Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Ensamkommande barn

Att vara ensamkommande flyktingbarn innebär att du har kommit till Sverige utan legal vårdnadshavare. För att kunna ge ungdomarna det stöd de behöver finns ett boende som drivs i kommunens regi. I boendet finns personal dygnet runt för att stötta ungdomarna i vardagen under deras första tid i Sverige.

Det är kommunens ansvar att göra en utredning kring varje barns individuella behov av stöd och insatser. Utredningen görs av socialsekreterare på individ- och familjeomsorgen. Vidare ansvarar kommunen bland annat för insatser i form av God Man, samt vid behov kontaktperson.

Viktiga länkar för ensamkommande barn

Kontakt

Malin Erlöv
Integrationssamordnare
0456-82 22 03
(SMS 0709-17 12 03 )
malin.erlov@bromolla.se

Michael Amloh
Enhetschef
0456-82 20 36
(SMS 0709-17 13 26)
michael.amloh@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 27 maj 2020