Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Invandring och integration

Regeringens mål för integrationspolitiken är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.

Bromölla kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot 40 flyktingar per år samt att erbjuda 20 platser för ensamkommande barn. Detta kan innebära att fler än 20 barn tas emot per år.

New in Bromölla – find out more


Information till dig som är ny i Sverige

Att vara ny i Sverige innebär att du så snabbt som möjligt ska få stöd att lära dig svenska, komma i arbete och klara av att försörja dig själv. Du ska också lära dig om de rättigheter och skyldigheter som gäller i Sverige.

Under tiden en person väntar på beslut om uppehållstillstånd är denne asylsökande. Då är det Migrationsverket som har helhetsansvar.

Medan du väntar - information från Migrationsverket

Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för mottagande av vissa nyanlända personer som fått besked om uppehållstillstånd. Detta sker genom en så kallad etableringsplan. Fokus i denna reform ligger på arbete och språk.

Arbetsförmedlingen i Bromölla

Etablering av vissa nyanlända - information från Arbetsförmedlingen


RådRum finns på Kulturpunkten i Bromölla. Vi har öppet måndagar kl. 10-15.

På Rådrum finns personer som kan hjälpa dig som behöver stöd och råd i kontakten med det svenska samhället. Det kan handla om att du fått ett brev du inte förstår eller att du behöver hjälp med att fylla i en blankett. Alla rådgivare jobbar gratis och du betalar inget för ditt besök hos oss. Vi på Rådrum vill hjälpa dig att ta reda på information så att du själv kan bestämma hur du vill göra. När du har bestämt dig kan vi hjälpa dig vidare. Eftersom Rådrum inte är en myndighet kan vi inte ändra, skynda på eller påverka beslut.

Ditt besök hos oss är konfidentiellt. Det betyder att vi inte berättar för någon annan vad du har sagt till oss.

Mer information om RådRum
Information om Sverige - en portal för ​​nyanlända

Information om Sverige vänder sig till dig som är ny i Sverige och enkelt och snabbt vill hitta information om det svenska samhället. Här finns allt samlat på flera olika språk, på en och samma plats.

Information om Sverige


Kommunens verksamhet

Kommunen samarbetar med Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och andra myndigheter för att på bästa sätt ge stöd och service.

Kommunens uppgifter:

  • Ge praktiska råd i samband med bosättning.
  • Bedriva skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar.
  • Erbjuda svenskundervisning för vuxna och annan vuxenutbildning.
  • Erbjuda samhällsorientering.
  • Erbjuda insatser inom det sociala området.
  • Se till att övrig kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till del.

Att komma till och att stanna i Sverige

För dig som är asylsökande/behöver skydd

Stöd för dig som är vuxen nyanländ i Sverige med uppehållstillstånd:

Bromölla kommuns integrationsverksamhet

Integrationensverksamheten ingår i Individ och Familjeomsorgen. Enheten arbetar med vuxna flyktingar, nyanlända samt med ensamkommande flyktingbarn.

Om mottagandet av asylsökande i Skåne

Myndigheter och kommuner i Skåne har inlett ett samarbete för att gemensamt hantera situationen med asylsökande som kommer till vårt län. Ett led i arbetet är att Länsstyrelsen Skåne samlar aktuell information från myndigheter och kommuner.

Integration i Bromölla på Facebook

Kontakt

Malin Erlöv
Integrationssamordnare
0456-82 22 03
(SMS 0709-17 12 03 )
malin.erlov@bromolla.se

Michael Amloh
Enhetschef
0456-82 20 36
(SMS 0709-17 13 26)
michael.amloh@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 24 maj 2018