Kommentera Skriv ut

Patientnämnden

Om du inte är nöjd med vården.

Patientnämnden är till för dig som har frågor, synpunkter eller klagomål när det gäller:

  • Hälso- och sjukvården (inklusive habilitering, rehabilitering, hjälpmedel och tolktjänst för döva med flera).
  • Vården inom kommunerna enligt avtal.
  • Folktandvården och den privattandvård som Region Skåne finansierar.

Om du inte är nöjd med vården, bemötandet eller omhändertagandet som du har fått så tala med personalen eller chefen där du behandlas/vårdas. Om du tycker att det känns svårt att diskutera direkt med personalen, vänd dig till patientnämnden.

Patientnämnden ska enligt lagen:

  • Hjälpa patienter/vårdtagare att få den information de behöver för att kunna ta tillvara sina intressen i hälso- och sjukvården.

Patientnämnden ska:

  • Främja kontakterna mellan patient/vårdtagare och personal.
  • Hjälpa patient/vårdtagare att vända sig till rätt myndighet.
  • Rapportera iakttagelser och avvikelser, som är av betydelse för patient/vårdtagaren, till vårdgivare och vårdenheter.
  • Rekrytera, utbilda och förordna stödpersoner åt patienter inom psykiatrisk tvångsvård och patienter som isoleras enligt smittskydslagen.

Mer information

Politiker och tjänstemän i Patientnämnden har tystnadsplikt. När du vänder dig till Patientnämnden får du kontakt med någon av tjänstemännen på nämndens kansli i Kristianstad eller Lund.

Patientnämndens kansli Region Skåne

Sidan senast uppdaterad: den 10 april 2017