Kommentera image/svg+xml Skriv ut

HVB-hem Släggan

Släggan är ett HVB-hem och stödboende för ensamkommande barn och ungdomar, i egen regi. På Släggan bor både asylsökande och de som har beviljats uppehållstillstånd.

Verksamhetens mål är att ge de ensamkommande barn och ungdomar som är placerade hos oss en trygg och lärorik vistelse med ett fullgott vuxenstöd och daglig omsorg. Vårt fokus skall vara att individen får goda kunskaper om det svenska samhället, inklusive dess normer och värderingar.

Vi jobbar aktivt med våra ungdomar för att de skall få de bästa möjliga förutsättningarna till självförsörjning, med syftet att de ska kunna ta del av de största fördelarna som ett fullt deltagande i vårt samhälle medför. Vår personal, tillsammans med varje ungdom, jobbar för att upprätta och följa en individuell plan i tätt samarbete med socialtjänsten.

Kontakt

Michael Amloh
Enhetschef
0456-82 20 36
(SMS 0709-17 13 26)
michael.amloh@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 26 april 2019