Kommentera Skriv ut

Hemsjukvård

Hemsjukvård är den sjukvård som ges i hemmet av kommunens sjuksköterskor.

Kommunens sjuksköterskor arbetar utifrån ett helhetsperspektiv vilket innebär att vi fokuserar på såväl sociala som medicinska behov. För att hantera den medicinska säkerheten finns en medicinsk ansvarig sjuksköterska, MAS.

Vem kan få hemsjukvård?

Bromölla kommun erbjuder hemsjukvård till den som bor i kommunen när man av medicinska skäl inte förmår att ta sig till sin vårdcentral. 


Vad kostar det att få hemsjukvård?

Personer som har någon form av hemsjukvårdsinsatser/rehabinsatser erlägger avgift efter fastställd taxa. 

Avgifter, allmänna riktlinjer och tillämpningsanvisningar för vård och omsorg

Informationsfolder hemsjukvård


Annan sjukvård

I Bromölla finns två vårdcentraler Helsa och Tryggakliniken.

Kontakt

Hemsjukvården
Storgatan 58
Box 18, 295 35 Bromölla
0456-81 22 10 (8.30-9.30)

Maria Kusagård
Enhetschef
0456-82 23 17
(SMS 0709-17 13 17)
maria.kusagard@bromolla.se

Norra distriktet
0456-82 23 22
(SMS 0709-17 10 27)

Östra distriktet
0456-82 21 86
(SMS 0709-17 10 29)

Västra distriktet
0456-82 22 49
(SMS 0709-17 10 54)

Centrala distriktet
0456-82 22 44
(SMS 0709-17 10 30)

Sidan senast uppdaterad: den 20 november 2017