Kommentera Skriv ut

Vill du hjälpa?

Miljontals människor är på flykt undan krig och fattigdom. För dig som undrar vad du kan göra för att hjälpa till har vi ställt samman följande information. Sidan uppdateras om och när ny information om hjälpbehov finns.

Familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson
Det kommer många ensamkommande barn till Sverige, barnen kommer ofta från länder där det är oroligheter och krig. Det kommer flest pojkar som är 15 år och äldre, men det kommer också yngre barn och flickor. Barnen pratar olika språk och har olika erfarenheter med sig, det behövs vuxna som kan finnas till hands för att skapa en framtid för barnen. Barnen behöver ett hem eller kanske en kontaktperson. Om du är intresserad hittar du mer information och kontaktuppgifter på länken nedan.

Här kan du läsa mer Plats i hjärtat och hemmet

God man för ensamkommande barn och unga
Barn och unga som kommer till Sverige utan vårdnadshavare eller annan vuxen person som har trätt i vårdnadshavarens ställe har rätt till god man. Om du är intresserad hittar du information och kontaktuppgifter på länken nedan:

Här hittar du information om att vara God man 

Bromölla kommuns integrationsverksamhet
Flyktingintegrationens verksamhet ingår i Individ och Familjeomsorgens verksamhet. Enheten arbetar med vuxna flyktingar och ensamkommande flyktingbarn.

Integrationssamordnaren Jan Engberg kan hjälpa till med att förmedla kontakt mellan flyktingar och personer som vill bidra med sin tid och sitt engagemang. Kontaktuppgifter till Jan Engberg hittar du i högerkolumnen.

Länk till all info om kommunens integrationsverksamhet

Ideella organisationer
Det finns ett antal hjälporganisationer som har mångårig erfarenhet av humanitära kriser, t ex Rädda barnen, Röda korset, UNHCR och Läkare utan gränser. Alla dessa och många fler har så kallade 90-konton som man betalar in pengar till. Då vet du att hjälpinsatserna blir professionella och koordinerade.

På webbplatsen "Svensk insamlingskontroll" kan du leta upp organisationer med 90-konton dit du kan ge pengar.

Om mottagandet av asylsökande i Skåne
Myndigheter och kommuner i Skåne har inlett ett samarbete för att gemensamt hantera situationen med asylsökande som kommer till vårt län. Ett led i arbetet är att Länsstyrelsen Skåne samlar aktuell information från myndigheter och kommuner.

Kontakt

Bibiana Acosta
Integrationskoordinator
0456-82 23 50
bibiana.acosta@bromolla.se

Jan Engberg
Integrationssamordnare
0456-82 22 03
(SMS 0709-17 12 03 )
jan.engberg@bromolla.se

Cajsa Buhr
Enhetschef
0456-82 23 29
(SMS 0709-17 12 43)
cajsa.buhr@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 14 mars 2017