Kommentera Skriv ut

Patientsäkerhetsberättelse

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL ska vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den.


Det finns flera syften med patientsäkerhetsberättelsen:

  • Vårdgivaren får bättre kontroll över verksamhetens patientsäkerhetsarbete.
  • Socialstyrelsen kan lättare utföra sin tillsyn av verksamheten.
  • Det blir enklare att ge andra intressenter tillgång till information, exempelvis allmänheten, patienter, andra vårdgivare och patientorganisationer.

Kontakt

Inger Andersson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
0456-82 21 70
(SMS 0709-17 11 70)
inger.andersson@bromolla.se

Gisela Beckman
Vård- och omsorgschef
0456-82 23 27
(SMS 0709-17 13 27)
gisela.beckman@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 12 april 2017