Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Vill du hjälpa?

Miljontals människor är på flykt undan krig och fattigdom. För dig som undrar vad du kan göra för att hjälpa till har vi ställt samman följande information. Sidan uppdateras om och när ny information om hjälpbehov finns.

Familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson

Det kommer många ensamkommande barn till Sverige, barnen kommer ofta från länder där det är oroligheter och krig. Det kommer flest pojkar som är 15 år och äldre, men det kommer också yngre barn och flickor. Barnen pratar olika språk och har olika erfarenheter med sig, det behövs vuxna som kan finnas till hands för att skapa en framtid för barnen. Barnen behöver ett hem eller kanske en kontaktperson. Om du är intresserad hittar du mer information och kontaktuppgifter på länken nedan.

Plats i hjärtat och hemmet

God man för ensamkommande barn och unga

Barn och unga som kommer till Sverige utan vårdnadshavare eller annan vuxen person som har trätt i vårdnadshavarens ställe har rätt till god man. Om du är intresserad hittar du information och kontaktuppgifter på länken nedan:


Information om att vara God man 

Bromölla kommuns integrationsverksamhet

Flyktingintegrationens verksamhet ingår i Individ och Familjeomsorgens verksamhet. Enheten arbetar med vuxna flyktingar och ensamkommande flyktingbarn.

Integrationssamordnaren kan hjälpa till med att förmedla kontakt mellan flyktingar och personer som vill bidra med sin tid och sitt engagemang.

Information om kommunens integrationsverksamhet

Ideellt engagemang

Språkcafé: Svenska kyrkan i samarbete med Sensus och Bromölla kommun samordnar Språkcafé.
Kontakta Kulturpunkten för mer information, 0456-82 22 22, kulturpunkten@bromolla.se

Rådrum: Vill du bli frivillig rådgivare? Välkommen att kontakta Rådrums samordnare Yaser Al Kafri, yaser.radrum@gmail.com

Kontakt

Malin Erlöv
Integrationssamordnare
0456-82 22 03
(SMS 0709-17 12 03 )
malin.erlov@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 12 februari 2018