Kommentera Skriv ut

Rehabilitering

Bromölla kommun ansvarar för rehabilitering i hemmet, bedömning av hjälpmedelsbehov och utprovning av hjälpmedel som kan underlätta vardagen. Beroende på ditt behov kan du få hjälp av arbetsterapeut och/eller sjukgymnast/fysioterapeut.

Rehabilitering innebär att du, efter till exempel sjukdom eller skada, utifrån dina behov och förutsättningar tränar dig så du kan leva ett så självständigt liv som möjligt. All rehabilitering utgår från dina egna mål och förutsättningar.

Bromölla kommun har ansvar för att de flesta hjälpmedel som kan förskrivas till personer som är över 20 år som du kan behöva för att bevara din självständighet i vardagen. Är du under 20 år så är det Region Skåne som ansvarar för hjälpmedlen. Bedömningen av hjälpmedelsbehovet är en insats som ingår i hemsjukvårdsavgiften.

Vad kan en Arbetsterapeut hjälpa dig med?

Arbetsterapeuten fokuserar på aktivitetens betydelse och ger dig tips på praktiska lösningar i vardagen.

Exempel på vad arbetsterapeuten kan hjälpa dig med:

  •      Träning i dagliga aktiviteter som exempelvis på- och avklädning och matlagning.
  •      Att vara behjälplig vid ansökan om bostadsanpassningsbidrag.
  •      Utprovning och förskrivning av hjälpmedel t.ex. rullstol och duschstol.
  •      Ge råd och information till patienter, närstående och personal.

Vad kan en Sjukgymnast/Fysioterapeut erbjuda dig för hjälp?

Sjukgymnaster/fysioterapeuter fokuserar på människors rörelseförmåga och kan ge dig tips på bl.a. träningsövningar.

Exempel på vad sjukgymnasten/fysioterapeuten kan erbjuda dig:

  •      Olika sorters träning: styrke-, balans-, rörelse- eller gångträning.
  •      Handledning av personal och närstående.
  •      Råd och stöd vid träning och hur du kan bli mer aktiv/röra på dig mer om dagarna.
  •      Utprovning och förskrivning av hjälpmedel t.ex. rollator för träning och förflyttning.

Ladda gärna ner broschyr om hjälpmedel (pdf). 

 

Maria Kusagård
Enhetschef
0456-82 23 17
(SMS 0709-17 13 17)
Skicka e-post

Sidan senast uppdaterad: den 14 juni 2016