Kommentera Skriv ut

Vilket stöd kan du få?

Etableringsplan
Vid samtalet diskuterar ni vilken utbildning och vilka livserfarenheter du har idag. Arbetsförmedlingen ansvarar också för att tillsammans med dig göra upp en etableringsplan för vilka behov du har och vad du behöver stöd med. Om du får en etableringsplan har du också rätt att vid behov få en etableringsresurs via Arbetsförmedlingen.

SFI och samhällsorientering
Du kommer att få gå en utbildning som heter SFI-svenska för invandrare. Genom aktiviteten samhällsorientering får du lära dig hur det svenska samhället fungerar.

Etableringsersättning
Arbetsförmedlingen gör en bedömning av din aktivitetsförmåga, vilken sedan utgör grunden för omfattningen av ditt ekonomiska stöd, en så kallad etableringsersättning. Försäkringskassan betalar ut din etableringsersättning.

Samverkan
SFI-undervisningen sker på Tunnbyskolan i Bromölla i samverkan med vuxenutbildningen inom Sölvesborg-Bromölla kommunalförbund.

Information om kommunal utbildning, SFI, barnomsorg, föreningar, evenemang hittar du under olika rubriker här på Bromölla kommuns webbplats. 


Cajsa Buhr
Enhetschef
0456-82 23 29
(SMS 0709-17 12 43)
cajsa.buhr@bomolla.se

Vuxna flyktingar

Jan Engberg

Integrationssamordnare
0456-82 22 03
(SMS 0709-17 12 03)
jan.engberg@bromolla.se

Länkar
Arbetsförmedlingen

Försäkringskassan - privatperson

CSN

Information Sverige

Migrationsverket

Skatteverket

Sölvesborg-Bromölla kommunalförbund

Sidan senast uppdaterad: den 13 februari 2017