Kommentera Skriv ut

Invandring och integration

Att vara ny i Sverige innebär att du så snabbt som möjligt ska få stöd att lära dig svenska, komma i arbete och klara av att försörja dig själv. Du ska också lära dig om de rättigheter och skyldigheter som gäller i Sverige.

Bromölla kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot 40 flyktingar per år samt att erbjuda 20 platser för ensamkommande barn. Detta kan innebära att fler än 20 barn tas emot per år.

Flykting
Om du är nyanländ och mellan 20-65 år ingår du i reformen via Arbetsförmedlingen. Kontakta dem snarast efter bosättning för att boka in ett etableringssamtal.

Ensamkommande barn
Att vara ensamkommande flyktingbarn innebär att du kommit till Sverige utan legal vårdnadshavare. För att kunna ge ungdomarna det stöd som de behöver har Bromölla kommun ett avtal med Attendo avseende boende. I boendet finns personal dygnet runt som ska stötta ungdomarna i vardagen under den första tiden i Sverige.

Kommunens ansvar
Det är kommunens ansvar att göra en utredning kring varje barns individuella behov av stöd och insatser. Utredningen görs av socialsekreterare på individ- och familjeomsorgen. Vidare ansvarar kommunen bland annat för insatser i form av God Man, samt vid behov kontaktperson.

Sidan senast uppdaterad: den 11 april 2016