Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Patientsäkerhetsberättelse

Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den.

Det finns flera syften med patientsäkerhetsberättelsen:

  • Vårdgivaren får bättre kontroll över verksamhetens patientsäkerhetsarbete.
  • Socialstyrelsen kan lättare utföra sin tillsyn av verksamheten.
  • Det blir enklare att ge andra intressenter tillgång till information, exempelvis allmänheten, patienter, andra vårdgivare och patientorganisationer.

Kontakt

Linda Mattsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
0456-82 21 70
(SMS 0709-17 11 70)
linda.mattsson@bromolla.se

Maria Nilsson
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska (MLA)
0456-82 21 48
maria.nilsson@bromolla.se

Ronny Gunnarsson
Skolpsykolog
0456-82 22 19
(SMS 0709-17 12 19)
ronny.gunnarsson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 23 oktober 2019