisens telefonnummer för tips och anmälningar: 114 14.
Vid akuta ärenden: 112.

Läs mer på polisens webbplats

Kontakt

Anna-Marie Nilsson
Funktionschef
0456-82 25 01
anna-marie.nilsson@bromolla.se

Sanja Vojnikovic
Säkerhetsskyddschef
0456-82 26 56
(SMS 0708-27 75 42)
sanja.vojnikovic@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 7 april 2020