Kommentera Skriv ut

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

I kommunernas hälso- och sjukvård skall det finnas en sjuksköterska som har det medicinska ansvaret i verksamheten. Grundläggande bestämmelser om medicinskt ansvarig sjuksköterska och de uppgifter som åligger en sådan sjuksköterska ges i 24 § Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och i 7 kap 3 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369).

För mer information, kontakta medicinska ansvarig sjuksköterska.

Kontakt

Linda Mattsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
0456-82 21 70
(SMS 0709-17 11 70)
linda.mattsson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 20 augusti 2018