Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Missbruk

Vill du få hjälp för att du fastnat i ett missbruk? Att du läser det här är en bra början.

Rådgivning kring olika sorters missbruk

Kommunstyrelsen ska arbeta för att förebygga och motverka missbruk av alkohol, andra beroendeframkallande medel samt spel om pengar. De ska genom information och uppsökande verksamhet sprida kunskap om skadeverkningar av missbruk och om de hjälpmöjligheter som finns.

Tillsammans med socialsekretare utreds din livssituation och en social rehabiliteringsplan arbetas fram. Målet är att så långt som möjligt arbeta med stöd och insatser på hemmaplan.

Om du eller någon i din närhet har problem med missbruk av alkohol, andra beroendeframkallande droger, eller spel om pengar kan du kontakta Socialtjänsten. Där finns socialsekreterare som erbjuder samtalskontakt, som kan ge praktiskt stöd att leva ett drogfritt liv.

Kommunstyrelsen kan också utreda enligt Lagen om vård av missbrukare (LVM), när det är fara för någons liv till följd av missbruk. Länsrätten är den som beslutar om någon ska vårdas under tvång.

 

Vi kan erbjuda stöd till vuxna missbrukare

Behandlingssektionen erbjuder information, råd och stöd till människor med olika missbruk till exempel alkohol, narkotika, tablettmissbruk. 

Socialtjänsten kan också erbjuda vård och behandling för ett missbruk efter ansökan om bistånd från den enskilde.

Stöd och behandling erbjuds i första hand på hemmaplan genom öppenvårdsbehandlingen Bron. Andra bistånd som kan bli aktuella är till exempel kontaktperson, boendestöd eller institutionsvård.

Kontakt

Petra Stentagg
Socialsekreterare
0456-82 23 30
(SMS 0709-17 13 30)
petra.stentagg@bromolla.se

Johanna Eliasson
Socialsekreterare
0456-82 25 34
(SMS 0709-17 10 53)
johanna.eliasson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 29 maj 2020