Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Parkeringstillstånd

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas.

Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet. Ett tillstånd får endast utfärdas till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand.

Ansök om parkeringstillstånd

På ansökningsblanketten ska du fylla i personuppgifter, skäl för ansökan och om du ansöker om parkeringstillståndet för förare eller passagerare. Du kan inte söka parkeringstillstånd för båda.

Läkarintyget innehåller en beskrivning om sökandes tillstånd och funktionsnedsättning, bedömning om gångförmåga/antal meter, varaktighet, om du regelmässigt behöver hjälp utanför fordonet samt beskrivning av behovet av hjälp. Läkarintyget ska alltid bifogas första gången parkeringstillstånd söks. Vid förlängning/fönyelse av parkeringstillstånd ska läkarintyg endast bifogas om kommunens handläggare begär det.

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ansökningsblankett kan även skickas hem med posten (kontakta Bromölla kommuns växel), eller hämtas i kommunhusets reception.

Ansökan och läkarintyg skickas till:
Bromölla kommun
Myndighetskontoret
Box 18
295 21 Bromölla

Sidan senast uppdaterad: den 6 oktober 2017