Kommentera Skriv ut

Arbete mot våldsbejakande extremism och terror

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Med andra ord handlar det om personer och grupper som vill skada eller sätta det demokratiska systemet ur spel och som inte drar sig för att använda våld för att uppnå sina syften.

Kommunen arbetar med att:

  • stärka och främja demokratin mot våldsbejakande extremism
  • motverkar att personer ansluter sig till våldsbejakande extremism
  • stödja personer att lämna destruktiva miljöer

Bromölla vill bli en kommun som är fri från våld, våldsbejakande extremism, rasism, intolerans och andra inslag som riskerar att hota demokratin och mellanmänskliga relationer. Kommunens förebyggande arbete sker i samverkan med skola, polis, socialtjänst trosamfond och civilsamhället i befintliga strukturer.

Känner du oro för någon inom familjen, en anhörig eller någon i din omgivning som behöver stöd och hjälp kontakta Britt Gunnarsson eller Sanja Vojnikovic. Kontaktupggifter längst ner på sidan.

Kontakt

Britt Gunnarsson
Chef Individ- och familjeomsorgen
0456-82 25 01
(SMS 0709-171499)
britt.gunnarsson@bromolla.se

Sanja Vojnikovic
Säkerhets- och beredskapssamordnare
0456-82 26 56
(SMS 0708-27 75 42)
sanja.vojnikovic£bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 14 juni 2017